Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2005 - TẬP 9 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC CỦA METHIONINE VỚI NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG ĐỒNG (Cu)
RESEARCH COMPLEX - FORMATION OF METHIONINE WITH MICROELEMENT Cu
Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Ca Thị Thúy, Nguyễn Thành Trung
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:12
ĐỊNH LƯỢNG SULFAMETHOXAZOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ
THE ASSAY OF SUNFAMETHOXASOL BY POTENTHIOMETRY METHOD
Nguyễn Văn Phước
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:63
ĐỊNH LƯỢNG AMOXICILLIN TRONG CHẾ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ VÀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO HPLC
DETERMINATION OF AMOXICILLIN IN PHARMACEUTICAL DOSAGE FORMS BY UV AND HPLC
Phùng Thị Sinh, Nguyễn Thị Việt Hương, Bùi Đức Ánh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:104
ĐỊNH LƯỢNG VITAMIN TRONG ĐẬU NÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP HUỲNH QUANG
DETERMINING THE AMOUNT OF VITAMIN B1, B2 IN FRESH SOYABEAN BY THE FLUORESCENT METHOD
Phùng Thị Sinh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:135
KHẢO SÁT TINH DẦU CÂY CẦN TÀU (Apium graveolens L.)
STUDYING ESSENTIAL OILS OF APIUM GRAVEOLENS L.
Trần Thị Phụng, Nguyễn Thành Trung
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:176
CÁCH NHỚ THUẬT NGỮ ANH VĂN Y KHOA GỐC LA TINH _ HY LẠP
HOW TO REMEMBER MEDICAL ENGLISH FROM LATIN AND GREEK TERMINOLOGY
Nguyễn Thị Hường
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:217
VAI TRÒ CỦA CẶP PHẠM TRÙ BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG ĐỐI VỚI TƯ DUY CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC
THE ROLE OF THE PAIR OF CATERORIES SUBSTANCE AND PHENOMENON FOR THE REFLECTIONS OF A PHYSICIAN
Trần Túy
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:268
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010
THE PRESENT SITUATION AND SOLUTIONS OF THE HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOR THE PROCESS OF INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION IN HO CHI MINH CITY TO 2010
Nguyễn Thị Thanh Liên, Trần Phiên, Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Văn Nhỏ, Nguyễn Đề Thủy
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:319
VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRONG VIỆC GÓP PHẦN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
THE ROLE OF EDUCATION AND TRAINING IN CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCE IN VIETNAM NOWADAYS
Nguyễn Thị Bích Thủy
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:3610
TÍNH NHÂN - QUẢ TRONG BỆNH LÝ HỌC RĂNG-MIỆNG VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI TƯ DUY CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC
THE CAUSE AND RESULT EFFECT IN THE PATHOLOGY OF ODONTOLOGY AND ITS ROLE IN THE THINKING OF THE DENTIST
Trần Túy
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:4111
NHỮNG YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH LAO MỚI MẮC NGƯỜI LỚN Ở HUYỆN HỒNG NGỰ, ĐỒNG THÁP, 2003
FACTORS ASSOCIATED WITH NEWLY DETECTED TUBERCULOSIS AMONG ADULTS IN HONG NGU DISTRICT, DONG THAP PROVINCE, IN 2003
Huỳnh Thiện Sĩ , Nguyễn Đỗ Nguyên
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:4812
NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH ĐI KHÁM BỆNH CHO TRẺ NHẬP CƯ BẰNG VÀ NHỎ HƠN CHÍN THÁNG TUỔI NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TẠI XÃ BÌNH TRỊ ĐÔNG, QUẬN BÌNH TÂN, TP. HCM, NĂM 2004
DETERMINANTS OF THE DECISION TO PROMPTLY SEEKING TREATMENT FOR ARIS AMONG IMMIGRANTS AGED 9 MONTHS OR LESS AT BINH TRI DONG VILLAGE, BINH TAN DISTRICT, HOCHIMINH CITY, 2004
Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Đỗ Nguyên
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:5413
TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ ƯỚC MUỐN SINH CON CỦA PHỤ NỮ TỪ 15 ĐẾN 49 TUỔI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2004
REPRODUCTIVE HEALTH SITUATIONS AND PRODUCING WISH OF CHILD-BEARING WOMEN IN HO CHI MINH CITY IN 2004
Nguyễn Văn Lơ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:6014
KIẾN THỨC - THÁI ĐỘ - THỰC HÀNH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TP.HCM NĂM 2004
KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE OF REPRODUCTIVE HEALTH AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN HO CHI MINH CITY IN 2004
Diệp Từ Mỹ, Nguyễn Văn Lơ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:6815
TÌNH HÌNH SINH ĐẺ - ƯỚC MUỐN SINH CON VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHỤ NỮ NGÀNH GIÁO DỤC QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DELIVERY STATUS AND RELATED FACTORS AMONG EDUCATIONAL WOMEN IN DISTRICT 11, HO CHI MINH CITY
Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh, Nguyễn Văn Lơ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:7216
MỐI QUAN HỆ GIỮA TÍNH CÁCH VÀ NHU CẦU THÀNH ĐẠT CỦA SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH 2004
THE RELATIONSHIP BETWEEN CHARACTERISTICS AND SUCCESSFUL NEEDS OF STUDENTS OF PUBLIC HEALTH FACULTY, UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HO CHI MINH CITY, 2004
Lê Minh Thuận
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:7617
SỰ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC TẠI KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2003
STUDENTS' SATISFACTION WITH TEACHING / LEARNING ACTIVITIES AT THE FACULTY OF PUBLIC HEALTH, UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY OF HO CHI MINH CITY, IN 2003
Trương Phi Hùng, Trương Công Hòa và cộng sự
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:8118
NHU CẦU KHÁM CHỮA BỆNH VÀ SỰ LỰA CHỌN DỊCH VỤ Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI CỘNG ĐỒNG QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2004
HEALTH NEEDS AND CHOICE OF HEALTH SERVICES OF PEOPLE IN 12 DISTRICT, HÔ CHI MINH CITY
Trương Phi Hùng , Bùi Đức Khánh Và Cộng sự
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:8819
TỶ LỆ HIỆN MẮC TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN 4 TP HCM- 2004
PREVALENCE OF HYPERTENSION AMONG ADULTS LIVING IN DISTRICT 4 - HCM CITY- 2004
Vũ Bảo Ngọc, Lê Hòang Ninh, Cao Minh Nga, Phan Trần Tuấn
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:9320
KIẾN THỨC - THÁI ĐỘ - THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC TỈNH NINH THUẬN NĂM 2004
KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE CONCERNING PREVENTION OF HIV/AIDS AMONG SECONDARY HIGH SCHOOL STUDENTS IN NINH THUAN, 2004
Lê Trọng Lưu, Nguyễn Đỗ Nguyên
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:10021
TỈ LỆ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN Ở TRẺ SƠ SINH TẠI PHÒNG DƯỠNG NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DƯƠNG NĂM 2004
INCIDENCE AND FACTORS RELATED TO NOSOCOMIAL INFECTIONS OF BIRTHS IN NEWBORN UNIT OF BINH DƯƠNG HOSPITAL 2004
Lê Thị Thuý, Lê Hoàng Ninh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:10522
THỰC TRẠNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC QUÁN ĂN UỐNG CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 NĂM 2004
THE SITUATION OF FOOD HYGIENE AND SAFETY OF 202 FIXED EATING AND DRINKING SHOPS IN DISTRICT 5 IN 2004
Trịnh Thị Phương Thảo, Vũ Trọng Thiện
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:11023
KIẾN THỨC - THÁI ĐỘ THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN 5 NĂM 2004
KNOWLEDGE - ATTITUDE - PRACTICE TO PREVENT DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER OF RESIDENTS IN DISTRICT 5 IN 2004
Lý Lệ Lan , Lê Hoàng Ninh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:11624
KIẾN THỨC - THÁI ĐỘ - THỰC HÀNH TIÊM VACCIN UỐN VÁN PHÒNG BỆNH UỐN VÁN SƠ SINH CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN CƯJÚT TỈNH DAKNÔNG NĂM 2004
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE ON VACCINE ANTI TETANUS OF MALE AND FEMALE MARRIED PERSON IN CUJUT DISTRICT, DAKNONG IN 2004
Ngô Thị Tú Thủy, Đỗ Văn Dũng
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:12225
LƯỢNG GIÁ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN Y KHOA NĂM THỨ TƯ TẠI ĐƠN VỊ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG Y KHOA
ASSESSMENT OF COMMUNICATION SKILLS OF FOURTH YEAR MEDICAL STUDENTS AT SKILLSLAB
Nguyễn Bích Loan, Nguyễn Thị Đoàn Hương, Trần Quang Trung và Cộng sự
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN-Y TẾ CÔNG CỘNG  Trang:127Tổng cộng 31 bài
Trang: 1 - 2