Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2005 - TẬP 9 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
HÌNH THÁI VÂN MÔI CỦA 220 SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH
MORPHOLOGY OF LIP PRINT BASED ON 220 MEDICAL STUDENTS OF UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HO CHI MINH CITY
Lê Văn Cường
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:12
NGHIÊN CỨU VỊ TRÍ - HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC RÃNH BÊN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM TRƯỞNG THÀNH
STUDY IN POSITION, MORPHOLOGY AND MEASUREMENT OF LATERAL SULCUS OF VIETNAMESE BRAIN
Nguyễn Minh Nghiêm, Lê Văn Cường
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:63
KHẢO SÁT SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA MỨC ĐỘ KHÓ THỞ VÀ FEV1 VỚI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH
CORRLATION BETWEEN THE DYSPNEA, FORCED EXPIRATORY VOLUME IN FIRST SECOND AND QUALITY OF LIFE IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE PATIENTS
Nguyễn Ngọc Phương Thư, Lê Thị Tuyết Lan
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:114
KHẢO SÁT PHÂN ÁP CO2 TRONG MÁU ĐỘNG MẠCH Ở BỆNH NHÂN MỔ NỘI SOI CẮT TÚI MẬT
THE PARTIAL PRESSURE OF CARBON DIOXIDE IN ARTERIAL BLOOD OF THE PATRIENTS UNDERGOING CAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY
Lê Trần Thiện Luân, Lê Thị Tuyết Lan
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:165
THEO DÕI CHỨC NĂNG HÔ HẤP Ở CÔNG NHÂN SẢN XUẤT PIN-ÁC-QUY (AcCu) CÓ HÚT THUỐC LÁ SAU 2 NĂM
SPIROMETRY OF SMOKING WORKERS OF A BATTERY MANUFACTURING FACTORY IN HOCHIMINH CITY AFTER TWO YEARS FOLLOW-UP
Lê Thị Tuyết Lan, Nguyễn Như Vinh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:206
XỬ TRÍ HEN THEO HƯỚNG DẪN GINA 2002 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MANAGEMENT OF ASTHMA ADHESED TO GINA 2002 IN THE UNIVERSITY HOSPITAL AT HOCHIMINH CITY VIETNAM
Lương Thị Thuận, Lê Thị Tuyết Lan
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:247
SO SÁNH ĐỌC ĐIỆN TÂM ĐỒ BẰNG MẮT THƯỜNG VÀ BẰNG VI TÍNH
COMPARISON BETWEEN VISUAL AND COMPUTER MEASUREMENTS OF ECGS
Nguyễn Xuân Cẩm Huyên, Nguyễn Mạnh Phan, Nguyễn Lưu Thị Mỹ Vân, Trần Vương Chiến
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:308
KHẢO SÁT MẬT ĐỘ XƯƠNG VÀ TÌM HIỂU NHỮNG YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MẬT ĐỘ XƯƠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG SỨC KHOẺ BÌNH THƯỜNG 50 TUỔI TRỞ LÊN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
STUDY OF BONE DENSITY AND FACTORS RELATED TO OSTEOPOROSIS OF HEALTHY MEN AGING FROM 50 ONWARDS IN HO CHI MINH CITY
Nguyễn Thị Hoài Châu và CS.
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:349
ĐẶC ĐIỂM DỊ DẠNG BẨM SINH KHÍ-PHẾ QUẢNTẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II, TỪ 01/2001 ĐẾN 08/2003
CHARACTERISTICS OF CONGENITAL TRACHEOBRONCHIAL ABNORMALITIES
Trần Quỳnh Hương, Trần Thị Liên Minh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:3810
ĐẶC ĐIỂM DỊ DẠNG PHỔI BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II TỪ 01/1999 ĐẾN 08/2003
CONGENITAL PULMONARY ABNORMALITIES AT CHILDREN'S HOSPITAL No. 2
Trần Quỳnh Hương, Trần Thị Liên Minh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:4211
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA TUỔI, CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ, HUYẾT ÁP VÀ ĐỘ LỌC CẦU THẬN
CORRELATION IN THE AGE, BODY MASS INDEX, THE BLOOD PRESSURE AND THE GLOMERULA FILTRATION RATE
Lê Thanh Phong, Mai Phương Thảo, Trần Thị Liên Minh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:4812
SỐ LƯỢNG TẾ BÀO T CD8 (+) VÀ TẾ BÀO T CD 4 (+) Ở BỆNH NHÂN BỊ NHIỄM SIÊU VI VIÊM GAN C MẠN CÓ MEN GAN BÌNH THƯỜNG VÀ Ở BỆNH NHÂN CÓ MEN GAN TĂNG
SUBPOPULATION OF T CELLS (TCD4 AND TCD8) IN TWO GROUPS OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C: NORMAL ALT GROUP AND ELEVATED ALT GROUP
Đỗ Đại Hải, Huỳnh Thanh Bình, Võ Ngọc Quốc Minh, Phạm Hoàng Phiệt
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:5213
ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C CẤP TÍNH VỚI CÔNG THỨC PHỐI HỢP INTERFERON ALPHA + RIBAVIRIN
TREATMENT OF ACUTE HEPATITIS C WITH INTERFERON ALPHA/RIBAVIRIN COMBINATION
Võ Ngọc Quốc Minh, Phạm Hoàng Phiệt, Trương Bá Trung
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:5714
DIỄN TIẾN CỦA BỆNH NHÂN XƠ GAN MẤT BÙ DO SIÊU VI VIÊM GAN B KHI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ VỚI LAMIVUDINE KÈM VỚI ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ
CLINICAL COURSE OF DECOMPENSATED CIRRHOSIS DUE TO HEPATITIS B VIRUS WITH LAMIVUDINE AND SUPPORTED THERAPY
Huỳnh Thanh Bình, Trương Bá Trung, Phạm Hoàng Phiệt
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:6215
PHẢN ỨNG PCR PHÁT HIỆN VI KHUẨN LAO TRÊN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC NHAU
DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ON DIFFERENT SUBJECTS BY PCR
Mai Nguyệt Thu Hồng, Cao Minh Nga, Huỳnh Thanh Bình
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:6816
TÌNH TRẠNG NHIỄM HCV, HBV, HIV VÀ LAO TRÊN CÁC ĐỐI TƯỢNG NGHIỆN MA TÚY
ANALYSIS OF PREVALENCE OF HCV, HIV, HBV AND M. TUBERCULOSISINFECTIONS AMONG DRUG ADDICTS
Cao Minh Nga, Nguyễn Ngọc Lan, Cao Mỹ Hà
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:7317
CHẨN ĐOÁN HẠCH CỔ Ở BỆNH NHÂN NHIỄM HIV / AIDS
DIAGNOSIS OF NECK NODES ON HIV/AIDS PATIENTS
Cao Minh Nga, Trần Thị Bích Liên, Đông Thị Hoài An
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:7918
CÁC VI KHUẨN TRONG BỆNH LÝ ĐƯỜNG DẪN MẬT VÀ TÍNH NHẠY CẢM KHÁNG SINH
THE BACTERA AGENTS IN THE CHOLANGIO-DISEASE AND THE ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY
Võ Thị Chi Mai, Cao Minh Nga, Nguyễn Thanh Bảo
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:8519
BA TRƯỜNG HỢP TÌM THẤY AMÍP CÓ ROI Ở BỆNH NHÂN CÓ POLYP MŨI-XOANG
THREE CASES OF RHINOSINUS AMEBAS ON PATIENTS WITH POLYPOID RHINOSINUSITIS
Trần Thị Kim Dung, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Liêm, Lê Đức Vinh, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Hữu Khôi, Phạm Kiên Hữu, Trần Vinh Hiển
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:9220
MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM TOXOCARA CANIS Ở HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
ONE CASE OF TOXOCARIASIS IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
Trần Thị Kim Dung, Nguyễn Văn Tẩn, Nguyễn Trí Thức, Trần Vinh Hiển
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:9621
SO SÁNH KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN CYSTICERCUS CELLULOSAE CỦA BỘ KIT CỦA BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG VÀ BỘ KIT CỦA BIOPHARMA
COMPARATIVE EVALUATION OF DEPARMENT OF PARASITOLOGY'S KIT AND BIOPHARMA ' S FOR THE DIAGNOSIS OF HUMAN CYSTICERCOSIS
Phan Anh Tuấn, Trần Thị Kim Dung, Trần Thị Thanh Nga
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:10022
ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ NHIỄM KÝ SINH TRÙNG-VI NẤM ĐƯỜNG RUỘT TRÊN BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TP. HCM
INTESTINAL FUNGAL AND PARASITIC INFECTIONS IN HIV/AIDS PATIENTS IN HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES IN HCM CITY
Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Hữu Chí, Trần Xuân Mai, Lê Đức Vinh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:10623
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀMG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH GNATHOSTOMA
CLINICAL FEATURES AND LABORATORY FINDINDS OF GNATHOSTOMIASIS IN HOCHIMINH CITY
Lê Thị Xuân, Phạm Thị Lệ Hoa, Trần Thị Huệ Vân, Trần Vinh Hiển
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:11024
ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ CỦA NGƯỜI LỚN BỊ TĂNG HUYẾT ÁP
THE CHARACTERISTICS OF HYPERTENSIVE PATIENT'S ECG
Nguyễn Thị Đoàn Hương, Phạm Lê An, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:11425
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM NHI KHOA SINH VIÊN Y NĂM THỨ TƯ NĂM HỌC 2002-2003
VALIDITY OF MULTIPLE CHOICE QUESTION TEST OF PEDIATRIC KNOWLEDGE FOR FOURTH YEAR MEDICAL STUDENTS IN ACADEMIC YEAR 2002-2003
Đoàn Thị Thu Hoa, Trần Quang Trung
Năm:2005  Tập:9  Số:1  Chuyên đề:Y Học Cơ Sở  Trang:123Tổng cộng 36 bài
Trang: 1 - 2