Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2004 - TẬP 8 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
LÝ DO NHẬP VIỆN TRỄ Ở NHỮNG TRẺ TỬ VONG TRƯỚC NHẬP VIỆN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2001- 2002
CAUSES OF DELAYED ADMISSION IN PRE-HOSPITALIZED PEADIATRIC DEATH CASES IN CHILDREN HOSPITAL N01 IN 2001 - 2002
Bùi Quốc Thắng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:12
ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM CRIB VÀO ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TỬ VONG TRÊN TRẺ SƠ SINH NHẬP KHOA HỒI SỨC BV NĐ II 2000-2002
EVALUATING THE CRIB SCORE TO PREDICT THE RISK OF DEATH IN THE NEWBORN WHO WAS ADMITTED IN P.I.C.U IN THE CHILDREN HOSPITAL N02 HOCHIMINH CITY VN
Phạm Lê An
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:63
ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG NGUY CƠ TỬ VONG TRÊN TRẺ SƠ SINH NHẬP KHOA CẤP CỨU NĐ II 2000-2002 VỚI THANG ĐIỂM CRIB
EVALUATING THE RISK OF DEATH WITH THE CRIB SCORE IN THE NEWBORN WHO WAS ADMITTED IN THE EMERGENCY DEPARTMENT OF THE CHILDREN HOSPITAL N0 2 HOCHIMINH CITY VIETNAM
Phạm Lê An
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:144
NGỘ ĐỘC CẤP THUỐC DIỆT CỎ PARAQUAT Ở TRẺ EM
DIAGNOSIS OF ACUTE PARAQUAT POISONING IN CHILDREN
Nguyễn Thị Kim Thoa, Hoàng Trọng Kim
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:215
ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP KHOAI MÌ Ở TRẺ EM
TREATMENT OF ACUTE CASSAVA POISONING IN CHILDREN
Nguyễn Thị Kim Thoa, Hoàng Trọng Kim
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:266
NGỘ ĐỘC DO Ý ĐỊNH TỰ TỬ Ở TRẺ EM
ACUTE POISONING CAUSED BY SUICIDAL INTENTION IN CHILDREN
Nguyễn Thị Kim Thoa, Hoàng Trọng Kim
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:307
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CHUYỂN VIỆN TỪ CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐẾN KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 2/2003 - 1/2004
EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF THE SICK CHILDREN TRANSPORT TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF THE CHILDREN HOSPITAL NUMBER ONE BETWEEN FEBRUARY 2003 AND JANUARY 2004
Hoàng Trọng Kim, Nguyễn Phú Lộc
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:338
KHẢO SÁT TỔN THƯƠNG VIÊM CHUỖI XƯƠNG CON TRONG TAI Ở BỆNH NHI VIÊM KHỚP DẠNG THẤP THIẾU NIÊN
INFLAMMATION OF THE OSSICULAR CHAIN OF THE MIDDLE EAR IN CHILDREN WITH JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS (JRA).
Nguyễn Thị Thanh Lan, Bùi Thái Vi
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:399
CẤP CỨU CƠN NHỊP NHANH Ở TRẺ EM
EMERGENCY MANAGEMENT OF PEDIATRIC TACHYCARDIA
Đỗ Nguyên Tín, Vũ Minh Phúc, Hoàng Trọng Kim
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:4610
CHỤP MẠCH MÁU BẰNG KỸ THUẬT SỐ XÓA NỀN (DSA) TRONG BỆNH TAKAYASU Ở TRẺ EM
THE FEATURES OF DSA IN PEDIATRIC TAKAYASU'S ARTERITIS.
Đỗ Nguyên Tín, Vũ Minh Phúc, Hoàng Trọng Kim
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:5311
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TỔN THƯƠNG THẬN TRONG LUPUS ĐỎ HỆ THỐNG Ở TRẺ EM
SOME FACTORS ASSOCIATED WITH LUPUS NEPHRITIS IN CHILDREN
Dương Minh Điền, Vũ Huy Trụ, Huỳnh Thoại Loan, Trần Thị Mộng Hiệp
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:6012
TỔN THƯƠNG THẬN TRONG LUPUS ĐỎ HỆ THỐNG Ở TRẺ EM
LUPUS NEPHRITIS IN CHILDREN
Dương Minh Điền, Vũ Huy Trụ, Lê Thị Ngọc Dung
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:6513
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH Ở THẬN CỦA LUPUS ĐỎ HỆ THỐNG
THE HISTOPATHOLOGY OF LUPUS NEPHRITIS IN CHILDREN
Dương Minh Điền, Vũ Huy Trụ, Nguyễn Thị Khen , Huỳnh Thoại Loan, Trần Thị Mộng Hiệp
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:7314
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU TIỂU MÁU Ở TRẺ EM
CONTRIBUTING IN THE RESEARCH OF HEMATURIA IN CHILDREN.
Lê Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Nguyệt Bình
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:7815
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ BỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE OF PARENTS OF CHILDREN WITH NEPHROTIC SYNDROME AT CHILDREN HOSPITAL No2
Lê Thị Ngọc Dung - Phan Thị Thanh Huyền
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:8516
ĐẶC ĐIỂM BỆNH XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI BV NHI ĐỒNG 2
IMMUNE THROMBOCYTOPENIC PURPURA IN INFANTS AT CHILDREN HOSPITAL No 2.
Dương Minh Điền, Trần Thị Mộng Hiệp, Lê Thị Ngọc Dung
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:9217
ĐẶC ĐIỂM BỆNH BẠCH CẦU CẤP Ở TRẺ EM KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2002-2003
CLINICAL FEATURES OF ACUTE LEUKEMIA IN CHILDREN OF SOUTHERN VIETNAM DURING 2002- 2003.
Lâm Thị Mỹ, Trần Thái Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Huỳnh Nghĩa
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:9818
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ NUÔI DƯỠNGCỦA BÀ MẸ CÓ CON SUY DINH DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I NĂM 2002
KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE OF MOTHERS IN BREADING CHILDREN WITH NUTRITIONAL DEFICIENCY AT CHILDREN HOSPITAL No 1 IN 2002.
Lê Thị Ngọc Dung - Nguyễn Phước Hưng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:10319
ĐẶC ĐIỂM BỆNH ĐỘNG KINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II.
CHARACTERISTICS OF EPILEPSY IN CHILDREN HOSPITAL N02
Lê Thị Ngọc Dung, Lê Thị Khánh Vân
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:10920
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ VI SINH TRONG NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI
CLINICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN INFANTS UNDER 2 YEAR OLD
Phạm Thị Minh Hồng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:11621
YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG BỆNH VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TRẺ EM
PROGNOSIS FACTORS OF BRONCHIOLITIS IN INFANTS
Phạm Thị Minh Hồng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:12322
TỔN THƯƠNG GAN TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP TỬ VONG DO SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EM
LIVER INJURY IN THE FATAL CASES OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER IN CHILDREN
Phan Hữu Nguyệt Diễm
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:13223
HOẠT HÓA HỆ ĐÔNG MÁU VÀ HỆ KHÁNG ĐÔNG TRONG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ NHŨ NHI
ACTIVATION OF COAGULATION AND ANTI-COAGULATION IN DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN INFANTS
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Trọng Lân, Huan-Yao Lei, Lê Bích Liên, Đỗ Quang Hà, Vũ Thị Quế Hương, Lâm Thị Mỹ, Lien-Cheng Chen
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:13824
TỔN THƯƠNG TẾ BÀO NỘI MẠC Ở TRẺ NHŨ NHI BỊ SỐT XUẤT HUYẾT DO SƠ NHIỄM VI RÚT DENGUE
ENDOTHELIAL CELL DAMAGE IN DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN INFANTS WITH PRIMARY DENGUE INFECTION
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Trọng Lân, Huan-Yao Lei, Lê Bích Liên, Đỗ Quang Hà, Vũ Thị Quế Hương, Lâm Thị Mỹ, Lien-Cheng Chen
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:14425
ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở TRẺ NHŨ NHI BỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
IMMUNE RESPONSES IN INFANTS WITH DENGUE HEMORRHAGIC FEVER
Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Trọng Lân, Huan-Yao Lei, Lê Bích Liên, Đỗ Quang Hà, Vũ Thị Quế Hương, Lâm Thị Mỹ, Jyh-Hsiung Huang
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Nhi  Trang:148Tổng cộng 44 bài
Trang: 1 - 2