Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
SƠ BỘ TÌM HIỂU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LẠC NỘI MẠC TỬ CUNG BẰNG CHẤT ĐỒNG VẬN GnRH
RESULT OF TREATMENT OF ENDOMETRISIS BY GNRH-AGONISTS
Trần Thị Lợi
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:SẢN PHỤ KHOA  Trang:12
TẦN SUẤT BÍ TIỂU SAU SANH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN SẢN PHỤ TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
PREVALENCE OF POST-PARTUM URINARY RETENTION AFTER VAGINAL DELIVERY AND THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIOUS OBSTETRIC PARAMETERS AND POST-PARTUM URINARY RETENTION .
Trần Thị Lợi, Nguyễn Thị Quý Khoa
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:SẢN PHỤ KHOA  Trang:53
NGHIÊN CỨU TỈ LỆ NHIỄM KHUẨN ÂM ĐẠO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN
THE PREVALENCE OF BACTERIAL VAGINOSIS AND SOME RELATIVE FACTORS
Trần Thị Lợi, Cao Thị Phương Trang
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:SẢN PHỤ KHOA  Trang:94
MỐI LIÊN QUAN GIỮA NẠO HÚT THAI VÀ NHAU TIỀN ĐẠO
THE RELATIONSHIP OF PLACENTA PREVIA WITH HISTOLORY OF ABORTION
Bành Thanh Lan, Nguyễn Duy Tài
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:SẢN PHỤ KHOA  Trang:135
KHẢO SÁT KẾT QUẢ THAI KỲ TRÊN NHỮNG TRƯỜNG HỢP THIỂU ỐI Ở THAI ĐỦ TRƯỞNG THÀNH
PREGNANCY OUTCOME OF OLIGOHYDRAMNIOS OF THIRD TRIMESTER
Trần Thị Nhật Thiên Tran, Nguyễn Duy Tài
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:SẢN PHỤ KHOA  Trang:186
TẦM SOÁT NHIỄM KHUẨN NIỆU VÀO BA THÁNG CUỐI THAI KỲ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH, NĂM 2000
PREDICTORS OF URINARY TRACT INFECTION A SECOND TRIMESTER IN NHAN DAN GIA DINH HOSPITAL, 2000
Phạm Thủy Linh, Nguyễn Duy Tài
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:SẢN PHỤ KHOA  Trang:237
LƯỢNG GIÁ VAI TRÒ CỦA SINH THIẾT LÕI TRONG CHẨN ĐOÁN KHỐI U ĐẶC CỦA VÚ
EVALUATION THE EFFICACY OF ULTRESOUND GUIDED CARE NEEDLE BIOPSY IN THE DIAGNASIN OF HARD BREAST TUMOR
Nguyễn Ngọc Thoa, Trần Thị Kim Xuyến
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:SẢN PHỤ KHOA  Trang:308
KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TRONGCHẨN ĐOÁN TRƯỚC SANH VÀ XỬ TRÍ DÃN NÃO THẤT
THE INITIAL EXPERIMENT ABOUT ANTENATAL DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF VENTRICULOMEGALY
Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Song Nguyên, Trần Thị Lợi
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:SẢN PHỤ KHOA  Trang:359
MỘT SỐ YẾU TỐ VÀ HÀNH VI NGUY CƠ NẠO PHÁ THAI Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN
RISK FACTORS AND RISK BEHAVIOURS FOR ABORTION IN MINORITIES
Nguyễn Văn Lơ, Trần Thị Trung Chiến
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:SẢN PHỤ KHOA  Trang:4110
KỸ THUẬT TRỮ LẠNH, RÃ ĐÔNG VÀ CHUYỂN PHÔI TRỮ VÀO BUỒNG TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TỪ DŨ
THE FROZEN EMBRYO ÏTRANSFER PROGRAM AT TU DU HOSPITAL
Đang Quang Vinh, Đỗ Quang Minh, Phùng Huy Tuân, Vương Thị Ngọc Lan, Hồ Mạnh Tường
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:SẢN PHỤ KHOA  Trang:4611
ĐIỀU TRỊ VÔ SINH NAM KHÔNG CÓ TINH TRÙNG BẰNG KỸ THUẬT HÚT TINH TRÙNG TỪ MÀO TINH VÀ TIÊM TINH TRÙNG VÀO BÀO TƯƠNG NOÃN
INTRA CYTOPLASMIC SPERM INJECTION USING SURGICALLY RECOVERED EPIDIDYMAL SPERM FOR TREATING THE OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIC MEN
Vương Thị Ngọc Lan, Hồ Mạnh Tường, Nguyễn Thành Như, Đỗ Quang Minh, Đặng Quang Vinh, Phùng Huy Tuân
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:SẢN PHỤ KHOA  Trang:52Tổng cộng 11 bài
Trang: 1