Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2005 - TẬP 9 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TRIỆT ĐỂ, MỘT THÌ Ở TRẺ BỆNH HIRSCHSPRUNG DƯỚI BA THÁNG TUỔI
TRANSANAL ENDORECTAL PULL-THROUGH IN INFANTS LESS THAN THREE MONTHS OF AGE WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE
Trương Nguyễn Uy Linh, Phan Thị Ngọc Linh, Nguyễn Kinh Bang, Đào Trung Hiếu
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:12
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TRIỆT ĐỂ Ở TRẺ BỆNH HIRSCHSPRUNG BẰNG KỸ THUẬT HẠ ĐẠI TRÀNG QUA NGÃ HẬU MÔN
TRANSANAL ENDORECTAL PULL - THROUGH IN INFANTS WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE
Vũ Tuấn Ngọc, Trương Nguyễn Uy Linh, Đào Trung Hiếu
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:53
SINH THIẾT HẠCH NGOẠI VI: GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN TRONG UNG THƯ TRẺ EM
BIOPSY PERIPHERAL NODES: EVALUATION OF DIAGNOSIS IN PEDIATRIC CANCER
Trương Đình Khải
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:124
KỸ THUẬT CHUYỂN MIỆNG SÁO RA TRƯỚC TRONG ĐIỀU TRỊ LỖ TIỄU THẤP VỚI VẠT DA QUI ĐẦU NGANG
MEATAL ADVANCEMENT IN THE TRANSVERSAL PREPUCIAL ISLAND FLAP HYPOSPADIAS REPAIR
Nguyễn Thị Đan Trâm, Trần Lý Trung, Lê Thanh Hùng, Lê Công Thắng, Lê Tấn Sơn
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:155
ĐIỀU TRỊ CONG DƯƠNG VẬT NẶNG VỚI MẢNH GHÉP BÌ
DERMAL GRAFT FOR CORRECTION OF SEVERE PENILE RECONSTRUCTION
Lê Thanh Hùng, Lê Công Thắng, Lê Tấn Sơn, Trần Lý Trung, Nguyễn Thị Đan Trâm
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:186
NHỮNG TIẾN BỘ TRONG ĐIỀU TRỊ TEO THỰC QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
THE ADVANCES IN MANAGEMENT OF ESOPHAGEAL ATRESIA AND TRACHEO-ESOPHAGEAL FISTULA IN CHILDREN HOSPITAL NO.1
Nguyễn Kinh Bang, Huỳnh Công Tiến, Đào Trung Hiếu
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:227
ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN HẸP DA QUI ĐẦU VỚI KEM BÔI DA STEROID
PHIMOSIS CONSERVATIVE TREATMENT WITH STEROID OINTMENT
Nguyễn Tiến, Lê Đức Thu Nga, Lê Công Thắng
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:288
CẮT NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ VAN NIỆU ĐẠO SAU
ENDOSCOPIC ABLATION IN TREATMENT OF POSTERIOR URETHRAL VALE
Lê Công Thắng, Lê Thanh Hùng, Lê Tấn Sơn, Catherin De Vries
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:349
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TINH HOÀN TRONG Ổ BỤNG
LAPAROSCOPIC APPROACH IN THE MANAGEMENT OF INTRA-ABDOMINAL TESTIS
Đào Trung Hiếu, Huỳnh Công Hiếu, Phan Ngọc Duy Cần
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:4010
CHẨN ĐOÁN TEO ĐƯỜNG MẬT BẨM SINH
THE DIAGNOSIS OF THE CONGENITAL ATRESIA OF THE BILE DUCTS
Nguyễn Đức Trí và cs
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:4611
NỘI SOI Ổ BỤNG CHẨN ĐOÁN TINH HOÀN LẠC CHỖ ĐỐI BÊN: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP
LAPAROSCOPY IN DIAGNOSIS TRANSVERSE TESTICULAR ECTOPIA: REPORT OF TWO CASES
Trần Thanh Trí, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Lộc Sơn, Nguyễn Văn Quang, Trần Đông A
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:5012
ĐIỀU TRỊ VIÊM PHÚC MẠC PHÂN XU BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẪN LƯU ĐƠN THUẦN (Báo cáo 3 trường hợp)
TREATMENT OF MECONIUM PERITONITIS BY ABDOMINAL SIMPLE DRAINAGE
Uông Anh Tú, Tạ Vũ Quỳnh, Trần Văn Tuấn, Trần Văn Dễ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:5313
TÁI TẠO THỰC QUẢN BẰNG ĐẠI TRÀNG
ESOPHAGEAL RECONSTRUCTION WITH COLON
Đào Trung Hiếu, Vũ Ngọc Bảo, Huỳnh Công Tiến, Phan Ngọc Duy Cần
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:5814
CÁC BIẾN CHỨNG TRONG ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU THẤP THEO KỸ THUẬT DUCKETT
COMPLCATIONS OF HYPOSPADIAS REPAIR USING DUCKETT' TECHNIQES
Lê Công Thắng, Lê Thanh Hùng, Lê Tấn Sơn
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:6115
PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TỒN TẠI Ổ NHỚP QUA NGẢ SAU: KẾT QUẢ BAN ĐẦU
THE SURGICAL MANAGEMENT OF PERSITENT CLOACA WITH A POSTERIOR SAGITTAL APPROACH: INITIAL OUTCOME
Đào Trung Hiếu, Lê Công Thắng, Lê Tấn Sơn, Phan Ngọc Duy Cần
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:6916
THỦNG DẠ DÀY SƠ SINH: PHÂN TÍCH 21 TRƯỜNG HỢP
NEONATAL GASTRIC PERFORATION: CLINICAL ANALYSIS OF 21 CASES
Huỳnh thị Phương Anh, Đặng Thị Thanh Thúy, Huỳnh Công Tiến, Đào Trung Hiếu
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:7217
DỊCH TỄ HỌC CỦA TRÀN DỊCH NÃO THẤT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
EPIDEMIOLOGY OF HYDROCEPHALUS AT THE CHILDREN'S HOSPITAL N01
Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Bảo Tường
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:7518
PHẪU THUẬT CẮT BƯỚU TUYẾN THƯỢNG THẬN QUA NỘI SOI Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
LAPAROSCOPIC ADRENALECTOMY AT CHỢ RẪY HOSPITAL
Ngô Xuân Thái, Trần Ngọc Sinh, Vũ Lê Chuyên
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:7919
KẾT QUẢ TÁN SỎI NIỆU QUẢN NỘI SOI BẰNG MÁY TÁN XUNG HƠI TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
RESULTS OF LITHOTRIPSY LITHOCLAST ON URETERAL CALCULI OF CHO RAY HOSPITAL
Châu Quý Thuận, Trần Ngọc Sinh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:8320
SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP CẮT CHỎM NANG THẬN NỘI SOI SAU PHÚC MẠC VÀ QUA PHÚC MẠC
LAPAROSCOPIC RENAL CYST DECORTICATION: TRANSPERITONEAL VERSUS RETROPERITONEAL APPROACH
Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hoàng Bắc, Trần Lê Linh Phương, Nguyễn Minh Quang
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:8721
KẾT QUẢ CỦA MỘT SỐ THAY ĐỔI KỸ THUẬT TRONG LẤY SỎI THẬN QUA DA
RESULTS OF SOME MODIFIED TECHNICS IN PCNL: EXPERIENCE AT THE UNIVERSITY MEDICAL CENTRE OF HCM CITY
Nguyễn Hoàng Đức, Trần Lê Linh Phương
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:9122
PHẪU THUẬT CẮT THẬN NỘI SOI ĐỂ GHÉP: HIỆU QUẢ VÀ TRIỂN VỌNG
LAPAROSCOPIC LIVE DONOR NEPHRECTOMY (LLD): EFFICACY AND PROSPECTS
Trần Ngọc Sinh, Nguyễn Đức Khoan, Chu Văn Nhuận, Thái Minh Sâm, Từ Thành Trí Dũng, Châu Quý Thuận, Dư Thị Ngọc Thu, Trần Trọng Minh Trí, Đoàn Khắc Chuẩn
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:9523
NHÂN 2 TRƯỜNG HỢP ĐỈA CHUI VÀO BÀNG QUANG
LEECH IN THE URINARY BLADDER: REPORT OF TWO CASES
Dư Thị Ngọc Thu
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:10024
DIỄN TIẾN SAU MỔ CÁC TRƯỜNG HỢP GHÉP THẬN ĐANG THEO DÕI TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
KIDNEY TRANSPLANTATION: POSTOPERATIVE FOLLOWING UP IN CHỢ RẪY HOSPITAL
Trần Ngọc Sinh, Từ Thành Trí Dũng và cộng sự
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:10325
LẤY SỎI BÀNG QUANG QUA ĐƯỜNG NIỆU ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
FORCEFUL CRUSHING OF THE BLADDER STONES WITH ENDOSCOPIC VISUALIZATION AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER IN HCM CITY
Vũ Hồng Thịnh, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Hoàng Đức, Trần Lê Linh Phương, Nguyễn Tân Cương
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI CHUYÊN NGÀNH  Trang:108Tổng cộng 42 bài
Trang: 1 - 2