Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
Các dấu chứng sinh học trong điều trị và tiên lượng ung thư vú

Nguyễn Sào Trung, Hứa Thị Ngọc Hà, Lê Quốc Sử, Đoàn Thị Phương Thảo, Âu Nguyệt Diệu
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:12
SARCOM CƠ VÂN Ở TRẺ EM: ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH
HISTOPATHOLOGICAL FEATURES OF RHABDOMYOSARCOMAS IN CHILDREN
Nguyễn Thị Khen, Trần Thanh Tng, Bi Thị Hồng Khang, Hứa Thị Ngọc Hà
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:83
BỆNH LÝ TUYẾN THƯỢNG THẬN Ở TRẺ EM
PATHOLOGY OF ADRENAL GLANDS IN CHILDREN
Nguyễn Thị Khen, Trần Thanh Tùng, Bùi Thị Hồng Khang
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:144
BỆNH CỦA NGƯỜI LƠN TUỔI QUA 1816 TRƯỜNG HỢP MỔ TỬ THI
DISEASES OF THE AGED PEOPLE THROUGH 1816 AUTOPSIES
Nguyễn Văn Bằng
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:205
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP BƯỚU MÔ ĐỆM XƠ CỨNG CỦA BUỒNG TRỨNG
SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY: REPORT OF 2 CASES
Hoàng Công Minh và cs
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:236
NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG VIÊM VÀ HÌNH THÁI TẾ BÀO TỬ CUNG
INFLAMMATION AND MODIFICATIONS OF CERVICAL CELLS.
Nguyễn Thế Dân
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:277
KÊNH TỬ CUNG, MỘT NƠI XUẤT PHÁT ÁC TÍNH THƯỜNG BỊ BỎ SÓT
A FORGOTTEN SITE IN CERVICAL CANCER DETECTION: THE CANAL
Nguyễn Tấn Sử, Huỳnh Hữu Thức, Phan Thế Sang, Đỗ Đình Khanh và cộng sự
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:308
NHẬN XÉT VỀ ĐỘ TUỔI TRUNG BÌNH CỦA CÁC TỔN THƯƠNG THƯỢNG MÔ GAI CỔ TỬ CUNG
SOME COMMENT OF MEAN AGES OF CERVICAL SQUAMOUS EPITHELIAL LESIONS
Trương Công Phiệt
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:339
ĐẶC ĐIỂM VI THỂ CỦA TĂNG SẢN NỘI MẠC TỬ CUNG
HISTOLOGICAL APPEARANCES OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA
Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thanh Hải
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:3910
ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM SCARFF-BLOOM-RICHARDSON TRONG UNG THƯ VÚ
APPLICATION OF THE SCARFF-BLOOM- RICHARDSON SCALE IN BREAST CANCER
Nguyễn Tấn Sư', Huỳnh Hữu Thức, Phan Thế Sang, Đỗ Đình Khanh và cộng sự.
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:4511
ĐÁNH GIÁ PHÂN ĐỘ VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG UNG THƯ TUYẾN VÚ XÂM NHẬP TẠI VIỆN JULES BORDET - BRUSSELS
EVALUATION OF GRADES AND PROGNOSTIC FACTORS IN INVASIVE BREAST CARCINOMA AT THE JULES BORDET INSTITUTE, BRUSSELS, BELGIUM
Đặng Công Thuận, Verhest Alain
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:4812
KHẢO SÁT HOÁ MÔ MIỄN DỊCH CÁC THỤ THỂ ESTROGEN VÀ PROGESTERON TRONG UNG THƯ VÚ
IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF ESTROGEN AND PROGESTERONRECEPTORS IN BREAST CANCER
Âu Nguyệt Diệu, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Sào Trung, Nguyễn Chấn Hng
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:5213
ĐỐI CHIẾU SIÊU ÂM- TẾ BÀO HỌC-GIẢI PHẪU BỆNH CÁC NHÂN GIÁP
CONFRONTATION OF SONOGRAPHIC - CYTOLOGICAL- HISTOPATHOLOGICAL APPEARANCES OF THYROID NODULES
Hứa Thị Ngọc Hà, Đoàn Thị Phương Thảo, V Hồng Minh Hiền, Lm Văn Hồng
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:5714
MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN GIÁP BIỆT HOÁ
HISTOLOGICAL FEATURES OF DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMAS
Lê Trung Thọ, Bùi Thị Mỹ Hạnh
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:6315
CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC CÁC U TUYẾN NƯỚC BỌT
CYTOLOGICAL DIAGNOSIS OF TUMORS OF SALIVARY GLANDS
Ngô Thu Thoa, Trần Văn Tuấn
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:6916
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG - GIẢI PHẪU BỆNH CARCINÔM TUYẾN GIÁP DI CĂN XƯƠNG QUA 9 TRƯỜNG HỢP Ở BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG
THE METASTASES FROM THYROID CARCINOMA: NINE CASES DIAGNOSED AT THE WARD - PATHOLOGY HOPITAL C DANANG
Trần Hòa, Trần Việt Hoa
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:7217
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHÂN LOẠI MÔ BỆNH HỌC UNG THƯ BIỂU MÔ PHẾ QUẢN CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (1999)
APPLICATION OF CLASSIFICATION OF BRONCHIAL CARCINOMA (ACORDING TO WHO - 1999)
Lê Trung Thọ
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:7718
MỘT TRƯỢNG HỢP BỆNH PHỔI HIẾM GẶP BỆNH U CƠ TRƠN - BẠCH HUYẾT Ở PHỔI
PULMONARY LYMPHANGIO - LEIOMYOMATOSIS: A RARE LUNG DISEASE
Nguyễn Vĩnh Gia
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:8419
ĐẶC ĐIỂM VI THỂ SINH THIẾT MÀNG PHỔI QUA NỘI SOI LỒNG NGỰC TẠI BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH
MICROPATHOLOGY OF THE PLEURAL BIOPSY WITH THORACOSCOPY IN PHAM NGOC THACH HOSPITAL
Nguyễn Huy Dũng; Nguyễn Sơn Lam
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:9120
BIẾN CHỨNG CỦA ĐIỀU TRỊ PHÒNG NGỪA TÁI PHÁT TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT BẰNG BƠM TALC NHŨ TƯƠNG QUA ỐNG DẪN LƯU MÀNG PHỔI
COMPLICATIONS WITH TALC SLURRY PLEURODESIS FOR TREATMENTFOR SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX
Hồng Thị Quý, Nguyễn Hữu Lân, Trần Ngọc Thạch, Cao Hữu Hiệp, Nguyễn Huy Dũng
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:9621
LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA 57 CA TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI MẠN TÍNH DO LAO VÀ UNG THƯ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH QUA SOI MÀNG PHỔI ỐNG MỀM
CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERS OF 57 CHRONIC PLEURAL EFFUSIONS WITH TUBERCULOSIS AND CANCER DIAGNOSEĐ BY FIBROTIC THORACOSCOPY
Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Xuân Triều
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:10222
GIÁ TRị CHẨN ĐOÁN TRÀN DịCH MÀNG PHỔI CỦA XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC DỊCH MÀNG PHỔI VÀ MÔ HỌC SINH THIẾT MÀNG PHỔI
DIAGNOSTIC VALUE OF PLEURAL CYTOLOGY AND CLOSED PLEURAL BIOPSY IN PLEURAL EFFUSIONS
Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Hữu Lân, Trần Ngọc Thạch, Nguyễn Vĩnh Gia
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:10623
TỔN THƯƠNG MÔ KẼ THẬN TRONG BỆNH CẦU THẬN CÓ HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT Ở NGƯỜI LỚN
THE RENAL INTERSTINAL CHANGES ON GLOMERULOPATHY WITH PRIMARY NEPHROTIC SYNDROME IN ADULTS
Nguyễn Thế Dân
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:11024
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP CARCINOMA NIỆU MẠC DO DÙNG THUỐC LÀM ỐM CÓ ACID ARISTOLOCHIC
CASE REPORT: UROTHELIAL CARCINOMA BY USING SLIMMING REGIMEN INCLUDING ARISTOLOCHIC ACID
Huỳnh Ngọc Linh
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:11325
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TÁI PHÁT VÀ DI CĂN CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ VẨY (CỦA DA)
STUDY ABOUT THE RECURRENCE AND METASTASIS OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA OF THE SKIN
Trịnh Quang Diện
Năm:2003  Tập:7  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:116Tổng cộng 37 bài
Trang: 1 - 2