Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2004 - TẬP 8 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG VÀ VẾT THƯƠNG TÁ TUỴ

Phạm Hữu Thiện Chí, Phan Đương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Văn Ninh
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:12
LIỆU PHÁP DINH DƯỠNG TRONG ĐIỀU TRỊ RÒ ỐNG TIÊU HÓA

Nguyễn Hữu Toản, Phan Đương, Phùng Tấn Cường
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:93
TỔNG KẾT KINH NGHIỆM XỬ TRÍ 169 CHẤN THƯƠNG - VẾT THƯƠNG TÁ TRÀNG TRONG 25 NĂM TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
EXPERIENCES IN DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF 169 CASES OF BLUNT AND PENETRATING DUODENAL INJURIES IN 25 YEARS AT CHORAY HOSPITAL
Nguyễn Tấn Cường, Bùi Văn Ninh, Nguyễn Bá Nhuận, Võ Tấn Long, Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Đình Song Huy, Phạm Hữu Thiện Chí, Trần Chánh Tín, Lê Châu Hoàng Quốc Chương
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:154
GIẢI PHẪU HỌC KHỐI T TỤY
ANATOMY OF THE PANCREATODUODENAL BLOCK
Nguyễn Hoàng Vũ, Dương Văn Hải, Bùi Văn Ninh
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:335
GIẢI PHẪU HỌC ĐỘNG MẠCH KHỐI T TỤY
ANATOMY OF THE VASCULAR SUPPLY OF PANCREATODUODENAL BLOCK
Nguyễn Hoàng Vũ, Dương Văn Hải, Bùi Văn Ninh
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:416
NHÂN 16 TRƯỜNG HỢP VẾT THƯƠNG VÀ CHẤN THƯƠNG TÁ TRÀNG ĐÃ MỔ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG
SIXTEEN CASES OF DUODENAL INJURY AND STAB WOUND OPERATED AT THE KIEN GIANG GENERAL HOSPITAL
Nguyễn Tấn Đạt, Danh Canh, Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Quốc Việt
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:497
ĐỨT RỜI TỤY TẠNG TẠI EO TỤY- NHÂN 12 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN LÊ LỢI-VŨNG TÀU TỪ NĂM 1999 ĐẾN 2003
PANCREATIC INJURY AT THE NECK OF PANCREAS: 12 CASE REPORT AT THE LE LOI HOSPITAL, VUNG TAU (1999 - 2003)
Nguyễn Phi Ngọ và cs.
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:538
PHẪU THUẬT VAUGHAN TRONG ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG TÁ TRÀNG
PROCEDURE OF VAUGHAN IN TREATMENT OF DUODENAL TRAUMA
Lê Thương, Phan Hữu Nhân
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:579
PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TỔN TÁ TRÀNG
METHODS AND RESULTS OF TREATMENT OF DUODENAL INJURY.
Lê Lộc, Phạm Như Hiệp, Dương Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Lượng, Lê Mạnh Hạ
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:6210
CHẤN THƯƠNG TÁ TỤY
PANCREATODUODENAL INJURY
Nguyễn Cường Thịnh
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:6611
BIẾN CHỨNG VÀ TỬ VONG TRONG CHẤN THƯƠNG TÁ-TỤY
MORBIDITY AND MORTALITY IN PANCREATODUODENAL INJURY
Văn Tần và cs
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:6912
VÀI NHẬN XÉT TRONG XỬ TRÍ VỠ TÁ TRÀNG NẶNG TRONG CHẤN THƯƠNG
SOME REMARKS IN TREATMENT OF DUODENAL INJURY
Nguyễn Văn Long, Võ Tấn Long, Nguyễn Văn Chinh, Trần Thị Mai Linh, Trần Phùng Dũng Tiến, Lê Châu Hoàng Quốc Chương
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:7213
RÒ TÁ TRÀNG SAU PHẪU THUẬT TÁ TỤY DO CHẤN THƯƠNG
POSTOPERATIVE DUODENAL FISTULA IN PANCREATODUODENAL TRAUMA
Phan Đương, Phùng Tấn Cường, Phạm Hữu Thiện Chí, Trương Nguyễn Duy Linh, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Tuấn, Nguyễn Hữu Toản
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:7914
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP VỠ TÁ TRÀNG PHỨC TẠP ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG
TWO CASES OF COMPLICATED DUODENAL INJURY OPERATED ON WITH GOOD RESULT.
Đỗ Quang Huy, Phạm Hữu Thiện Chí, Nguyễn Trung Vinh, Lâm Việt Trung
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:8515
NHỮNG SAI LẦM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VỠ TÁ TRÀNG: NHÂN 50 TRƯỜNG HỢP
PITFALLS IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DUODENAL INJURY: 50 CASES EXPERIENCE.
Nguyễn Minh Hải, Lâm Việt Trung, Tôn Thất Bửu, Phạm Kim Hiếu, Hồ Cao Vũ, Ung Văn Việt
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:8816
CHẤN THƯƠNG VÀ VẾT THƯƠNG TỤY
BLUNT AND PENETRATING INJURIES OF PANCREAS
V Tấn Long, Nguyễn Cộng Hịa, Nguyễn Dũng, Đoàn Tiến Mỹ, Trần Công Quốc Anh, Lê C. H. Quốc Chương, Bùi Văn Ninh
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:9417
NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP: CẮT KHỐI TÁ TỤY TRONG CHẤN THƯƠNG TÁ TRÀNG VÀ TỤY
PANCREATODUODENECTOMY IN PANCREATODUODENAL INJURY: 2 CASE REPORT
Nguyễn Duy Duyên, Đoàn Ngọc Giao, Trịnh Viết Thông
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:9918
CHÍN TRƯỜNG HỢP CẮT KHỐI TÁ TỤY CẤP CỨU TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
REPORT OF 9 CASES OF PANCEATICODUODENECTOMY IN EMERGENCY AT VIET DUC HOSPITAL
Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Thanh Long, Đỗ Tuấn Anh
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:10419
PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY CHO BỆNH LÝ ĐẦU TỤY VÀ QUANH NHÚ VATER TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TRONG 6 NĂM (1997-2003): 101 TRƯỜNG HỢP
PANCREATODUODENECTOMY FOR DISEASES OF THE HEAD OF PANCREAS AND PERIAMPULLA AT CHORAY HOSPITAL IN 6 YEARS (1997 - 2003): 101 CASES.
Nguyễn Minh Hải, Lâm Việt Trung, Hồ Sĩ Minh, Đoàn Tiến Mỹ, Hồ Cao Vũ
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:11320
NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT WHIPPLE TẠI KHOA NGOẠI BỆNH VIỆN TỈNH DAKLAK
RESULT OF PANCREATODUODENECTOMY AT THE SURGERY DEPARTMENT, DAKLAK HOSPITAL.
Hoàng Thế Quý
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:11921
UNG THƯ NHÚ VATER: KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ADENOCARCINOMA OF THE AMPULLA OF VATER : SURGICAL RESULT AT CHORAY HOSPITAL
Nguyễn Tấn Cường, Võ Tấn Long, Nguyễn Minh Hải, Trần Đình Quốc
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:12522
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ BÓNG VATER
THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT FOR TUMORS OF THE AMPULLA OF VATER
Lê Lộc, Phạm Như Hiệp
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:13423
CẮT THẦN KINH TẠNG QUA SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ ĐAU DO UNG THƯ TỤY GIAI ĐOẠN CUỐI VÀ VIÊM TỤY MẠN
THORACOSCOPIC SPLANCHNICECTOMY FOR PAIN RELIEF IN END-STAGED PANCREATIC CANCER AND CHRONIC PANCREATITIS
Nguyễn Tấn Cường, Lê Trường Chiến, Bùi An Thọ, Đoàn Tiến Mỹ, Nguyễn Tường Khoa, Hồ Sỹ Minh,Đỗ Hoàng
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:14124
UNG THƯ ĐẦU TỤY VÀ NỘI SOI NGƯỢC DÒNG
MALIGNANT TUMOR OF THE HEAD OF PANCREAS WITH A VIETNAMESE EXPERIENCE OF ERCP
Lê Quang Quốc Ánh
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:14725
ĐẶT STENT ĐƯỜNG MẬT XUYÊN GAN QUA DA TRONG TẮC NGHẼN ĐƯỜNG MẬT DO BỆNH LÝ TÂN SINH
BILIARY STENT FOR MALIGNANT BILIARY OBSTRUCTIVE DISEASES
Lê Công Khánh, Nguyễn Đình Song Huy, Nguyễn Đình Tam, Trần Phùng Dũng Tiến
Năm:2004  Tập:8  Số:3  Chuyên đề:Tá Tụy  Trang:155Tổng cộng 35 bài
Trang: 1 - 2