Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
NGUY CƠ KHÔ MẮT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ NGHIÊN CỨU TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ ĐẠI HỌC Y DƯỢC
STUDY OF RISK FACTORS TO DRY-EYE FOR MEDICAL PRACTICTIONERS IN CHO RAY HOSPITAL AND UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY
Võ Thị Hoàng Lan
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:12
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỨT LỆ QUẢN CHẤN THƯƠNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÂU NỐI TẬN - TẬN KẾT HỢP ĐẶT LƯU NÒNG SILICONE
EVALUATION OF TREATMENT RESULTS OF CANALICULAR LACERATIONS BY END TO END ANASTOMOSIS COMBINED SILICONE INTUBATION
Lê Minh Thông, Nguyễn Thị Bích Liên
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:73
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ĐẦU RỬA HÚT CỦA MÁY NHŨ TƯƠNG HÓA TRONG PHẪU THUẬT ĐỤC THỂ THỦY TINH Ở TRẺ EM
VISUAL RESULTS AND POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF PHACOASPIRATION METHOD IN PAEDIATRIC CATARACT
Võ Thị Chinh Nga, Trần Thị Phương Thu
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:144
NGHIÊN CỨU HẰNG SỐ SINH LÝ ĐIỆN VÕNG MẠC TRÊN MẮT NGƯỜI VIỆT NAM BÌNH THƯỜNG TUỔI TỪ 16 ->50
RESEARCH THE PHYSIOLOGICAL CONSTANTS OF ERG IN NORMAL PEOPLE WITH AGES FROM 16 TO 50
Đinh Thị Tiêu Lam, Nguyễn Xuân Trường, Trần Thị Phương Thu
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:195
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHACO CHOP TRÊN PHẪU THUẬT ĐỤC THỦY TINH THỂ TUỔI GIÀ
EVALUATING RESULTS OF APPLYING PHACO CHOP TECHNIQUE IN SENILE CATARACT SURGERY
Nguyễn Xuân Vũ, Trần Thị Phương Thu
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:256
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM VÀ X-QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN ĐỊNH VỊ DỊ VẬT NỘI NHÃN BÁN PHẦN SAU
EVALUATING THE ROLE OF ULTRASONOGRAPHY AND RADIOLOGY IN LOCALIZING INTRAOCULAR FOREIGN BODIES IN THE POSTERIOR SEGMENT
Trần Thị Thanh Hồng, Lê Minh Thông
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:307
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN PHÂN LOẠI VÀ PHÁT ĐỒ ĐIỀU TRỊ U NGUYÊN PHÁT TUYẾN LỆ
PRIMARY LACRIMAL GLAND TUMOR: CRITERIA FOR CLASSIFYING DIAGNOSIS AND ITS MANAGEMENT PLAN
Ngô Văn Phượng, Lê Minh Thông
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:358
SO SÁNH KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TIẾP KHẨU TÚI LỆ MŨI CÓ ÁP VÀ KHÔNG ÁP MITOMYCIN C
EVALUATING THE EFFIENCY OF INTRAOPERATIVE MITOMYCIN C (MMC) IN EXTERNAL DACRYOCYSTORHINOSTOMY
Nguyễn Thanh Nam, Đoàn Trọng Hậu
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:429
ĐÁNH GIÁ PHẪU THUẬT ĐẶT TTTNT HẬU PHÒNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU CỐ ĐỊNH VÀO CỦNG MẠC
EVALUATING SURGICAL PROCEDUCES FOR INTRAOCULAR LENS IMPLANTATION IN THE POSTERIOR CHAMBER WITH SUTURE FIXATION TO THE SLERA.
Trang Thanh Nghiệp, Đoàn Trọng Hậu
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:4710
SO SÁNH KẾT QUẢ NHÃN ÁP ĐO BẰNG NHÃN ÁP KẾ KHÔNG TIẾP XÚC VÀ MAKLAKOV Ở NGƯỜI VIỆT NAM BÌNH THƯỜNG TRÊN 20 TUỔI
COMPARATING INTRAOCULAR PRESSURE WITH NONCONTAC TONOMETER AND MAKLAKOV TONOMETER IN HEALTHY VIETNAMESE OVER 20 YEARS OLDER
Phạm Minh Đức, Đoàn Trọng Hậu
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:5311
KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI CỦA PHIM NƯỚC MẮT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 BẰNG NGHIỆM PHÁP THỜI GIAN PHÁ VỠ PHIM NƯỚC MẮT VÀ NGHIỆM PHÁP SCHIRMER
ASSESSING CHANGES OF TEARS FILM IN DIABETES PATIENTS - TYPE 2 WITH SCHIRMER TEST AND BUT TEST
Đỗ Văn Liêm, Lê Minh Thông
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:5812
HIỆU QUẢ CỦA MŨI KHÂU TRỰC TIẾP KẾT MẠC CÙNG ĐỒ VÀO MÀNG XƯƠNG VÀ GHÉP MÀNG ỐI TRONG TẠO HÌNH CÙNG ĐỒ
EFFICACY OF THE LOWER FORNICAL CONJONCTIVE SUTURED TO ORBITAL PERIOSTEUM AND THE TRANSPLANTATION OF AMNIOTIC MEMBRANE IN THE RECONSTRUCTION OF CONTRACTED EYE SOCKET
Trần Kế Tổ, Lê Minh Thông
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:6413
KHẢO SÁT TƯƠNG QUAN GIỮA LÕM/ĐĨA THỊ VÀ CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG HUMPHREY TRONG GLÔ-CÔM NGUYÊN PHÁT GÓC MỞ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CUP-DISC RATIO AND THE VISUAL FIELD INCIDES WAS STUDIED IN 42 PATIENTS (67EYES) WITH POAG
Nguyễn Phú Tùng, Đoàn Trọng Hậu, Nguyễn Thành Long
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:6914
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN LÕM GAI TRONG BỆNH GLAUCOMA NGUYÊN PHÁT GÓC MỞ BẰNG SIÊU ÂM B
RELIABILITY OF CONTACT B - SCAN ECHOGRAPHIC EXAMINATION FOR THE STUDY ON OPTIC NERVE CUPPING OF PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA
Nguyễn Ngọc Hiếu, Lê Minh Thông, Võ Quang Nghiêm
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:7415
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ CHẤN THƯƠNG CÓ ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN Ở TRẺ EM
EVALUATION OF IOL IMPLANTATION FOR TRAUMATIC CATARACTS IN CHILDREN
Lê Thị Thanh Xuyên
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:7916
ĐÁNH GIÁ ĐỘ DUNG NẠP CỦA IMPLANT HYDROXYAPATITE SINH HỌC TRONG PHẪU THUẬT HỦY BỎ NHÃN CẦU Ở TRẺ EM
THE TOLERANCE OF THE CORALLINE HYDROXYAPATITE IMPLANT IN ORBITAL RECONSTRUCTION AFTER REMOVAL OF THE EYE IN CHILDREN
Trần Kế Tổ, Nguyễn Ngọc Châu Trang, Lê Đỗ Thùy Lan, Lê Minh Thông
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:8417
PHƯƠNG PHÁP MỔ MỘNG BẰNG CÁCH GHÉP KẾT MẠC RỜI CỦA CHÍNH THÂN MỘNG
EVALUATION OF PTERYGIUM SURGERY BY CONJUNCTIVAL ROTATION AUTOGRAFT
Trịnh Bạch Tuyết, Lê Minh Thông
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:8818
PHƯƠNG PHÁP MỔ MỘNG BẰNG CÁCH GHÉP KẾT MẠC RỜI CỦA CHÍNH THÂN MỘNG
EVALUATION OF PTERYGIUM SURGERY BY CONJUNCTIVAL ROTATION AUTOGRAFT
Trịnh Bạch Tuyết, Lê Minh Thông
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:8819
KHẢO SÁT NHỮNG BIỂU HIỆN Ở MẮT TRONG MỘT SỐ U VÙNG HỐ YÊN
INVESTIGATION OF PREOPERATIVE OPHTHALMOLOGICAL FINDINGS OF 139 CASES OF SELLAR REGION TUMORS
Trần Vĩnh Lâm, Võ Quang Nghiêm
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:9620
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CẮT CỦNG MẠC SÂU KHÔNG THỦNG TRONG ĐIỀU TRỊ GLÔ - CÔM GÓC MỞ NGUYÊN PHÁT
UTILIZATION OF NON-PENETRATING TRABECULECTOMY IN THE PRIMARY OPEN ANGLE GLAUCOMA
Nguyễn Thị Mỹ Dung, Võ Quang Nghiêm
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:10121
CÁC BIỂU HIỆN LÂM SÀNG TẠI MẮT DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘC TỐ NỌC RẮN
CLINICAL MANIFESTATIONS ON EYES WERE CAUSED BY VENOMNOUS SNAKE BITTING OR SPITTING VENOM OUT
Ngô Văn Hồng, Võ Quang Nghiêm
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:10622
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG NGHIÊN CỨU PHẪU THUẬT ĐẶT THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO Ở MẮT CẬN THỊ NẶNG
FIRST RESULTS OF STUDY IN CATARACT SURGERY AND IMPLANTATION INTRAOCULAR LENS FOR HIGH MYOPIA
Trần Anh Tuấn, Hà Huy Tiến, Võ Quang Nghiêm
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:11023
THEO DÕI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LÁC TRONG DO ĐIỀU TIẾT Ở TRẺ EM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỈNH KÍNH
THE RESULTS OF TREATMENT OF INFANTILE ACCOMMODATIVE ESOTROPIA WITH PLUS SPHERICAL AND/OR CYLINDRICAL GLASSES
Nguyễn Thị Xuân Hồng, Hà Huy Tiến, Đoàn Trọng Hậu
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:11524
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG MÁY PHACO VÀ ĐẶT KÍNH ACRYSOF Ở TRẺ EM
THE SHORT TERM RESULTS OF THE PHACOASPIRATION AND SMALL INCISION WITH INTRACOCULAR LENS IMPLANTATION IN CHILDREN
Lê Đỗ Thùy Lan, Lê Thanh Xuyên, Phạm Thị Chi Lan, Võ Thị Chinh Nga, Nguyễn Ngọc Châu Trang
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:12125
SO SÁNH KẾT QUẢ MỔ ĐỤC THỦY TINH NHÂN CỨNG BẰNG KỸ THUẬT NHŨ TƯƠNG HÓA VÀ NGOÀI BAO
COMPARISON OF ECCE AND PHACOEMULSIFICATION WITH IOL IMPLANTATION FOR SENILE WHITE MATURE CATARACT
Nguyễn Quốc Toản, Trần Thị Phương Thu
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHÃN KHOA  Trang:128Tổng cộng 31 bài
Trang: 1 - 2