Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2004 - TẬP 8 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
DƯỢC ĐỘNG HỌC VÀ ỨNG DỤNG LÂM SÀNG CỦA CYCLOSPORINE TRÊN BỆNH NHÂN GHÉP THẬN
PHARMACOLOGY AND CLINICAL APPLICATION OF CYCLOSPORINE ON THE KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS
Phan Thị Danh - Trần Ngọc Sinh
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:12
KẾT QUẢ 82 TRƯỜNG HỢP GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
OUTCOME OF 82 CASES OF RENAL TRANSPLANTATION IN CHO RAY HOSPITAL
Trần Ngọc Sinh, Từ Thành Trí Dũng và cộng sự
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:63
NHẬN XÉT KẾT QUẢ VỀ 10 TRƯỜNG HỢP GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
EXPERIENCE IN 10 CASES OF RENAL TRANSPLANTATION IN HUE HOSPITAL
Phạm Như Thế - Bùi Đức Phú - Võ Tam - Phan Thị Tuyết - Đặng Ngọc Tuấn Anh
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:164
THAY HUYẾT THANH BẰNG MÁY THẬN NHÂN TẠO: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU
PLASMAPHERESIS WITH HEMODIALYSIS MACHINE: PRELIMINARY RESULTS
Nguyễn Bách, Lê Đình Minh Hoàng, Đinh Việt Tân*, Dusit Lumbergul
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:215
06 LỌC MÁU KHÔNG DÙNG CHẤT CHỐNG ĐÔNG Ở BỆNH NHÂN NGUY CƠ CHẢY MÁU CAO
HEMODIALYSIS WITHOUT ANTICOAGULANTS IN THE PATIENTS WITH HIGH-RISK OF BLEEDING
Nguyễn Bách; Phù Văn Hưng; Lê Đình Minh Hoàng và cộng sự
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:266
08 SUY THẬN CẤP DO ONG VÒ VẼ ĐỐT
ACUTE RENAL FAILURE DUE TO HORNET STINGS
Phạm Thị Chải, Trần Lê Quân, Trần Thị Nguyên Lam
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:317
KHẢO SÁT KIẾN THỨC - HÀNH VI CHĂM SÓC TẠI NHÀ CỦA MẸ BỆNH NHI HỘI CHỨNG THẬN HƯ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
KAP IN CHILDREN'S MOTHERS HAVING NEPHROTIC SYNDROM FOLLOW UP AT HOSPITAL NHI DONG 2 - HCM CITY.
Trần Thị Mộng Hiệp, Hoàng Thị Thanh Hằng, Vưu Tiểu Hà, Nguyễn Trường Tâm
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:368
TÌM HIỂU TÌNH HÌNH SUY THẬN TRONG HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
STUDY ON THE RENAL FAILURE. IN IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN AT THE PEDIATRIC DEPARTMENT - HUE CENTRAL HOSPITAL
Hồ Viết Hiếu
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:399
VAI TRÒ CỦA CREATININE HUYẾT THANH TRONG THĂM DÒ CHỨC NĂNG LỌC CẦU THẬN
SERUM CREATININE IN EVALUATING THE GLOMERULAR FILTRATION FUNCTION
Trần Thị Bích Hương
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:4310
NHẬN XÉT CÁC TRƯỜNG HỢP CHẠY THẬN NHÂN TẠO CẤP CỨU TRÊN BỆNH NHÂN MỔ TIM HỞ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2003
ACUTE HEMODIALYSIS IN THE OPEN-HEART SURGERY PATIENTS IN CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Thị Mỹ Hương, Nguyễn Thị Thu Hà
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:5011
KHẢO SÁT ĐĂC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN LỚN TUỔI CHẠY THẬN NHÂN TẠO ĐỊNH KỲ TẠI KHOA THẬN NHÂN TẠO, BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CHRONIC HEMODIALYSIS IN THE ELDERLY IN CHORAY HOSPITAL
Lê Hoàng Lan và cộng sự
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:5312
NGHIÊN CỨU BIẾN CHỨNG RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG HOLTER Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI
STUDY ON COMPLICATION OF TROUBLE OF CARDIAC RHYME BY EC HOLTER IN PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE
Hoàng Viết Thắng , Lâ Thị Bích Thuận, Huỳnh Văn Minh
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:5713
NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI
STUDY LEFT VENTRICULAR FUNCTION BY ECHO- DOPPLER IN PATIENTS WITH
Hoàng Viết Thắng, Hoàng Bùi Bảo, Huỳnh Văn Minh
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:6014
PHẪU THUẬT NỘI SOI SAU PHÚC MẠC: KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TRONG MỘT SỐ BỆNH LÝ Ở NIỆU QUẢN
LAPAROSCOPIC OPERATIVE RETROPERITONEOSCOPY: EARLY EXPERIENCE WITH 30 CASES OF URETERAL DISEASES
Đoàn Trí Dũng, Lê Nguyên Khôi
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:6415
SUY THẬN CẤP DO NGỘ ĐỘC MẬT CÁ
ACUTE RENAL FAILURE DUE TO SWALLOWING THE RAW GALLADER OF FISH
Huỳnh Thị Minh Trinh
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:6816
CHỌN ĐƯỜNG MỔ TRÊN THẬN ĐỂ LẤY SỎI SAN HÔ VÀ SỎI THẬN LỚN
CHOICE OF PECKING LINE ON THE KIDNEY FOR TAKING CORAL AND KIDNEY GIG GRAVEL
Đỗ Tiến Dũng, Bùi Lê Vĩ Chinh
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:7217
ĐIỀU TRỊ HẸP NIỆU ĐẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT LẠNH QUA NGÃ NỘI SOI
THE MANAGEMENT OF URETHRAL STRICTURE BY INTERNAL URETHROTOMY
Nguyễn Tiến Đệ
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:7518
PHẪU THUẬT MỔ MỞ CẮT THẬN MẤT CHỨC NĂNG: KINH NGHIỆM QUA 197 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
OPEN SIMPLE NEPHRECTOMY: EXPERIENCE AT BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Hoàng Đức - Vũ Lê Chuyên
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:7919
ĐIỀU TRỊ SỎI NIỆU QUẢN ĐOẠN CHẬU BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI MỞ MIỆNG NIỆU QUẢN LẤY SỎI
TREATMENT OF LOWER URETERAL CALCULI BY ENDOSCOPIC URETERIC MEATOTOMY: EXPERIENCE AT BINH DAN HOSPITAL TREATMENT OF LOWER URETERAL CALCULI BY ENDOSCOPIC URETERIC MEATOTOMY: EXPERIENCE AT BINH DAN HOSPITAL
Nguyễn Hoàng Đức, Đào Quang Oánh
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:8420
ĐIỀU TRỊ BỔ SUNG CHỐNG TÁI PHÁT UNG THƯ BÀNG QUANG NÔNG BẰNG BCG TẠI CHỖ SAU PHẪU THUẬT
SUPPLEMENTARY THERAPIE AGAINTS POST-OPERATIVE RECURENCIES OF SUPERFICIAL BLADDER CANCER.
Nguyễn Ngọc Hiền, Trần Đức Sơn, Tôn Thất Minh Thuyết
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:8821
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN SAN HÔ BẰNG PHẪU THUẬT "MỞ THẬN LẤY SỎI KHÔNG GÂY TEO NHU MÔ"
SURGICAL TREATMENT OF KIDNEY STAGHORN CALCULI BY PROCEDURE "ANATROPHIC NEPHROLITHOTOMY" AT KHANH HOA PROVINCIAL HOSPITAL.
Nguyễn Ngọc Hiền, Lê Chiến
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:9622
SINH THIẾT TIỀN LIỆT TUYẾN QUA TẦNG SINH MÔN DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM NGÃ TRỰC TRÀNG
PROSTATIC BIOPSY BY TRANSRECTAL ULTRASOUND GUIDE
Lê Đình Hiếu, Nguyễn Minh Thiền, Võ Tiến Tân Nhi, Vũ Văn Ty, Nguyễn Tuấn Vinh, Phan Thanh Hải
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:10623
NHIỄM TRÙNG TIỂU TRONG BỆNH SỎI THẬN TẠI KHOA NIỆU BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ 5 / 2001 ĐẾN 1 / 2002.
INFECTION OF THE URINARY TRACT IN PATIENTS WITH RENAL STONE AT CHO RAY HOSPITAL FROM 5/2001- 1/2002
Lê Đình Hiếu, Từ Thành Trí Dũng
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:11724
BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ HẸP NIỆU QUẢN DO LAO BẰNG NIỆU NỘI SOI
INITIAL APPLICATION OF ENDOUROLOGY IN MANAGEMENT OF TUBERCULOUS STRICTURE OF URETER
Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng , Dương Quang Trí
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:12725
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP CẮT BƯỚU TUYẾN THƯỢNG THẬN QUA NỘI SOI SAU PHÚC MẠC VÙNG HÔNG LƯNG
RETROPERITONEAL LAPAROSCOPIC ADRENALECTOMY: A CASE REPORT BY FLANK APPROACH
Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Ngô Thanh Mai, Trần Thượng Phong
Năm:2004  Tập:8  Số:2  Chuyên đề:Niệu Khoa  Trang:136Tổng cộng 45 bài
Trang: 1 - 2