Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2005 - TẬP 9 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG NGỰC
DIAGNOSIS AND TREATMENT THORACIC TRAUMA
Phạm Thọ Tuấn Anh, Lê Nữ Hòa Hiệp, Nguyễn Công Minh, Nguyễn Hoài Nam, Lê Diên Thịnh, Hà Thanh Bình, Trần Thanh Vỹ, Nguyễn Thế Hiệp
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:12
BỆNH VAN TIM ĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH SIÊU ÂM VÀ GIẢI PHẪU BỆNH
VALVULAR CARDIAC DISEASES: COMPARISION OF ULTRASOUND IMAGES AND PATHOLOGY
Phạm Thọ Tuấn Anh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:53
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC BỤNG
SURGICAL TREATMENT OF THORACIC AORTIC ANEURYSM
Phạm Thọ Tuấn Anh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:84
VAI TRÒ NỘI SOI LỒNG NGỰC TRONG CHẨN ĐOÁN NỐT ĐƠN ĐỘC NGOẠI VI
ROLE OF VATS IN DIAGNOSIS AND THERAPY OF THE SOLITARY PULMONARY NODULE
Lê Nữ Thị Hoà Hiệp và cs
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:115
PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG DƯỚI THẬN CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT - KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA MỔ HỞ
NFRARENAL AVNEURYSM SURGICAL INDICATION - RESULT OF OPEN REPAIR
Lê Nữ Thị Hoà Hiệp và cs.
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:166
XỬ TRÍ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN TẠI KHOA NGOẠI LỒNG NGỰC-TIM MẠCH BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
MANAGEMENT OF PERIPHERAL VASCULAR INJURES AT VASCULAR AND THORACIC DEPARTMENT OF CHORAY HOSPITAL
Cao Đằng Khang, Đồng Lưu Ba
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:197
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HOÁ TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ SAU PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ BÀO NHỎ
POST OPERATIVE CHEMOTHERAPY FOR NON - SMALL CELL LUNG CANCER
Nguyễn Hoài Nam
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:238
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẦU NỐI ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI
EVALUATION OF EARLY RESULTS OF BYPASS SURGERY IN CHRONIC OCCLUSIVE ARTERIAL DISEASES OF LOWER EXTREMITY
Lê Phi Long, Phạm Thọ Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Bình
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:279
SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BÀN CHÂN TIỂU ĐƯỜNG
DOPPLER ULTRASOUND FOR DIABETIC FOOT
Lê Phi Long
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:3310
CAN THIỆP NHIỀU VAN TRONG MỔ TIM HỞ
MULTIPLE VALVE OPERATION IN OPEN HEART SURGERY
Trần Quyết Tiến
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:3711
PHẪU THUẬT PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC ĐOẠN XUỐNG VỚI SHUNT TẠM THỜI
TEMPORARY SHUNT IN OPERATION OF DESCENDING THORACIC AORTIC ANEURYSMS
Trần Quyết Tiến
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:4312
KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU MỔ LẤY U TRUNG THẤT BẰNG NỘI SOI
ERALY EXPERIENCES FOR MEDIASTINAL TUMORS AND CYSTS OPERATION BY VIDEO - ASSISTED THORACIC SURGERY
Trần Quyết Tiến
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:4713
ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG BẰNG CẦU NỐI NGỰC - ĐÙI
THORACOFEMORAL BYPASS FOR SEVERAL ABDOMINAL AORTIC DISEASES
Trần Quyết Tiến
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:5214
CHẤN THƯƠNG THỰC QUẢN VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG
ESOPHAGUS INJURY, THE SEVERE PREDICTORS
Nguyễn Công Minh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:5815
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA PHỔI BIỆT TRÍ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TRONG 10 NĂM (1994-2004)
SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY SEQUESTRATION AT CHO RAY HOSPITAL IN 10 YEARS (1994-2004)
Nguyễn Công Minh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:6616
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA TẮC ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG - ĐỘNG MẠCH CHẬU MẠN TÍNH
THORACIC AORTOFEMORAL BYPASS IS WELL INDICATED FOR AORTOILIAC OCCLUSIVE DISEASE JUXTA RENAL ARTERY
Nguyễn Hoàng Bình, Trần Quyết Tiến
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:7417
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VỠ ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC DO CHẤN THƯƠNG NGỰC KÍN
TRAUMATIC THORACIC AORTIC RUPTURE: A CASE REPORT
Chung Giang Đông, Đỗ Kim Quế
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:8218
DÙNG XÉT NGHIỆM CEA: ĐỂ NHẬN BIẾT NGUY CƠ TÁI PHÁT SỚM UNG THƯ SAU MỔ UNG THƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT
USAGE CEA AS A TUMOR MARKER TO REVEAL EARLY RECURRENCE OF POSTOPERATIVE BRONCHOGENIC CARCINOMA
Lê Sỹ Sâm, Đỗ Kim Quế
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:8719
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH U NẤM PHỔI DO ASPERGILLUS TẠI KHOA NGOẠI - BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TỪ 01-2003 ĐẾN 09-2004
SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY ASPERGILLOMA AT SURGICAL DEPARTMENT OF THONGNHAT HOSPITAL
Trần Văn Sơn, Đỗ Kim Quế
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:9320
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẦU NỐI ĐỘNG MẠCH CẢNH DƯỚI ĐÒN CÙNG BÊN TRONG BẰNG ỐNG GHÉP MẠCH MÁU PTFE
CAROTIDOSUBCLAVIAN ARTERY BYPASS FOR SUBCLAVIAN ARTERY STENOSIS
Đỗ Kim Quế
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:9821
HOÁ TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
CHEMOTHERAPY FOR NON SMALL CELL LUNG CANCER IN THONG NHAT HOSPITAL
Đỗ Kim Quế
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:10322
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CHUYỂN TĨNH MẠCH NỀN TẠO DÒ ĐỘNG TĨNH MẠCH CÁNH TAY
BASILIC VEIN TRANSPOSITION FISTULA FOR HEMODIALYSIS.
Đỗ Kim Quế
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:10923
TÍNH AN TOÀN CỦA ĐIỀU TRỊ PHÒNG NGỪA TÁI PHÁT TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI TỰ PHÁT BẰNG BƠM TALC NHŨ TƯƠNG QUA ỐNG DẪN LƯU MÀNG PHỔI: BÁO CÁO 75 TRƯỜNG HỢP
THE SAFETY OF TALC SLURRY PLEURODESIS FOR TREATMENT FOR SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX: REPORT OF 75 CASES
Nguyễn Hữu Lân, Nguyễn Huy Dũng, Trần Ngọc Thạch, Hoàng Thị Quy
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI LỒNG NGỰC  Trang:113Tổng cộng 23 bài
Trang: 1