Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN
TRANSESOPHAGEAL ECHOCARDIOGRAPHY
Nguyễn Tuấn Vũ, Phan Thanh Hải, Đặng Vạn Phước
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:12
CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỘNG MẠCH CHỦ
MRI AND MRA IN DIAGNOSIS OF AORTIC DISEASES
Nguyen Tuấn Vũ, Phan Thanh Hải, Đặng Vạn Phước
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:53
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ BẮC KINH 17-20 THÁNG 10 NĂM 2002 HỘI NGHỊ THẾ GIỚI LẦN THỨ TƯ VỀ PHẪU THUẬT MẠCH MÁU HỞ VÀ NỘI MẠCH HỘI NGHỊ THẾ GIỚI LẦN THỨ TƯ VỀ H/C BUDD-CHIARI

Văn Tần và CS
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:114
KHẢO SÁT TRUNG THẤT BẰNG X QUANG KỸ THUẬT SỐ MỘT SỐ HÌNH ẢNH BỆNH LÝ ĐƯỢC SO SÁNH VỚI KỸ THUẬT CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN
INVEST MEDIASTINUM BY DIGITAL RADIO GRAPHY
Nguyễn Văn Công
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:165
VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN XOẮN ỐC TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HẸP KHÍ QUẢN: BÁO CÁO NHÂN 22 TRƯỜNG HỢP
ROLE OF SPIRAL CT IN DIAGNOSIS AND EVALUATION OF TRACHEAL STENOSIS: APROPOS OF 22 CASES.
Lê Hữu Linh, Phan Thanh Hải
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:196
PHẪU THỤÂT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT HẠCH THẦN KINH GIAO CẢM ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH MÃN TÍNH CHI TRÊN
THORACOSCOPIC SYMPATHECTOMY FOR SYMPTOMATIC ARTERIAL OBSTRUCTION OF THE UPPER EXTREMITIES
Nguyễn Công Minh, Huỳnh Quang Khánh, Nguyễn Tấn Cường, Hoàng Văn Thiệp
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:257
NHỮNG CẢI TIẾN TRONG ĐIỀU TRỊ CHỨNG TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC
SOMES REMOVATION IN TREATMENT OF HYPERHIDROSIS BYTHORACOSCOPIC SYMPATHECTOMY
Nguyễn Hoài Nam
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:318
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC
EVALUATE RESULTS VIDEO ASSITE THORACIC SURGERY
Trần Như Hưng Việt, Nguyễn Hoài Nam
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:369
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH NHƯỢC CƠ VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG SAU MỔ
SURGICAL TREATMENT OF MYASTHENIA GRAVIS AND THEIRS SEVERE POST OPERATIVE PREDICTORS
Nguyễn Công Minh, Đồng Lưu Ba, Nguyễn Đức Khuê
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:5110
DẬP PHỔI TRONG CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG
LUNG CONTUSION IN BLUNT THORACIC TRAUMA AND THEIRS SEVERE PREDICTORS
Nguyễn Công Minh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:5111
NGHIÊN CỨU NHỮNG CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN KÉN KHÍ Ở PHỔI
NDICATIONS FOR SURGERY OF BULLOUS EMPHYSEMA
Châu Phú Thi, Phạm Thọ Tuấn Anh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:6212
NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI GIẢI PHẪU BỆNH VÀ LÂM SÀNG CỦA UNG THƯ PHỔI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT
CLINICAL MANIFESTATION AND MORPHOLOGY OF LUNG CANCERS
Nguyễn Hoài Nam
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:6613
PHẪU THUẬT TIM BẨM TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 1 /2000 ĐẾN 12 /2002
CONGENITAL HEART OPERATION IN CHO RAY HOSPITAL
Trần Quyết Tiến
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:7414
NHÂN 45 TRƯỜNG HỢP MỔ THAY VAN TIM TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
45 CASES OF HEART VALVE REPLACEMENT IN CHO RAY HOSPITAL
Trần Quyết Tiến
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:7915
U TIM
CARDIAC TUMOR
Phạm Thọ Tuấn Anh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:8416
NGHIÊN CỨU KÍCH THƯỚC BÌNH THƯỜNG CỦA ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC Ở NGƯỜI VIỆT NAM
STUDY OF THE NORMAL AXIAL DIAMETERS OF THE THORACIC AORTA IN VIETNAMESE POPULATION
Nguyen Tuấn Vũ, Phan Thanh Hải, Đặng Vạn Phước
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:8817
VAI TRÒ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÔNG XÂM LẤN TRONG CHẨN ĐOÁN BÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHU
USEFULNESS OF NON-INVASIVE TECHNIQUES IN DIAGNOSIS OF AORTIC DISSECTION
Nguyen Tuấn Vũ, Phan Thanh Hải, Đặng Vạn Phước
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:9318
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC
SURGICAL TREATMENT OF THORACIC AORTIC ANEURYSM
Phạm Thọ Tuấn Anh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:9819
HẸP CÁC NHÁNH CỦA QUAI ĐỘNG MẠCH CHỦ: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA
STENOSIS OF THE BRANCHES OF THE AORTIC ARCH: DIAGNOSIS AND TREATMENT
Đỗ Kim Quế
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:10120
VỠ ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC DO CHẤN THƯƠNG
RUPTURE OF THE THORACIC AORTA DUE TO BLUNT TRUMA
Đỗ Kim Quế
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:10821
ĐÁNH GIÁ NHIỄM TRÙNG BÀN CHÂN TIỂU ĐƯỜNG VÀ VI TRÙNG HỌC
INFECTED DIABETIC FOOT: EVALUATION AND RESEARCH MICROBIOLOGY
Lê Phi Long, Nguyễn Hoài Nam
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC VÀ TIM MẠCH  Trang:115Tổng cộng 21 bài
Trang: 1