Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2005 - TẬP 9 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ VIÊM PHỔI TRÊN TRẺ ĐƯỢC THÔNG KHÍ HỖ TRỢ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT PEDIATRIC HOSPITAL No 1
Nguyễn Thị Lệ Thúy, Hoàng Trọng Kim
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12
NHỮNG YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG TRONG NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
PREDICTING FACTORS OF SEVERE PROGNOSIS AMONG SEPSIS PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNIT OF THE CHILDREN HOSPITAL No 1
Hoàng Trọng Kim, Trương Thị Hoà, Đỗ văn Dũng
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:73
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG TRONG 24 GIỜ ĐẦU LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN ĐƯỢC CHUYỂN VIỆN TỪ CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐẾN KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 3/2003 - 2/2004
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ILL CHILDREN TRANSFERRED FROM DIFFERENT HEALTH CARE FACILITIES TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF THE CHILDREN HOSPITAL NO 1 WHO DIED WITHIN THE FIRST 24 HOURS AFTER ADMISSION FROM MARCH 2003 TO FEBRUARY 2004
Hoàng Trọng Kim, Đỗ Văn Dũng, Nguyễn Phú Lộc
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:174
TÌNH HÌNH CHUYỂN VIỆN SƠ SINH TỪ CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐẾN KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ THÁNG 3/2003 - 2/2004
THE EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ILL NEONATAL BABIES TRANSFERRED FROM DIFFERENT HEALTH CARE FACILITIES TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF THE CHILDREN HOSPITAL NO1 WAS CARRIED OUT FROM MARCH 2003 TO FEBRUARY 2004.
Hoàng Trọng Kim, Bạch Văn Cam, Đỗ Văn Dũng, Tăng Chí Thượng, Nguyễn Phú Lộc
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:225
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM TRÙNG HUYẾT DO KLEBSIELLA TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2000 - 2003
A STUDY OF SEPSIS CAUSED BY KLEBSIELLA AT CHILDREN HOSPITAL N0 2 FROM 2000 TO 2003
Võ Công Đồng, Phùng Nguyễn Thế Nguyên
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:296
ĐẶC ĐIỂM SỐC NHIỄM TRÙNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
PEDIATRIC SEPTIC SHOCK AT CHILDREN HOSPITAL NO 2
Võ Công Đồng, Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Nguyễn Thị Hữu
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:337
ĐẶC ĐIỂM BỆNH TIỂU ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
DIABETES MELLITUS IN CHILDREN AT CHILDREN'S HOSPITAL No 2
Lê Thị Ngọc Dung, Trần Thị Minh Châm
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:388
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG NHIỄM TRÙNG TIỂU Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1NĂM 2003- 2004
CLINICAL AND LABORATORY FINDINGS OF URINARY TRACT INFECTION IN CHILDREN AT CHILDREN' HOSPITAL 1, 2003-2004
Từ Thị Hoàng Phượng, Vũ Huy Trụ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:429
TÌNH HÌNH CẮT LÁCH TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH THALASSEMIA THỂ NẶNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I TP. HCM
SPLENECTOMY IN THE MANAGEMENT OF PATIENTS WITH SEVERE BETA -THALASSEMIA AT THE CHILDREN'S HOSPITAL NO 1
Lâm Thị Mỹ , Nguyễn Thanh Hùng, Đào Trung Hiếu, Lê Bích Liên
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:4610
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM
CHARACTERISTICS OF PRIMARY IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME IN CHILDREN
Lâm Thị Mỹ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:5311
GIÁ TRỊ PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÁI HỌC - HOÁ TẾ BÀO SO VỚI PHƯƠNG PHÁP DẤU ẤN MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN DÒNG LEUCEMIE CẤP Ở TRẺ EM
CLASSIFICATION AND DIFFERENTIATION OF ACUTE LEUKEMIA IN CHILDREN OF SOUTHERN VIETNAM: MORPHOLOGY AND HISTOCHEMISTRY VERSUS IMMUNOPHENOTYPE
Trần Thái Bình, Lâm Thị Mỹ
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:5912
TRẦM CẢM SAU SINH & CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRÊN NHỮNG PHỤ NỮ ĐẾN SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
POSTNATAL DEPRESSION & FACTORS INFLUENCING ON WOMEN DELIVERED AT HOSPITAL OF THE MEDICAL-PHARMACEUTICAL UNIVERSITY OF HCM CITY
Huỳnh Thị Duy Hương, Phạm Diệp Thuỳ Dương, PhạmThanh Hường
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6513
KHẢO SÁT HAI CHỈ SỐ KHUYNH ÁP OXY PHẾ NANG ĐỘNG MẠCH VÀ TỶ LỆ ÁP SUẤT OXY ĐỘNG MẠCH PHẾ NANG TRONG SUY HÔ HẤP SƠ SINH
EVALUATION OF ALVEOLAR - ARTERIAL OXYGEN TENSION DIFFERENCE (AaDO2) AND ARTERIAL - ALVEOLAR OXYGEN TENSION RATIO (a/APO2) IN NEONATAL REPIRATORY DISTRESS
Hoàng Trọng Kim, Huỳnh Thị Duy Hương, Trương Hồng Trang
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7214
VAI TRÒ CỦA QUE THỬ NƯỚC TIỂU TRONG CHẨN ĐOÁN NHIỄM TRÙNG TIỂU Ở TRẺ EM
THE ROLE OF DIPSTICK TEST IN DIAGNOSTIC THE URINARY TRACT INFECTIONS IN CHILDREN
Lê Thị Ngọc Dung, Huỳnh Thị Cẩm Nhung
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7815
KHẢO SÁT CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP Ở TRẺ BỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ
EVALUATION OF THYROID FUNCTION IN CHILDREN WITH NEPHROTIC SYNDROME
Lê Thị Ngọc Dung, Bùi Quang Nghĩa
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8316
ASO TRONG BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP THIẾU NIÊN VÀ THẤP KHỚP CẤP TẠI BV NHI ĐỒNG 1 VÀ 2
FEATURES OF ASO IN CHILDREN WITH JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS AND IN CHILDREN WITH ACUTE RHEUMATIC FEVER AT CHILDREN'S HOSPITAL NO 1 AND 2
Phan Tiến Lợi , Nguyễn Thị Thanh Lan
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8817
MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở BỆNH NHI VIÊM KHỚP DẠNG THẤP THIẾU NIÊN
BONE MINERAL DENSITY IN JUVENILE RHEUMATOID ARTHRITIS
Nguyễn Minh Phương , Nguyễn Thị Thanh Lan
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9418
KHẢO SÁT VAI TRÒ CỦA ĐIỆN DI ĐẠM TRONG TIÊN LƯỢNG NẶNG NHIỄM TRÙNG HUYẾT TRẺ EM
THE ROLE OF PROTEIN ELECTROPHORESIS IN THE PROGNOSIS OF THE SEPSIS IN CHILDREN
Bùi Quốc Thắng
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9919
KHẢO SÁT YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG TRÊN NHỮNG BỆNH NHI NHIỄM TRÙNG HUYẾT TỬ VONG
EPIDEMIOLOGY, CLINICAL AND LABOLATORY FEATURE IN CHILDREN DIED OF SEPSIS
Bùi Quốc Thắng
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10420
KHẢO SÁT RỐI LOẠN CHỨC NĂNG CÁC CƠ QUAN TRONG NHIỄM TRÙNG HUYẾT TRẺ EM
MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION IN SEPSIS IN CHILDREN
Bùi Quốc Thắng
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10921
THAY ĐỔI CỦA PROTEIN PHẢN ỨNG C (CRP) TRONG BỆNH VIÊM NÃO NHẬT BẢN Ở TRẺ EM
THE ALTERATION OF SERUM CRP CONCENTRATION IN THE CHILDREN WITH JAPANESE ENCEPHALITIS
Đoàn Thị Ngọc Diệp
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11422
HOẠT ĐỘNG PHÒNG KHÁM TÂM LÝ - BÀ MẸ TRẺ EM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH
HE ACTIVITIES OF PSYCHOLOGY UNIT OF THE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY AT HO CHI MINH CITY
Nguyễn Hoàng Bích, Nguyễn Lệ Bình, Đoàn Thị Ngọc Diệp
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11823
PHÂN ĐỘ VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ SUY TIM CỦA TRẺ TIM BẨM SINH SHUNT TRÁI -PHẢI
QUANTIFY THE DEGREE OF CONGESTIVE HEART FAILURE AND FIND OUT THE CONGESTIVE HEART FAILURE SEVERITY-RELATED FACTORS IN CHILDREN WITH LEFT-RIGHT SHUNT
Võ Nguyễn Diễm Khanh, Vũ Minh Phúc
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12324
TÌNH HÌNH NHIỄM VI RÚT HỢP BÀO HÔ HẤP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2001-2002
RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS INFECTION AT THE CHILDREN HOSPITAL N02 IN 2001-2002
Phạm Thị Minh Hồng
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12925
MÔ HÌNH TIÊN ĐOÁN VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN NẶNG Ở TRẺ EM
MODEL FOR PREDICTION OF SEVERE BRONCHIOLITIS IN CHILDREN
Phạm Thị Minh Hồng
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:134Tổng cộng 37 bài
Trang: 1 - 2