Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
BỆNH CHARCOT-MARIE-TOOTH VÀ CÁC BỆNH THẦN KINH NGOẠI BIÊN DI TRUYỀN CÓ LIÊN QUAN

Lê Minh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:12
SA SÚT TRÍ TUỆ MẠCH MÁU VÀ NGƯỜI CAO TUỔI

Vũ Anh Nhị
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:73
ĐIỀU TRỊ CHỐNG HUYẾT KHỐI TRONG TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Lê Văn Nam, Lê Thị Cẩm Dung
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:144
CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN NHIỀU LỚP CẮT: TIẾN BỘ MỚI NHẤT HIỆN NAY CỦA KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN

Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước và C.s.
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:205
KIỂM CHỨNG GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM LÂM SÀNG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT NHỒI MÁU NÃO VÀ XUẤT HUYẾT NÃO TRÊN LỀU
VALIDATION STUDY OF THE SCORING SYSTEM FOR THE CLINICAL DIFFERENTIAL DIAGNOSIS BETWEEN SUPRATENTORIAL INTRACEREBRAL HAEMORRHAGE AND INFARCTION.
Nguyễn Bá Thắng, Lê Văn Thành,Trần Ngọc Tài
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:236
KIỂM ĐỊNH THANG ĐIỂM TIÊN LƯỢNG XUẤT HUYẾT NÃO TRÊN LỀU: KẾT QUẢ KHẢO SÁT HƠN 200 TRƯỜNG HỢP.
VALIDATION OF MODELS PREDICTING OUTCOME FOLLOWING SUPRATENTORIAL INTRACEREBRAL HEMORRHAGE: A 200 PLUS -PATIENT PROSPECTIVE STUDY
Trần Công Thắng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:297
ĐÁNH GIÁ LÂM SÀNG VÀ ĐỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO CẤP TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2
ESTIMATING THE CLINICAL MEDICINE AND TREATMENT OF CEREBRAL ISCHEMIE IN DIABETICS
Nguyễn Thị Đức Hạnh, Vũ Anh Nhị
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:338
NHẬN ĐỊNH BƯỚC ĐẦU VỀ BỆNH XƠ CỨNG RẢI RÁC Ở VIỆT NAM: KHẢO SÁT TIỀN CỨU 13 TRƯỜNG HỢP
PRELIMINARY REMARKS ON MULTIPLE SCLEROSIS IN VIET NAM: A PROSPECTIVE STUDY ON 13 CASES
Lê Minh, Trần Ngọc Tài, Trần Thanh Hùng, Nguyễn Lê Trung Hiếu, Phạm Văn Y, Lê Văn Thành
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:439
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ & TÍNH AN TOÀN CỦA ASPIRIN TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ CẤP
VALUATING THE BENEFITS AND SAFETY OF ASPIRIN IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE
Nguyễn Huy Thắng, Lê Văn Thành
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:5610
KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ MEN CK, CKBB, LDH TRONG HUYẾT THANH BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU
THE CHANGING OF SERUM CREATINE KINASE, BRAIN-TYPE CREATINE KINASE ISOENZYME AND LACTATE DEHYDROGENASE IN PATIENTS WITH SUPRATENTORIAL ISCHEMIC STROKE.
Nguyễn Kinh Quốc, Lê Văn Thành
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:6311
NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU HOMOCYSTEINE TRONG HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU CẤP
SERUM HOMOCYSTEIN IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE
Cao Phi Phong
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:7012
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH TẠI KHOA THẦN KINH BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CLINICAL, ETIOLOGICAL AND THERAPEUTIC CHARACTERISTICS OF EPILEPTICS IN THE DEPARTMENT OF NEUROLOGY AT CHO RAY HOSPITAL
Lê Văn Tuấn
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:7513
NGHIÊN CỨU SỰ HIỂU BIẾT VỀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO TRÊN THÂN NHÂN VÀ BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
A SURVEY ON STROKE KNOWLEDGE OF STROKE PATIENTS AND THEIR RELATIVES
Vũ Anh Nhị, Lê Văn Tuấn, Trần Ngọc Tài, Trần Thanh Hùng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:8114
ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN TỬ VONG TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO
THE ASSESMENT OF CAUSE OF DEATH IN STROKE PATIENTS
Trương Văn Luyện
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:8715
KHẢO SÁT PHÂN BỐ SANG THƯƠNG XƠ MỠ ĐỘNG MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ THIẾU MÁU NÃO CỤC BỘ
DISTRIBUTION OF ATHEROSCLEROTIC LESIONS IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC STROKE.
Nguyễn Bá Thắng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:9716
HẠ NATRI MÁU TRÊN BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TRONG SỌ
HYPONATREMIA ON INTRACRANIAL HEMORRHAGIC PATIENTS.
Huỳnh Thị Thuý Hằng, Vũ Anh Nhị
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:10117
MÁU TỤ DƯỚI MÀNG CỨNG MÃN TÍNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG
CLINICAL AND PARACLINICAL ASPECTS IN CHRONIC SUBDURAL HEMATOMA
Huỳnh Thị Liễu
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:10618
TÍNH AN TOÀN CỦA HEPARIN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP TRONG ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO CẤP
THE SAFETY OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARIN IN TREATMENT OF ACUTE ISCHEMIC STROKE.
Đào Tiến Xuân
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:11119
ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU NÃO CẤP BẰNG HEPARIN TRỌNG LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP
THE ROLE OF LOW-MOLECULAR-WEIGHT HEPARIN IN TREATMENT OF ACUTE ISCHEMIC STROKE.
Đào Tiến Xuân
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẦN KINH  Trang:117Tổng cộng 19 bài
Trang: 1