Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
BỆNH BẠCH HUYẾT CẤP BẨM SINH Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ NĂM 1992 ĐẾN NĂM 2002
CONGENITAL LEUKEMIA OF THE NEWBORN AT PEDIATRIC HOSPITAL N 0 1 DURING 10 YEARS 1992-2002
Huỳnh Thị Duy Hương, Đặng Thị Thùy Hương
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:12
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA CÁC TRIỆU CHỨNG THẦN KINH DO VÀNG DA SƠ SINH TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP
PROGNOSTIC VALUE OF NEUROLOGIC SIGNS CAUSED BY NEONATAL SEVERE JAUNDICE
Ngô Minh Xuân, Hoàng Trọng Kim
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:103
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP SĂN SÓC RỐN CHO TRẺ SƠ SINH
COMPARISON BETWEEN DIFFERENT FORMS OF CORD CARE IN NEWBORN
Nguyễn Kiến Mậu
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:164
PHÂN LẬP TÁC NHÂN GÂY BỆNH NHIỄM TRÙNG RỐN Ở TRẺ SƠ SINH TẠI PHÒNG KHÁM SƠ SINH BV.NĐI
ISOLATION OF BACTERIA FROM UMBILICAL CORD OF NEWBORN INFANTS WITH OMPHALITIS AT THE CHILDREN HOSPITAL NO. 1 IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM.
Nguyễn Kiến Mậu
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:205
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN THIẾU MÁU TẠI BV NHI ĐỒNG 1
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE ANEMIC PATIENTS WHO WERE ADMITTED TO THE CHILDREN'S HOSPITAL NO.1.
Lâm Thị Mỹ
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:276
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF IMMUNE THROMBOCYTOGENIC PURPURA
Lâm Thị Mỹ, Nguyễn Trọng Lân, Nguyễn Kim Hưng, Nguyễn Thanh Hùng, Lê Tấn Bảo
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:337
TÌNH HÌNH CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
THALASSEMIA: DIAGNOSIS AND TREATMENT IN THE CHILDREN'S HOSPITAL NO.1
Lâm Thị Mỹ, Lê Bích Liên, Bùi Mai Phương, Nguyễn Minh Tuấn
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:388
THIẾU MÁU TÁN HUYẾT MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM
AUTOIMMUNE HEMOLYTIC ANEMIA IN CHILDREN
Nguyễn Minh Tuấn, Lâm Thị Mỹ, Lê Hoàng Ninh, Trần Thị Mộng Hiệp
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:449
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỂ HỌC NGỘ ĐỘC TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 01/06/2001 ĐẾN 31/05/2002
EPIDEMIOLOGIC FEATURES OF POISONING IN EMERGENCY DEPARTMENT OF CHILDREN HOSPITAL N0 1 FROM 1STJUNE 2001 TO 31 MAY 2002
Bùi quốc Thắng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:5110
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
THE CHARACTERISTICS OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN INTENSIVE CARE UNIT OF PEDIATRIC HOSPITAL NO2
Đặng Văn Quý, Nguyễn Thị Hạnh Lê, Võ Công Đồng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:5711
1025 TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC CẤP TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 1997 - 2001
ACUTE POISONING IN THE CHILDREN HOSPITAL NO 1
Nguyễn Thị Kim Thoa, Hoàng Trọng Kim
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:6512
12 BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU CHỈ SỐ NGUY CƠ TỬ VONG Ở TRẺ BỆNH NẰM KHOA HỒI SỨC
PRELIMINARY INVESTIGATION OF PRISM SCORE AT THE PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNIT IN PEDIATRIC HOSPITAL NO.1
Bạch Văn Cam, Nguyễn Minh Tiến
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:7113
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG STEVENS-JOHNSON TẠI KHOA HỒI SỨC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I TỪ NĂM 1998 -2002
CHARACTERISTICS OF STEVENS JOHNSON SYNDROME AT THE INTENSIVE CARE UNIT IN PEDIATRIC HOSPITAL NO.1 FROM 1998 TO 2002
Võ Công Đồng, Bạch Văn Cam, Trần Hoàng Ut
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:7814
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HOC TỰ TỬ TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2002
EPIDEMIOLOGIC FEATURE OF SUICIDE IN EMERGENCY DEPARTMENT OF CHILDREN HOSPITAL N0 1 IN 2002
Nguyễn Lê Anh Tuấn, Bùi Quốc Thắng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:8515
KHẢO SÁT TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG VIÊM NỘI TÂM MẠC NHIỄM TRÙNG Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
RESEARCH OF THE ETIOLOGICAL MICROORGANISMS AND OF THE ANTIMICROBIAL THERAPY IN INFECTIVE ENDOCARDITIS AT THE PEDIATRIC HOSPITAL N°1
Vũ Minh Phúc, Trần thị Ngọc Bích, Trương thị Thúy Mai
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:9116
HIỆU QUẢ CỦA GAMMA GLOBULIN TRUYỀN TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH KAWASAKI Ở TRẺ EM
THE EFFECTIVENESS OF INTRAVENOUS GAMMA GLOBULIN IN TREATMENT OF KAWASAKI DISEASE IN CHILDREN
Đỗ Nguyên Tín, Vũ Minh Phúc, Hoàng Trọng Kim
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:9917
KHẢO SÁT YẾU TỐ NGUY CƠ DÃN MẠCH VÀNH TRONG BỆNH KAWASAKI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
INVESTIGATE THE RISK FACTORS OF CORONARY ARTERY ANEURYSM IN KAWASAKI DISEASE IN CHILDREN AT PEDIATRIC HOSPITAL N01
Đỗ Nguyên Tín, Vũ Minh Phúc, Hoàng Trọng Kim
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:10618
ĐẶC ĐIỂM BỆNH TAKAYASU Ở TRẺ EM TỪ NĂM 1998 - 2002

Lê Huy Thạch, Võ Công Đồng, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Văn Đông, Vũ Minh Phúc
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:11219
52 TRƯỜNG HỢP HỘI CHỨNG THẬN HƯ NGUYÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN HOSPITAL NO 1 1990-1993.
Vũ Huy Trụ
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:11920
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG HENOCH - SCHONLEIN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
HENOCH SCHONLEIN IN CHILDREN HOSPITAL NO 1.
Vũ Huy Trụ, Nguyễn Anh Tuấn
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:12321
VẤN ĐỀ TÁI KHÁM TRONG HỘI CHỨNG THẬN HƯ Ở TRẺ EM
FOLLOW UP IN CHILDREN NEPHROTIC SYNDROME
Vũ Huy Trụ
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:12822
SINH THIẾT THẬN TRONG HỘI CHỨNG THẬN HƯ Ở TRẺ EM
RENAL BIOPSY IN CHILDREN NEPHROTIC SYNDROME
Vũ Huy Trụ
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:13023
SUY GAN TRONG SỐT XUẤT HUYẾT TRẺ EM
LIVER FAILURE AND DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN CHILDREN
Phan Hữu Nguyệt Diễm
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:13224
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ NHŨ NHI
CLINICAL ASPECTS AND TREATMENT OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN INFANTS.
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Trọng Lân, Lê Bích Liên, Đỗ Quang Hà Vũ Thị Quế Hương, Lâm Thị Mỹ
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:13825
VAI TRÒ CỦA CYTOKINE TRONG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ NHŨ NHI
ROLES OF CYTOKINES IN DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN INFANTS
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Trọng Lân, Huan-Yao Lei, Yee-Shin Lin, Lê Bích Liên, Kao-Jean Huang, Đỗ Quang Hà, Vũ Thị Quế Hương, Lâm Thị Mỹ
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:145Tổng cộng 53 bài
Trang: 1 - 2 - 3