Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2004 - TẬP 8 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
THIẾU MÁU CƠ TIM CHU PHẪU

Nguyễn Thị Quý; Phạm Nguyễn Vinh ; Nguyễn Văn Chừng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:12
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN
ANESTHESIA-REANIMATION FOR INFRARENAL AORTIC ANEURYSM REPAIR
Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:173
GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG ĐỂ GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ
EPIDURAL ANESTHESIA TO PAIN RELIEF IN LABOR
Nguyễn Văn Chinh, Tô Văn Thình, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:224
ĐỀ PHÒNG TĂNG NHỊP TIM VÀ HUYẾT ÁP KHI RÚT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN BẰNG VERAPAMIL KẾT HỢP VỚI LIDOCAINE
PROPHYLACTIC HYPERTENSION AND TACHYCARDIA DURING TRACHEAL EXTUBATION BY VERAPAMIL-LIDOCAINE COMBINATION
Nguyễn Văn Chừng, Lê Văn Chung
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:305
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC
ANAESTHESIA-RESUSCITATION FOR THORACIC SURGERY
Nguyễn Văn Chừng, Lê Văn Chung
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:356
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG MỔ CẤP CỨU BỆNH SỎI MẬT
ANESTHESIA FOR EMERGENCY BILIARY STONES OPERATION
Nguyễn Văn Chừng, Trần Đỗ Anh Vũ
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:407
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT SỎI MẬT Ở NGƯỜI CAO TUỔI
ANESTHESIA-REANIMATION FOR BILIARY STONES OPERATION IN ELDERLY PATIENTS
Nguyễn Văn Chừng, Trần Đỗ Anh Vũ
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:468
GÂY TÊ TỦY SỐNG VỚI BUPIVACAIN VÀ FENTANYL TRONG MỔ CẮT ĐỐT NỘI SOI TIỀN LIỆT TUYẾN
HEAVY BUPIVACAINE SPINAL ANESTHESIA FOR TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY
Lê Thị Hồng Hoa, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:539
ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI HUYẾT ĐỘNG KHI KHỞI MÊ VỚI ETOMIDATE Ở BỆNH NHÂN CÓ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TUẦN HOÀN
EVALUATION OF HEMODYNAMIC CHANGES IN INDUCTION WITH ETOMIDATE IN CARDIOVASCULAR PATIENTS
Nguyễn Hoài Nam
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:5310
TRUYỀN MÁU TỰ THÂN THEO PHƯƠNG PHÁP PHA LOÃNG MÁU VỚI THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI TRONG PHẪU THUẬT NIỆU KHOA
AUTOLOGOUS TRANSFUSION BY ACUTE NORMOVOLEMIC HEMODILUTION IN UROLOGIC SURGERY AT BINH DAN HOSPITAL
Hồ Minh Lê, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:6411
HIỆU QUẢ CỦA GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG HỖN HỢP BUPIVACAINE (MARCAIN) VÀ FENTANYL TRONG MỔ LẤY THAI
EFFICACITY OF HYPERBARIC BUPIVACAINE (MARCAIN) ADDED TO FENTANYL FOR CAESAREAN DELIVERY
Phạm Đông An, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:7112
SỬ DỤNG PROPOFOL TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG
STUDYING PROPOFOL IN ENDOSCOPIC SURGERY
Nguyễn Thu Chung, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:77Tổng cộng 12 bài
Trang: 1