Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2005 - TẬP 9 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
KỸ THUẬT HUYỀN PHÙ DÃY HẠT ỨNG DỤNG TRONG GENOMICS, PROTEOMICS VÀ CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

Nguyễn Thái Thủy, Trần Nhật Phương, Trần Thị Kim Anh
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:162
XÁC ĐỊNH KIỂU GEN VI RÚT VIÊM GAN C BẰNG KỸ THUẬT LiPA
LINE PROBE ASSAY (LiPA) FOR HEPATITIS C VIRUS GENOTYPING
Hồ Tấn Đạt, Phạm Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Tòng, Nguyễn Bảo Toàn, Phan Hữu Bội Hoàn, Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đỗ Thị Thùy Trang
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:193
XÁC ĐỊNH KIỂU GEN CỦA VIRUS VIÊM GAN C (HCV) DỰA TRÊN KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI TRÊN VÙNG 5' KHÔNG MÃ HÓA
GENOTYPING THE HEPATITIS C VIRUS BASED ON THE SEQUENCING OF THE 5' NON-CODING OF THE VIRUS GENOME
Nguyễn Bảo Toàn, Hồ Tấn Đạt, Nguyễn Thanh Tòng, Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Hà Vân Linh, Đỗ Đình Hồ
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:254
CHẾ TẠO BỘ THỬ NGHIỆM RT-PCR PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH TYPE DENGUE VIRUS
PREPARE THE RT-PCR BASED KIT TO DETECT AND IDENTIFY DENGUE VIRUS
Phạm Hùng Vân, Nguyễn Phạm Thanh Nhân, Nguyễn Văn Thịnh, Đỗ Thị Thanh Thủy, Võ Đức Xuyên An
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:305
XÁC ĐỊNH GENOTYPE CỦA VIRUS GÂY VIÊM GAN B TRONG CÁC MẪU HUYẾT THANH CỦA BỆNH NHÂN BỊ NHIỄM HBV
DEFINE THE GENOTYPE OF HEPATITIS B VIRUS FONDING IN THE SERA OF PATIENTS INFECTED BY HBV
Đỗ Thị Thanh Thủy, Phạm Hùng Vân, Nguyễn Phạm Thanh Nhân
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:386
CHẾ TẠO BỘ THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN H5N1 DỰA TRÊN KỸ THUẬT RT-PCR
PREPARE THE RT-PCR BASED KIT TO DETECT H5N1
Phạm Hùng Vân, Nguyễn Phạm Thanh Nhân, Lê Quốc Thịnh, Đỗ Thị Thanh Thủy, Võ Đức Xuyên An
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:427
ỨNG DỤNG PHẢN ỨNG NESTED MULTIPLEX PCR (NM PCR) E6/E7 TRONG ĐỊNH TYPE HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)
NESTED MULTIPLEX PCR (NM PCR) IN TYPING HUMAN PAPILLOMA VIRUS WITH E6/E7 PRIMER
Đỗ Như Hiền và CS
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:508
XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN ĐỊNH LƯỢNG HCV RNA BẰNG KỸ THUẬT NHÂN BẢN với pGEM-T
CONSTRUCTION OF STANDARD CURVE FOR HCV - RNA REALTIME QUANTITATION BY CLONING WITH pGEM - T VECTOR
Ngô Gia Lương
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:569
NỒNG ĐỘ LIPOPROTEIN (a) TRÊN NGƯỜI THỪA CÂN VÀ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
LIPOPROTEIN(a) CONCENTRATIONS NON DIABETIC OBESITIES AND NON INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS
Đỗ Như Hiền, Phạm Thị Mai, Phạm Trung Hà
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:6210
RỐI LOẠN LIPID MÁU TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
DYSLIPIDEMIA ON NON INSULIN DEPENDENT DIABETES MELLITUS PATIENTS (NIDDM)
Đỗ Như Hiền, Phạm Thị Mai, Phạm Trung Hà
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:6511
ÁP DỤNG NGHIỆM PHÁP CẶN NIỆU ĐỘNG ĐỂ PHÁT HIỆN SỚM SỎI THẬN TRÊN MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRONG CỘNG ĐỒNG
THE DETECTION OF RENAL LITHIASIS IN COMMUNITY: TEST OF URINARY SEDIMENTS AFTER GYMNASTIC EXERCISES
Lê Xuân Trường
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:6812
NHẬN XÉT SƠ BỘ VỀ KẾT QUẢ ĐỊNH TÍNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA SỎI THẬN
COMMENT ON THE QUALITATIVE RESULT OF THE CHEMICALS COMPONENT OF RENAL STONES
Lê Xuân Trường
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:7213
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HOÁ SINH LÂM SÀNG

Phạm Thị Mai, Nguyễn Thị Hảo, Đỗ Đình Hồ
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:4091614
PHÂN TÍCH DNA TRONG TRUY NHẬN HUYẾT THỐNG

Đỗ Như Hiền
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Sinh hóa và Sinh học Phân tử  Trang:41167Tổng cộng 14 bài
Trang: 1