Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2004 - TẬP 8 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ HIỆN NAY VỀ ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ

Hoàng Văn Minh
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Da Liễu  Trang:12
ĐIỀU TRỊ MỤN TRONG ĐIỀU KIỆN HẠN CHẾ

Hoàng Văn Minh, Nguyễn Tất Thắng, Bùi Văn Đức
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Da Liễu  Trang:83
LIỆU PHÁP ISOTRETINOIN ĐƯỜNG UỐNG TRONG ĐIỀU TRỊ MỤN TRỨNG CÁ

Võ Thị Bạch Sương
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Da Liễu  Trang:104
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ BỆNH VẨY NẾN THÔNG THƯỜNG CHƯA BIẾN CHỨNG BẰNG THUỐC D. D. S
CONTRIBUTING TO STUDY THE ORDINARY UNCOMPLICATED PSORIASIS TREATED BY D. D. S
Nguyễn Tất Thắng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Da Liễu  Trang:165
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VẨY NẾN BẰNG THUỐC VI LƯỢNG ĐỒNG CĂN
THE EFFECT OF HOMEOPATHY IN TREATMENT OF PSORIASIS
Lê Ngọc Diệp
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Da Liễu  Trang:246
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA GRISEOFULVIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NẤM DA DO DERMATOPHYTES Ở BỆNH NHÂN NGHIỆN MA TÚY
STUDYING THE EFFECTS OF GRISEOFULVIN IN TREATING DERMATOPHYTE SKIN INFECTIONS ON DRUG-ADDICTS
Bùi Văn Đức, Văn Thế Trung, Đặng Thị Tốn, Phạm Thị Tiếng, Trần Thị Thanh Mai, Bùi Tùng Hiệp, Hoàng Văn Minh, Hán Thị HồngTuyến
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Da Liễu  Trang:327
ĐIỀU TRỊ LANG BEN BẰNG ITRACONAZOLE 400MG LIỀU DUY NHẤT TRÊN BỆNH NHÂN NGHIỆN MA TÚY
A SINGLE 400MG DOSE OF ITRACONAZOLE IN THE TREATMENT OF PITYRIASIS VERSICOLOR IN DRUG-ADDICT
Hoàng Văn Minh, Bùi Văn Đức, Võ Quang Đỉnh*, Văn Thế Trung*, Nguyễn Tất Thắng, Phan Anh Tuấn
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Da Liễu  Trang:408
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU BỆNH DA LIỄU Ở NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY: TỈ LỆ BỆNH DA LIỄU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ NGHIỆN MA TÚY CÓ HOẶC KHÔNG NHIỄM HIV
THE PREVALENCE OF MUCOCUTANEOUS DISEASES AND SEVERAL FACTORS RELATED TO HIV INFECTION AND AIDS IN 72 ADDICTIVE CHILDREN AT THE NHỊ XUÂN MEDICAL CENTER
Hoàng Văn Minh, Lê Thái Vân Thanh, Nguyễn Thanh Minh, Võ Quang Đỉnh, Văn Thế Trung, Trần Kim
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Da Liễu  Trang:449
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH CỰC HIẾM HỘI CHỨNG ROWELL
CASE REPORT: ROWELL'S SYNDROME
Hoàng Văn Minh, Võ Quang Đỉnh, Trần Thị Thanh Mai
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Da Liễu  Trang:5210
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH CỰC HIẾM: VIÊM DA BLASCHKO MẮC PHẢI
A CASE OF ACQUIRED BLASCHKO DERMATITIS IN AN ADULT
Hoàng Văn Minh, Phạm Đình Tụ, Hà Văn Phước
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Da Liễu  Trang:5511
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ MỘT SỐ THUỐC KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM NIỆU ĐẠO CẤP DO LẬU KHÔNG BIẾN CHỨNG
STUDYING THE EFFECTS OF SOME ANTIBIOTIC DRUGS ON TREATING NON-COMPLICATED GONOCOCCAL ACUTE URETHRITIS
Hoàng Văn Minh, Trần Thế Viện
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Da Liễu  Trang:57Tổng cộng 11 bài
Trang: 1