Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2004 - TẬP 8 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ (FISH) TRÊN NHÂN TẾ BÀO GIAN KỲ ĐỂ PHÁT HIỆN NHANH BẤT THƯỜNG NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG GẶP TRONG CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH
A STUDY TO APPLY INTERPHASE FLOURESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION (FISH) TO FAST DETECT COMMON CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN PRENATAL DIAGNOSIS
Phan Chiến Thắng, Bùi Võ Minh Hoàng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:12
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NHỮNG THAY ĐỔI NHIỄM SẮC THỂ TRONG LYMPHÔM KHÔNG HODGKIN
A STUDY OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN NON-HODGKIN LYMPHOMA
Phan Chiến Thắng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:63
KHẢO SÁT VÀ GHI NHẬN TẦN SUẤT CÁC LOẠI DỊ TẬT BẨM SINH Ở SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ TP HCM NĂM 2000
A RESEARCH OF EXAIMING AND RECORDING RATIOS OF NEWBORN MALFORMATIONS AT TU DU HOSPITAL IN THE YEAR 2000
Nguyễn Trí Dũng, Phùng Như Toàn
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:134
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN DỊ TẬT BẨM SINH Ở SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ TP HCM NĂM 2000
A STUDY OF FACTORS RELATING TO MALDEVELOPED NEWBORN CHILDREN AT TU DU HOSPITAL IN 2000
Nguyễn Trí Dũng, Phùng Như Toàn
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:185
THỰC HIỆN VÀ PHÂN TÍCH NHIỄM SẮC THỂ ĐỒ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP NGHI NGỜ SẢN PHỤ SINH CON DỊ TẬT BẨM SINH
CULTURE AND ANALY KARYOTYPES PERIPHERAL BLOOD CELLS OF MOTHERS SUSPECTED HAVING MALDEVELOPED FOETUS
Nguyễn Trí Dũng, Phùng Như Toàn
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:236
KHẢO SÁT DIỄN BIẾN LÀNH XƯƠNG Ở VẾT THƯƠNG THỰC NGHIỆM NHỎ Ở XƯƠNG HÀM DƯỚI CÓ DÙNG SAN HÔ PORITES LUTEA
A RESEARCH OF BONE REGENERATION IN SMALL PRACTICAL WOUND ON RABBIT MANDIBLES WITH PORITES LUTEA CORAL
Nguyễn Trí Dũng, Trịnh Đình Vũ Linh
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:287
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN THỎ VỀ DIỄN BIẾN LÀNH THƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC VẾT THƯƠNG BIỂU BÌ VÀ DƯỚI BIỂU BÌ TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ BÔI IODE SÁT TRÙNG
AN EXPERIMENTAL STUDY ON RABBITS ABOUT THE HEALING PROCESS OF PARTIAL AND FULL THICKNESS WOUNDS APPLIED IODINE-CONTAINING ANTIBACTERIALS

Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:338
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN THỎ VỀ DIỄN BIẾN LÀNH THƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC VẾT THƯƠNG BIỂU BÌ VÀ DƯỚI BIỂU BÌ
AN EXPERIMENTAL STUDY ON RABBITS ABOUT THE HEALING PROCESS OF PARTIAL AND FULL THICKNESS WOUNDS
Nguyễn Trí Dũng, Trịnh Đình Vũ Linh
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:369
GHI NHẬN CÁC CẤU TRÚC GIẢI PHẪU BẤT THƯỜNG VÙNG HỐC MŨI TRONG KHI THỰC HIỆN PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG
A STUDY RECORDING ANATOMIC MALFORMATIONS IN THE MIDDLE MEATUS INTRA OPERATIION
Phạm Kiên Hữu
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:3810
NGHIÊN CỨU DO KHOẢNG CÁCH TỪ BỜ DƯỚI LỖ LÊ ĐẾN LỖ THÔNG XOANG BƯỚM
A RESEARCH MEASURING THE DISTANCE FROM INFERIOR PIRIFORM FOSSA RIDGE TO SPHENOID SOTIUM
Phạm Kiên Hữu
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:4211
CẤU TRÚC GIẢI PHẪU CỦA TAM GIÁC TẤN CÔNG (qua 300 trường hợp thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia định)
ANATOMICAL ASPECT OF THE ATTACK TRIANGLE (A PROPOS OF 300 SURGICAL CASES DOCUMENTED AT NHANDAN GIADINH HOSPITAL)
Phạm Kiên Hữu
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:4512
NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH KỸ THUẬT XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN GIÁC MẠC TRÊN MẮT HEO
A STUDY TO REFINE THE PROCESSING AND ASSESSING TECHNIQUE ON PIG CORNEAS
Nguyễn Trí Dũng
Năm:2004  Tập:8  Số:1  Chuyên đề:Y Học Hình Thái  Trang:49Tổng cộng 12 bài
Trang: 1