Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
RÚT KINH NGHIỆM QUA 33 TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT BƯỚU TUYẾN THƯỢNG THẬN
EXPERIENCES WITH 33 OPERATIONS UPON THE ADRENAL TUMORS
Đoàn Trí Dũng, Trần Văn Sáng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:12
CẮT BỎ BƯỚU TUYẾN THƯỢNG THẬN QUA NỘI SOI Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN TRONG HAI NĂM 2001-2002
LAPAROSCOPIC ADRENALECTOMY AT BINH DAN'S HOSPITAL IN TWO YEARS 2001-2002
Vũ Lê Chuyên, Lê Văn Nghĩa, Vũ Văn Ty, Phạm Phú Phát
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:73
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ PHẪU THUẬT MỞ NIỆU QUẢN LẤY SỎI QUA NGÃ NỘI SOI SAU PHÚC MẠC
RESULTS OF RETROPERITONEAL LAPAROSCOPIC URETEROLITHOTOMY AT TRÖNG VÖÔNG EMERGENCY CENTER
Đoàn Trí Dũng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:124
BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ DÃN TĨNH MẠCH TINH TẠI BV BÌNH DÂN
PRELIMINARY APPLICATIONS OF THE LAPAROSCOPIC TECHNIQUE FOR THE TREATMENT OF VARICOCELE IN BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Văn Ân, Vũ Lê Chuyên, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Thành Như, Đào Quang Oánh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:175
MỘT SỐ PHẪU THUẬT NIỆU KHOA QUA NỘI SOI Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN TRONG HAI NĂM 2001-2002
LAPAROSCOPIC IN UROLOGY AT BINH DAN'S HOSPITAL IN TWO YEARS 2001-2002
Vũ Lê Chuyên, Nguyen Văn Hiệp, Lê Văn Nghĩa, Vũ Văn Ty, Đào Quang Oánh, Nguyễn Tuấn Vinh, Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Tiến Đệ, Nguyễn Ngọc Tiến, Phạm Phú Phát, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phạm Xuân Hội, Bùi Mạnh Côn, Nguyễn Tế Kha, Đỗ Hoàng Dũng, Nguyễn Ngọc Cẩm
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:216
BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG KỸ THUẬT CẮT NANG THẬN QUA NỘI SOI HÔNG LƯNG
INITIAL APPLICATION OF RETROPERITONEOSCOPY FOR EXCISION OF RENAL CYSTS.
Nguyễn Ngọc Tiến, Vũ Lê Chuyên, Nguyễn Văn An, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Nguyễn Văn Hiệp
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:277
PHẪU THUẬT CẮT VỎ NANG THẬN ĐƠN ĐỘC QUA NỘI SOI Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y-DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH
LAPAROSCOPIC TRASPERITONEAL RENAL CYST DECORTICATION AT MEDICAL UNIVERSITY CENTER
Nguyễn Hoàng Bắc, Đỗ Trọng Hải, Vũ Hồng Thịnh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:328
NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH HIẾM MUỘN NAM TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
MANAGEMENT OF MALE INFERTILITY AT BINH DAN HOSPITAL
Dương Quang Trí, Nguyễn Thành Như
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:359
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM QUA TRỰC TRÀNG TRONG VÔ TINH DO BẾ TẮC
ROLE OF TRANSRECTAL ULTRASOUND IN DIAGNOSTIC OF OBSTRUCTIVE AZOOSPERMIA
Trần Văn Sáng, Nguyễn Thành Như, Vũ Lê Chuyên
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:4010
SỬ DỤNG NIỆU DÒNG ĐỒ TRONG CHỈ ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U TUYẾN TIỀN LIỆT
USING THE URO-FLOWMETRY IN INDICATING AND EVALUATING THE SURGICAL OUTCOMES OF PROSTATIC ADENOMA
Nguyễn Ngọc Hiền, Tôn Thất Minh Thuyết
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:4411
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ BƯỚU LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG CẮT ĐỐT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN QUY NHƠN
TRANSURETHRALRESECTION OF THE PROSTATE IN THE TREATMENT OF BENING PROSTATIC HYPERPLASIA: EXPERIENCE AT QUYNHON HOSPITAL
Đỗ Tiến Dũng, Phạm Thạnh và Tập thể khoa Ngoại BVĐK Thành phố Qui Nhơn
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:5012
MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA KHỐI LƯƠNG MÔ TIỀN LIỆT TUYẾN CẮT QUA NỘI SOI VỚI SỰ CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN BƯỚU LÀNH TIỀN LIỆT TUYẾN
RELATIONSHIP BETWEEN THE AMOUNT OF TISSUE REMOVED AT TURP AND CLINICAL IMPROVEMENT IN BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
Nguyễn Hoàng Đức, Đào Quang Oánh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:5613
PHẪU THUẬT SỎI SAN HÔ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH
SURGERY OF THE STAGHORN CALCULUS AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Trần Văn Sáng, Vũ Hồng Thịnh, Đỗ Anh Toàn
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:6214
LẤY SỎI THẬN QUA DA: KẾT QUẢ SỚM SAU MỔ QUA 50 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
THE PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY: EARLY RESULTS OF 50 CASES AT BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng , Đào Quang Oánh, Lê Sỹ Hùng, Nguyễn Ngọc Tiến, Trần Thượng Phong
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:6615
NỘI SOI NIỆU QUẢN TÁN SỎI BẰNG LASER: KINH NGHIỆM BAN ĐẦU QUA 50 TRƯỜNG HỢP
HOLMIUM: YAG LASRER URETERO LITHOTRYPSY EXPERIENCE WITH 50 CASES
Nguyễn Minh Quang, Vũ Đình Kha
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:7516
SIÊU LỌC THẨM TÁCH BẰNG MÁY THẬN NHÂN TẠO THÔNG THƯỜNG
HEMODIAFILTRATION BY STANDARD HEMODIALYSIS MACHINE
Nguyễn Bách, Phù Văn Hưng, Lê Đình Minh Hoàng, Bùi Văn Thuỷ và cộng sự
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:8017
SIÊU ÂM DOPPLER VÀ PHẪU THUẬT TẠO DÒ ĐỘNG-TĨNH MẠCH Ở CỔ TAY TRONG CHẠY THẬN NHÂN TẠO ĐỊNH KỲ
DOPPLER ULTRASOUND AND ARTERIOVENOUS FISTULA AT WRIST IN PERIODICAL HEMODIALYSE
Dương Quang Trí,Phạm Văn Bùi, Đặng Văn Duyên
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:8718
NHẬN XÉT BA TRƯỜNG HỢP MỔ LẤY SỎI TRÊN THẬN MÓNG NGỰA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH
EXPERIENCE TRONG THE TREATMENT CUÛA HORSESHOES-KIDNEY STONES AT THE GENERAL HOSPITAL CUÛA BINH DINH
Đặng Văn Thao, Hoàng Văn Khả, Huỳnh Văn Nghĩa
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:9219
PHẪU THUẬT SỬA THÀNH TRƯỚC ÂM ĐẠO TRONG ĐIỀU TRỊ SA BÀNG QUANG Ở PHÁI NỮ
ANTERIO-COLPORRHAPHY FOR TREAMENT CUÛA CYSTOCELES IN WOMEN
Vũ Hồng Thịnh, Đỗ Anh Toàn
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:9620
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ DÒ BÀNG QUANG - ÂM ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN TỪ 8/1999 - 8/2002
RESULT OF MANAGEMENT OF VESICO-VAGINAL FISTULA IN BINH DAN HOSPITAL
Dương Quang Trí, Nguyễn Văn Hiệp, Vũ Lê Chuyên, Nguyễn Văn Thọ
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:10021
KINH NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ XOẮN THỪNG TINH TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
TORSION OF THE SPERMATIC CORD: A TEN-YEAR EXPERIENCE AT BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Hiệp
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:10322
KHẢO SÁT NỘI TIẾT TỐ CẬN GIÁP (PTH HUYẾT THANH) Ở NHỮNG BỆNH NHÂN BỊ SỎI NIỆU
PARATHYROID HORMON (PTH) IN URINARY TRACT STONE PATIENTS
Trần Lê Linh Phương, Nguyễn Thị Thái Hà, Trần Ngọc Sinh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:10923
CHẨN ĐOÁN CÁC THƯƠNG TỔN ĐƯỜNG NIỆU DƯỚI PHỨC TẠP TRONG GÃY XƯƠNG CHẬU NẶNG
DIAGNOSIS OF THE COMPLICATED LOWER GENITO-URINARY TRACT INJURIES THE CHO RAY HOSPITAL EXPERIENCE
Trần Lê Linh Phương, Nguyễn Văn Bền, Trần Văn Sáng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:11524
BÀN LUẬN VỀ ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP BIẾN CHỨNG HẸP NIỆU QUẢN DO LAO NIỆU SINH DỤC
TREATMENT OF URETERIC STRICTURE OF GENITOURINARY TUBERCULOSIS
Dương Quang Trí, Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:THẬN NIỆU  Trang:122Tổng cộng 24 bài
Trang: 1