Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2005 - TẬP 9 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
CHUYỂN GHÉP NGÓN CHÂN II ĐỂ TÁI TẠO NGÓN TAY
SECOND TOE TO HAND TRANSFER FOR THE THUMB RECONSTRUCTION
Võ Văn Châu và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:132
CHE PHỦ CÁC KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM BẰNG VẠT TỰ DO DA-CƠ CĂNG CÂN ĐÙI
COVERING OF SOFT TISSUE DEFECTS BY OF TENSOR FASCIA LATAFREE FLAP
Phạm Đăng Nhật và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:203
THÔNG TIN MỚI VỀ VẠT DA CÂN THẦN KINH HIỂN NGOÀI CÓ CUỐNG MẠCH ĐẦU XA
DISTALLY BASED SURAL ARTERY NEUROCUTANEOUS FLAP UPDATE ON TECHNIQUES AND OUTCOME
Mai Trọng Tường và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:264
VẠT DA CÁNH TAY NGOÀI
REVERSED-FLOW ISLAND AND PENISULAR LATERAL ARM FLAPS FOR COVERING SKIN DEFECTS OF THE ELBOWS
Hà Văn Hội, Võ Văn Châu, Mai Trọng Tường, Tống Xuân Vũ, Trần Công Tường, Nguyễn Duy Luật
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:325
VẠT DA CHÉO NGÓN CHE PHỦ TỔN THƯƠNG MẤT DA NGÓN TAY
CROSS- FINGER FLAPS AND SUBCUTANEOUS CROSS-FINGER FLAPS FOR COVERAGE OF SKIN AND TISSUE DEFECTS ON DORSAL AND PALMAR OF FINGERS
Nguyễn Duy Luật, Mai Trọng Tường, Tống Xuân Vũ, Trần Công Tường, Hà Văn Hội, Phan Dzư Lê Thắng
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:386
ĐIỀU TRỊ TỔN KHUYẾT Ở CHI DƯỚI BẰNG VẠT TỰ DO KINH NGHIỆM QUA 139 TRƯỜNG HỢP
TREATMENT OF THE LOWER EXTREMITY DEFECTS BY FREE FLAP TRANSFER - EXPERIENCE WITH 139 CASES
Nguyễn Việt Tiến, Lê Văn Đoàn, Lê Hồng Hải, Lưu Hồng Hải, Nguyễn Thế Hoàng, Nguyễn Việt Nam, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Năng Giỏi
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:427
SỬ DỤNG VẠT DA TRUNG QUỐC VÀ CUỐNG BẸN ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG MẤT DA KIỂU LỘT GĂNG Ở BÀN TAY NGÓN TAY
USING THE CHINESE FLAP AND PEDICLED GROIN FLAP FOR THE MANAGEMENT OF GLOVING SOFT TISSUE DEFECT OF THE HAND AND FINGERS
Trần Công Tường và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:488
VẠT DA GÓT NGOÀI CHE PHỦ MẤT DA VÙNG SAU GÓT
THE LATERAL CALCANEAL ARTERY FLAP FOR RECONSTRUCTION OF SKIN AND SOFT-TISSUE DEFECTS OF THE POSTERIOR HEEL
Phạm Văn Đôi và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:519
SỬ DỤNG VẠT DA GAN CHÂN TRONG CHE PHỦ KHUYẾT HỔNG MÔ MỀM VÙNG ĐẾ GÓT
MEDIAL PLANTAR FLAP FOR COVERAGE OF THE HEEL DEFECT
Tống Xuân Vũ, Nguyễn Văn An, Mai Thế Đức
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:5510
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP KHÂU NỐI ĐỨT LÌA 2 CẲNG TAY
RE-IMPLANTATION OF BILATERAL FOREARM AMPUTATION. CASE REPORT
Hà Văn Hội, Nguyễn Duy Luật, Nguyễn Xuân Anh, Trương Công Đạt, Nguyễn Trọng Anh, Võ Hòa Khánh, Mai Thế Đức
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:6311
CHUYỂN GÂN CƠ PHỤC HỒI CỬ ĐỘNG DUỖI CỔ BÀN NGÓN TAY ĐỂ ĐIỀU TRỊ LIỆT THẦN KINH QUAY
RECOVERY OF WRIST AND CARPO-METACARPO-PHALANGEAL EXTENSION BY TENDON TRANSFER FOR RADIAL NERVE PARALYSIS
Nguyễn Văn An, Nguyễn Duy Luật, Võ Văn Châu
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:6712
VẠT DA CUỐNG BẸN CHE PHỦ MẤT DA VÀ PHẦN MỀM BÀN TAY - CẲNG TAY
COVERING THE SOFT TISSUE AND SKIN DEFECT IN THE FOREARM BY THE PEDICLE GROIN FLAP IN THE FOREARM
Trần Hoa và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:7113
GIẢI PHẪU HỌC ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI
ANATOMY OF THE UPPER EXTREMITY OF THE FEMUR
Nguyễn Văn Quang và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:7514
TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC BẰNG MẢNH GHÉP BỐN DẢI GÂN CƠ THON-BÁN GÂN QUA NỘI SOI
ARTHROSCOPIC RECONSTRUCTION OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT WITH USE OF FOUR-STRAND HAMSTRING TENDON AUTOGRAFT
Trương Trí Hữu, Phan Vương Huy Đổng, Nguyễn Văn Quang
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:8015
NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐÓNG ĐINH NỘI TUỶ CÓ CHỐT, KHÔNG DOA ỐNG TUỶ TRONG ĐIỀU TRỊ GẪY HỞ MỚI 2 XƯƠNG CẲNG CHÂN TẠI BỆNH VIỆN XANH- PÔN
REMARKS ON RESULTS OF NON-REAMED INTER-LOCKING INTRAMEDULLARY NAILING FOR OPENED RECENT TIBIA SHAFT FRACTURES IN SAINT PAUL HOSPITAL
Nguyễn Hạnh Quang, Nguyễn Đắc Nghĩa
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:8616
SỬ DỤNG CỐ ĐỊNH NGOÀI TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY HỞ XƯƠNG CẲNG CHÂN TẠI BỆNH VIỆN BÀ RỊA
TREATMENT FOR OPENED FRACTURE OF THE TIBIAL SHAFT BY EXTERNAL FIXATION IN BARIA HOSPITAL
Nguyễn Phương Nam và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:9017
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY HỞ XƯƠNG CHÀY BẰNG KHUNG CỐ ĐỊNH NGOÀI TẠI BỆNH VIỆN KHÁNH HOÀ 2003-2004
ASSESSMENT OF THE RESULTS OF THE SURGICAL MANAGEMENT OF OPEN TIBIA FRACTURE BY EXTERNAL FIXATOR IN KHANH HOA HOSPITAL
Phan Hữu Chính, Nguyễn Thanh Tồn
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:9518
ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY ĐẦU DƯỚI HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG ĐINH ĐÀN HỒI METAIZEAU
SURGICAL MANAGEMENT OF DISTAL EXTREMITY OF LEG FRACTURE BY METAIZEAU NAILING
Nguyễn Lê Hoàng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đắc Nghĩa
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:9819
ĐIỀU TRỊ GÃY MÂM CHÀY LOẠI V, VI THEO PHÂN LOẠI SCHATZKER BẰNG PHẪU THUẬT NẮN KÍN - CỐ ĐỊNH KHUNG BẤT ĐỘNG NGOÀI DẠNG VÒNG
SURGICAL MANAGEMENT OF TIBIAL PLATEAU FRACTURE- TYPE V, VI SCHATZKER BY CLOSE REDUCTION AND RING EXTERNAL FIXATOR
Huỳnh Bá Lĩnh và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:10520
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LÕM XƯƠNG ỨC BẰNG PHẪU THUẬT RAVITCH NHÂN 22 TRƯỜNG HỢP
RESULTS OF SURGICAL MANAGEMENT OF PECTUS EXCAVATUM BY RAVITCH PROCEDURE. A REPORT OF 22 CASES
Nguyễn Thanh Liêm, Tô Mạnh Tuân
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:11021
VIÊM BAO HOẠT DỊCH KHỚP HÁNG THOÁNG QUA (VBHDKHTQ) Ở TRẺ EM
TRANSIENT SYNOVITIS OF THE HIP IN CHILDREN
Nguyễn Đắc Nghĩa, Đoàn Anh Tuấn
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:11422
ĐƯỜNG MỔ LUDLOFF TRONG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN KHỚP HÔNG Ở TRẺ EM
LUDLOFF APPROACH IN TREATMENT OF DDH
Phan Văn Tiếp, Phan Minh Hà
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:11723
NHẬN XÉT TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ VIÊM THÂN XƯƠNG DÀI Ở TRẺ EM TẠI KHOA CHỈNH HÌNH NHI
REMARKS ON THE MANAGEMENT OF LONG BONE INFECTION IN CHILDREN IN PEDIATRIC ORTHOPEDIC DEPARMENT
Phan Đức Minh Mẫn, Phan Văn Tiếp, Võ Thành Phụng
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:12124
ÁP XE CƠ THẮT LƯNG CHẬU
PSOAS ABSCESS
Vũ Viết Chính và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:12525
TRẬT KHỚP VAI TÁI HỒI ĐIỀU TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT LATARJET-BRISTOW
RECURRENT DISLOCATION OF SHOULDER SURGICAL MANAGEMENT BY LATARJET- BRISTOW
Bùi Văn Đức và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Chấn thương Chỉnh hình  Trang:131Tổng cộng 42 bài
Trang: 1 - 2