Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2004 - TẬP 8 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
CÁC KHUYNH HƯỚNG HIỆN ĐẠI VỀ KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN XƯƠNG DÀI

Nguyễn Quang Long
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12
TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI QUA NỘI SOI BẰNG MẢNH GHÉP GÂN CƠ CHÂN NGỖNG TỰ THÂN
ARTHROSCOPIC ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION USING A DOUBLE LOOPED HAMSTRING TENDON AUTOGRAFT
Hoàng Đức Thái, Phạm Quang Vinh, Trương Trọng Tín, Trang Mạnh Khôi
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:93
CHỌN VỊ TRÍ CẮT CỤT CHI DƯỚI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
LEVEL SELECTION IN LOWER EXTREMITY AMPUTATION IN DIABETIC PATIENT
Phạm Quang Vinh, Đỗ Phước Hùng, Trần Văn Bé Bảy, Lương Đình Lâm
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:144
NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRỊ HOẠI TỬ VÔ MẠCH CHỎM XƯƠNG ĐÙI BẰNG GHÉP XƯƠNG MÀO CHẬU CÓ CUỐNG MẠCH MÁU
TREATMENT OF AVASCULAR NECROSIS OF FEMORAL HEAD WITH VASCULAR PEDICLE ILIAC CREST GRAFTING
Nguyễn Quang Long, Trịnh Xuân Lê, Lương Đình Lâm, Trần Văn Bé Bảy
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:195
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÁI TẠO ĐỨT CŨ DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC QUA NỘI SOI BẰNG MẢNH GHÉP LẤY TỪ 1/3 GIỮA GÂN XƯƠNG BÁNH CHÈ
RESULTANT EVALUATION OF ARTHROSCOPICALLY ASSISTED ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION WITH BONE- PATELLA- BONE AUTOGRAFT
Vũ Bá Cương
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:246
ĐIỀU TRỊ CÁC NANG BAO HOẠT DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHỌC HÚT
TREATMENT SYNOVIAL KYSTS BY THE METHOD OF PUNCTURE
Uông Anh Tú & Cộng sự
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:297
BÁO CÁO SƠ KHỞI VỀ NẮN CHỈNH VẸO CỘT SỐNG NẶNG LỐI SAU BẰNG ỐC CHÂN CUNG ÁP DỤNG KỸ THUẬT ĐẶT ỐC HÌNH PHỄU
PRELIMINARY REPORT ON SURGICAL POSTERIOR CORRECTION BY PEDICLE SCREWING IN USING FUNNEL TECHNIQUE FOR SEVERE SCOLIOSIS
Võ Văn Thành, Ngô Minh Lý, Trần Quang Hiển, Âu Dương Huy, Hồ Hữu Dũng, Phạm Ngọc Công, Lê Minh Trí, Phạm Trần Thường, Võ Ngọc Thiên Ân, Phạm Văn Nên
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:328
KẾT QUẢ BỨƠC ĐẦU VE PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT VỚI CAN THIỆP TỐI THIỂU
THE FIRST RESULTA OF MINIOPEN OSTEOSYNTHESIS BY PLATE AND SCREW
Lương Đình Lâm và Cộng sự
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:439
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÁC VẠT DA CUỐNG NGOẠI VI VÙNG CẲNG TAY TRONG CHE PHỦ MẤT DA BÀN TAY
SOME COMENTS ON THE DISTALLY BASED PEDICLED FLAPS OF FOREARM IN COVERING SKIN DEFECT OF HAND
Nguyễn Anh Tuấn
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:4710
BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG PHẪU THUẬT TẠO MÊ CUNG ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE PRELIMINARY USE OF MAZE PROCEDURE FOR TREATING ATRIAL FIBRILLATION IN CHORAY HOSPITAL
Phạm Thọ Tuấn Anh
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:5111
ÁP-XE TRUNG THẤT
MEDIASTINAL ABCESSTên
Nguyễn Công Minh
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:6212
NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI GIẢI PHẪU BỆNH VÀ LÂM SÀNG CỦA BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT
PATHOLOGICAL ASPECTS AND CLINICAL MANIFESTATION OF TH LUNG CANCER
Nguyễn Hoài Nam
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:6913
MỞ NGỰC XỬ TRÍ TRÀN DỊCH DƯỠNG CHẤP KHOANG MÀNG PHỔI
THORACOTOMY FOR CHYLOTHORAX TREATMENT
Trần Quyết Tiến
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:7714
KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU VỀ KỸ THUẬT BẢO VỆ NÃO TRONG MỔ Ở ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC
EARLY EXPERIENCES OF BRAIN PROTECTION IN THORACIC AORTIC OPERATION
Trần Quyết Tiến
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:8115
VỠ KHÍ - PHẾ QUẢN TRONG CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN
TRACHEOBRONCHIAL INJURY DUE TO CHEST TRAUMA
Trần Quyết Tiến
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:8816
CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ 10 TRƯỜNG HỢP VỠ PHẾ QUẢN DO CHẤN THƯƠNG NGỰC
DIAGNOSIS AND TREATMENT 10 CASE BRONCHUS RUPTURE DUE TO BLUNT CHEST TRAUMA
Nguyễn Duy Tân Phạm Thọ Tuấn Anh
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:9517
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI DO CHẤN THƯƠNG
TRAUMATIC PNEUMOTHORAXTên
Tác giảHuỳnh Quang Khánh
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:10018
VẾT THƯƠNG NGỰC BỤNG
THORACIC-ABDOMINAL WOUND
Huỳnh Quang Khánh
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:10519
BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU GIÁP ĐƠN NHÂN TẠI BV NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
THE PRELIMINARY USE OF MINIMALLY INVASIVE VIDEO - ASSISTED THYROIDECTOMY (MIVAT) FOR SINGLE - NODULAR THYROID IN HOSPITAL NHAN DAN GIA DINH
Trịnh Minh Tranh , Trần Thanh Vỹ, Nguyễn Hoài Nam, Đỗ Đình Công
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:11020
LÀM DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG DUNG DỊCH IODOPOVIDONE
IODOPOVIDONE PLEURODESISTên
Trần Thanh Vỹ
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:11521
VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN XÁC ĐỊNH GIAI ĐOẠN TNM TRONG UNG THƯ PHỔI
THE ROLE OF COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS STAGING OF LUNG CANCER. IN TNM CLASSIFICATION SYSTEM
Lê Sỹ Sâm, Nguyễn Hoài Nam
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12022
ĐIỀU TRỊ TRÀN MÁU MÀNG PHỔI TRONG CHẤN THƯƠNG NGỰC BẰNG NỘI SOI LỒNG NGỰC
MANAGEMENT OF HEMOTHORAX IN CHEST TRAUMA WITH THORACOSCOPY
Văn Minh Trí , Nguyễn Hoài Nam
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:12923
SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BÀN CHÂN TIỂU ĐƯỜNG
DOPPLER ULTRASOUND FOR DIABETIC FOOT
Lê Phi Long
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:13424
MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT TẠI KHOA NGOẠI LỒNG NGỰC - TIM MẠCH BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
TREATMENT OF THE PRIMARY LUNG CANCER IN THE THORACIC CARDIO VASCULAR SURGERY DEPARTMENT - CHO RAY HOSPITAL
Đồng Lưu Ba
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:13825
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT NGUYÊN PHÁT BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC: NHÂN 10 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH
INITIAL RESULTS OF VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY IN THE TREATMENT OF PRIMARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX: 10 CASES REPORTED
Trần Minh Bảo Luân, Nguyễn Hoài Nam
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:142Tổng cộng 32 bài
Trang: 1 - 2