Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2004 - TẬP 8 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
VAI TRÒ CỦA BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (BNP) TRONG SUY TIM: TỪ CHẨN ĐOÁN ĐẾN ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG

Đặng Vạn Phước, Cao Huy Thông
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12
RỐI LOẠN DẠNG CƠ THỂ BIỂU HIỆN Ở BỆNH LÝ ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Trần Ngọc Bảo
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:93
ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH LÂM SÀNG VÀ VI SINH CỦA VIÊM PHỔI MẮC PHẢI TRONG CỘNG ĐỒNG.
EVALUAION OF THE CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL FEATURES OF THE COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA.
Trần Văn Ngọc, Phạm Hùng Vân
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:164
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH VIÊM PHỔI MẮC PHẢI TRONG CỘNG ĐỒNG.
EVALUATION OF THE EFFICACY OF THE ANTIBIOTIC THERAPY IN PATIENTS WITH THE COMUNITY ACQUIRED PNEUMONIATên
Trần Văn Ngọc
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:225
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP VIÊM PHỔI NẶNG MẮC PHẢI NGOÀI CỘNG ĐỒNG DO LEGIONELLA PNEUMOPHILA.
2 CASES OF SEVERE COMMUNITY ACQUIRED LEGIONELLA PNEUMONIA
Nguyễn Thị Tố Như
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:286
NONG VAN HAI LÁ XUYÊN DA QUA ĐƯỜNG TĨNH MẠCH BẰNG BÓNG INOUE. KẾT QUẢ TỨC THỜI VÀ NGẮN HẠN NHÂN 214 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
PERCUTANEOUS TRANS-MITRAL COMMISSUROTOMY WITH INOUE BALLOON IMMEDIATE AND SHORT TERM RESULT OF 214 CASES AT CHO RAY HOSPITAL
Võ Thành Nhân, Đặng Vạn Phước
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:337
KỸ THUẬT XUYÊN VÁCH LIÊN NHĨ KHÔNG SỬ DỤNG PIGTAIL TRONG NONG VAN HAI LÁ XUYÊN DA QUA ĐƯỜNG TĨNH MẠCH BẰNG BÓNG INOUE
TRANS-ATRIAL SEPTAL TECHNIQUE WITHOUT PIGTAIL IN PERCUTANEOUS TRANS-MITRAL COMMISSUROTOMY WITH INOUE BALLOON
Võ Thành Nhân
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:418
KHẢO SÁT BIẾN CHỨNG MẠCH MÁU TẠI CHỖ CỦA THỦ THUẬT CHỤP VÀ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH
LOCAL VASCULAR COMPLICATIONS OF FEMORAL AND RADIAL APPROACH IN CORONARY ANGIOGRAPHY AND PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION
Trương Quang Bình
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:509
CAN THIỆP CÁC TỔN THƯƠNG TẮC MÃN TÍNH CỦA ĐỘNG MẠCH VÀNH: NHÂN 35 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
RECANALIZATION OF CHRONIC TOTAL CORONARY OCCLUSIONS. A REPORT OF 35 CASES AT CHO RAY HOSPITAL.
Võ Thành Nhân
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:6410
GIÁ TRỊ CỦA ĐIỆN TÂM ĐỒ TRONG VIỆC TIÊN ĐOÁN ĐỘNG MẠCH VÀNH PHẢI ĐOẠN GẦN LÀ ĐỘNG MẠCH THỦ PHẠM Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP THÀNH DƯỚI CÓ ST CHÊNH LÊN
VALUE OF THE ELECTROCARDIOGRAM IN PREDICTING THE PROXIMAL RIGHT CORONARY ARTERY AS THE CULPRIT VESSEL IN PATIENTS WITH INFERIOR WALL ST-ELEVATION ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Võ Thành Nhân
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7211
CAN THIỆP MẠCH VÀNH QUA ỐNG THÔNG 5F NHÂN 79 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
FIVE FRENCH GUIDING CATHETERS IN PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION A REPORT OF 79 CASES AT CHO RAY HOSPITAL
Võ Thành Nhân
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7712
CAN THIỆP TỔN THƯƠNG MẠCH VÀNH CHỖ PHÂN NHÁNH
PERCUTANEOUS CORONARY I NTERVANTION OF BIFURCATION LESIONS
Võ Thành Nhân
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:8413
KỸ THUẬT ĐẶT STENT TRỰC TIẾP TRONG CAN THIỆP MẠCH VÀNH NHÂN 136 LƯỢT ĐẶT STENT TRỰC TIẾP TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
DIRECT STENTING IN PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTIONS A REPORT OF 136 CASES AT CHO RAY HOSPITAL
Võ Thành Nhân
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9114
ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH QUAY PHẢI TRONG CHỤP VÀ CAN THIỆP MẠCH VÀNH NHÂN 196 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
RIGHT RADIAL APPROACH FOR CORONARY ANGIOGRAPHY AND INTERVENTIONS A REPORT OF 196 CASES AT CHO RAY HOSPITAL
Võ Thành Nhân
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9915
CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH THẬN Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP DO HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN
RENAL ARTERY STENT PLACEMENT IN THE TREATMENT OF RENOVASCULAR HYPERTENSION
Võ Thành Nhân
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:11616
THUYÊN TẮC PHỔI: TIẾN BỘ CHẨN ĐOÁN KHIẾN BỆNH KHÔNG CÒN LÀ BỆNH QUÁ HIẾM?
PULMONARY EMBOLISM: DIAGNOSTIC IMPROVEMENTS MAKE IT NOT A RARE DISEASE?
Lê Thượng Vũ, Võ Hồng Lĩnh, Đặng Vạn Phước
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12417
VIÊM CẦU THẬN MẠN: HÌNH THÁI LÂM SÀNG VÀ TỔN THƯƠNG BỆNH HỌC
CHRONIC GLOMERULONEPHRITIS: CLINICAL PRESENTATIONS AND PATHOLOGICAL FINDINGS
Trần Thị Bích Hương
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:13218
TRƯỜNG HỢP VIÊM ĐA SỤN TÁI DIỄN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
THE FIRST CASE OF RELAPSING POLYCHONDRITIS IN VIETNAM
Lê Thượng Vũ
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:140Tổng cộng 18 bài
Trang: 1