Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CHẢY MÁU DO VỠ TĨNH MẠCH THỰC QUẢN DÃN
TREATMENT OF G.I. BLEEDING DUE TO RUPTURE OF ESOPHAGEAL VARICES
Nguyễn Thúy Oanh, Lê Quang Nhân, Hoàng Vĩnh Chúc, Dương Bá Lập, Lê Quang Nghĩa
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:12
NGUYÊN NHÂN CHẨN ĐOÁN MUỘN TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY
GASTRIC ADENOCARCINOMA: REASONS OF LATE DIAGNOSIS
Đỗ Đình Công
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:63
ĐỐI CHIẾU THƯƠNG TỔN ĐẠI THỂ VÀ HÌNH ẢNH ĐỐI QUANG KÉP UNG THƯ DẠ DÀY
COMPARISON BETWEEN MACROSCOPIC LESIONS OF GASTRIC CARCINOMA AND DOUBLE - CONTRAST OF STOMACH
Đỗ Đình Công, Nguyễn Việt Thành
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:104
CÁC DẠNG CỦA ĐỘNG MẠCH TÚI MẬT: KHẢO SÁT QUA CẮT TÚI MẬT NỘI SOI
CYSTIC ARTERY VARIATIONS OBSERVED DURING LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
L Quan Anh Tuấn, Nguyễn Hồng Bắc
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:145
KHẢO SÁT VAI TRÒ VI KHUẨN HIẾU KHÍ VÀ KỊ KHÍ TRONG BỆNH NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG MẬT
RESEACH FOR THE ROLE OF AEROBIC AND ANAEROBIC BACTERIA IN CHOLANGITIS
Đỗ Đình Công, Lê Bá Thảo
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:206
KHẢO SÁT TÁC NHÂN VI KHUẨN TRONG BỆNH TÚI MẬT
RESEARCH FOR THE ROLE OF BACTERIUM IN GALL-BLADDER DISEASES
Đỗ Đình Công, Lê Bá Thảo
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:257
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT CHỎM NANG GAN
LAPAROSCOPIC HEPATIC CYST DEROOFING
Nguyễn Hoàng Bắc, Vũ Trí Thanh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:298
PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI Ở NGƯỜI CAO TUỔI
LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN ELDERLY PATIENTS
Trần Văn Phơi, Nguyễn Hoàng Bắc
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:359
THỦNG TÚI MẬT TRONG CẮT TÚI MẬT NỘI SOI
GALLBLADDER PERFORATION IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
Trần Văn Phơi, Nguyễn Hoàng Bắc
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:3910
MỨC ĐỘ AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ CỦA CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TRONG VIÊM TÚI MẬT CẤP DO SỎI
SAFETY AND EFFICACY OF LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY IN ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS.
Đỗ Trọng Hải, Phan Anh Tuấn
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:4311
VAI TRÒ CỦA DẪN LƯU MẬT XUYÊN GAN QUA DA DƯỚI SIÊU ÂM TRONG VIÊM ĐƯỜNG MẬT CẤP
THE ROLE OF ULTRASOUND - GUIDED PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC BILIARY DRAINAGE IN ACUTE CHOLANGITIS
Lê Nguyên Khôi, Nguyễn Văn Phước
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:4812
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT LÁCH ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU
LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY FOR IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA
Nguyễn Hoàng Bắc, Huỳnh Nghĩa, Lê Quan Anh Tuấn
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:5613
ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN LÁCH TRONG VỠ LÁCH CHẤN THƯƠNG
THE PRESERVING MANAGEMENT FOLLOWING SPLENIC INJ
Nguyễn Văn Long
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:6014
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN VỞ LÁCH DO CHẤN THƯƠNG
STUDY OF PRESERVATIVE THERAPY OF RUPTURED SPLEEN DUE TO TRAUMA
Phạm Ngọc Lai, Phan Minh Trí, Nguyễn Thế Hiệp
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:6815
PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY CHO BỆNH ĐẦU TỤY VÀ QUANH BÓNG VATER
WHIPPLE PROCEDURE IN PATIENTS WITH DISEASES OF THE HEAD OF PANCREAS AND PERIAMPULLARY AREA
Nguyễn Minh Hải, Hồ Sĩ Minh, Hồ Cao Vũ
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:7516
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TẮC RUỘT SAU MỔ
LAPAROSCOPIC ADHESIOLYSIS FOR POST-OPERATIVE SMALL BOWEL OBSTRUCTION
Nguyễn Hoàng Bắc, Đỗ Minh Đại, Nguyễn Đình Tường Lân
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:8117
RÒ TIÊU HÓA VÀ VAI TRÒ CỦA OCTREOTIDE
GASTROINTESTINAL FISTULAE AND ROLE OF OCTREOTIDE
Đỗ Bá Hùng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:8518
GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA CẤP
THE VALUE OF ABDOMINAL ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS.
Võ Duy Long, Lưu Hiếu Thảo, Nguyễn Văn Hải
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:9019
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC RUỘT THỪA
LAPAROSCOPIC APPROACH IN THE MANAGEMENT OF ACUTE APPENDICULAR PERITONITIS
Đỗ Minh Đại, Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Tấn Cường, Nguyễn Đình Tường Lân
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:9520
ƯU ĐIỂM VÀ HIỆU QUẢ CỦA CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM RUỘT THỪA CẤP
ADVANTAGES AND EFFICIENCY OF LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY IN ACUTE APPENDICITIS
Đỗ Trọng Hải, Nguyễn Tuấn
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:10021
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI TRÊN BỆNH NHÂN CÓ THAI
THE INITIAL RESULTS OF LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY IN PREGNANCY
Nguyen Tấn Cường, Đỗ Hữu Liệt, Trần Chánh Tín
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:10522
NỘI SOI CHẨN ĐOÁN TRONG CHẤN THƯƠNG - VẾT THƯƠNG BỤNG
LAPAROSCOPY IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA AND STAB WOUND
Trần Chánh Tín, Nguyễn Tấn Cường, Bùi Văn Ninh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:11323
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BỤNG
THE MANAGEMENT OF ABDOMINAL PENETRATING WOUND(APW) IN CHO RAY HOSPITAL
Trần Chánh Tín, Nguyễn Hải Lê, Nguyễn Tấn Cường, Bùi Văn Ninh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:11924
CHẨN ĐOÁN CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN
THE ROLE OF ABDOMINAL TRAUMATIC DIAGNOTIC MEANS AT CHORAY HOSPITAL
Trần Chánh Tín, Nguyễn Hải Lê, Nguyễn Bá Nhuận, Nguyễn Tấn Cường, Bùi Văn Ninh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:12225
CẮT ĐẠI TRÀNG NỘI SOI
LAPAROSCOPIC COLORECTAL SURGERY
Nguyễn Hoàng Bắc, Đỗ Minh Đại, Từ Đức Hiền, Lê Quan Anh Tuấn, Nguyễn Đình Tường Lân, Dương Phước Hưng, Trần Văn Phơi, Nguyễn Trung Tín, Trần Thiện Trung
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI KHOA  Trang:127Tổng cộng 47 bài
Trang: 1 - 2