Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2004 - TẬP 8 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT
SAFETY AND ADVANTAGES OF ENDOSCOPIC SURGERY
Nguyễn Tấn Phú, Nguyễn Hoài Nam
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:1872
VAI TRÒ CỦA CÁC XW1T NGIỆM HÌNH ẢNH TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG THẬN

Trần Lê Linh Phương, Nguyễn Hoàng Đức
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:1933
ĐỘ AN TOÀN, TÍNH NHẸ NHÀNG VÀ LỢI ÍCH CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI
SAFETY AND ADVANTAGES OF ENDOSCOPIC SURGERY
Nguyễn Đình Hối, Nguyễn Hoàng Bắc
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:1994
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ PANTOPRAZOLE, AMOXICILLIN VÀ CLARITHROMYCIN (PAC500) TRÊN BỆNH NHÂN LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG CÓ NHIỄM H. PYLORI
EVALUATION THE EFFFECT OF PANTOPRAZOLE, AMOXICILLIN AND CLARITHROMYCIN (PAC500) IN THE TREATMENT OF GASTRIC AND DUODENAL ULCER PATIENTS WITH H. pylori INFECTION
Trần Ngọc Bảo, Trần Ngọc Lưu Phương, Nguyễn Ngọc Thành
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:2045
NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CAO HẠT GẤC
STUDY ON ACUTE ORAL TOXICITY OF THE SEED OF MOMORDICA COCHINCHINENSIS
Nguyễn Hữu Đức, Trần Thị Thu Hằng, Trầm Thị Ánh Hồng
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:2096
BIỂU HIỆN QUÁ MỨC PROTEIN P53 VÀ MDM2 TRONG UNG THƯ HỐC MIỆNG Ở NGƯỜI VIỆT NAM
P53 AND MDM2 OVEREXPRESSION IN ORAL CANCER IN VIETNAM
Nguyễn Thị Hồng, Huỳnh Anh Lan, Nguyễn Sào Trung, Kei Sakamoto, Minoru Takagi, Nobuo Tsuchida
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:2127
KHẢO SÁT HOÁ MÔ MIỄN DịCH CÁC THỤ THỂ ESTROGEN VÀ PROGESTERON TRONG UNG THƯ VÚ
IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS OF ESTROGEN AND PROGESTERONE RECEPTORS IN BREAST CANCER
Âu Nguyệt Diệu, Nguyễn Sào Trung
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:2168
ĐẴC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CT SCAN CỦA CÁC U VÙNG NÃO THẤT IV
CLINICAL AND CT SCAN FEATURES OF FOURTH VENTRICLE TUMORS
Trần Quang Vinh
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:2229
NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU TRỊ LỒNG RUỘT Ở NGƯỜI LỚN
THE ETIOLOGY AND TREATMENT OF ADULT INTUSSUSCEPTION
Nguyễn Đình Tuyến, Trần Thiện Trung
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:22710
NGHIÊN CỨU CHỉ ĐỊNH MỞ NGỰC CẤP CỨU TRONG CHẤN THƯƠNG NGỰC
STUDY ON INDICATIONS FOR THORACOTOMY IN TREAMENT TO CHEST TRAUMA
Lê Diên Thịnh, Nguyễn Hoài Nam
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:23111
NHÂN 40 TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG CHỤP MẠCH XOÁ NÊN TRONG CHẨN ĐOÁN & XỬ TRÍ CHẢY MÁU MŨI TÁI PHÁT NẶNG
APPLICATION OF DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPY IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SEVERE RECURENT EPISTAXIS
Nguyễn Trọng Minh, Trần Minh Trường, Võ Tấn
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:23912
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP SỎI NIỆU HAI BÊN ĐIỀU TRỊ BẰNG CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP ÍT XÂM HẠI
BILATERAL URINARY STONES TREATED BY MINIMALLY INVASIVE SURGERY: CASES REPORT
Nguyễn Hoàng Đức, Trần Lê Linh Phương
Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:24513
THÔNG TIN HỘI NGHỊ NỘI SOI VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI THÁNG 10-2004 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:24814
THÔNG TIN HỘI NGHị NGOẠI KHOA TOÀN QUỐC LẦN XI THÁNG 11.2004 TẠI HÀ NỘI


Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:24815
CHUYỂN HÓA TẠI TIM: MỘT MỤC TIÊU ĐỂ ĐIỀU TRỊ SUY TIM


Năm:2004  Tập:8  Số:4  Trang:250Tổng cộng 15 bài
Trang: 1