Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2005 - TẬP 9 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG & CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ BẠI NÃO CỦA PHƯƠNG PHÁP GÕ RÃNH VẬN ĐỘNG VÀ NHÓM HUYỆT TỨ THẦN THÔNG
EVALUATING THE REHABILITATION OF MOTOR DEFICIT & MENTAL RETARDATION IN CEREBRAL PALSY CHILDREN TREATING WITH THE METHOD OF TAPING EX.HN1 & MS.6
Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Lina
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:212
HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP CHÂM TÊ NHÓM HUYỆT HOA ĐÀ - GIÁP TÍCH ĐỐI VỚI CHỨNG ĐAU DO UNG THƯ
EFFECT OF ANESTHESIAL ACUPUNCTURE OF HOA DA - GIAP TICH POINTS ON CANCER PAIN
Lê Trần Sơn Châu, Phan Quan Chí Hiếu
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:373
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CHỨNG ĐAU LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHÂM CỨU, KÉO CỘT SỐNG VÀ TẬP DƯỠNG SINH VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ TÂY Y
A COMPARISON OF THERAPEUTIC EFFECTS OF THE COMBINATION METHOD INCLUDING: ACUPUNCTURE, VERTEBRAL COLUMN PULLING AND "DUONG SINH" METHOD VERSUS WESTERN MEDICINE
Huỳnh Tấn Vũ, Lưu Thị Hiệp
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:464
THĂM DÒ SỰ THAY ĐỔI LƯU LƯỢNG MÁU TẠI ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG Ở NGƯỜI LUYỆN THỞ THEO PHƯƠNG PHÁP BÁC SĨ NGUYỄN VĂN HƯỞNG
EXPLORE THE BLOOD FLOW VOLUME ALTERATION OF COMMON CAROTID ARTERY IN BREATH TRAINEES UNDER METHOD OF DR. NGUYEN VAN HUONG
Phạm Huy Hùng
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:565
HIỆU QUẢ PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG CỦA PHƯƠNG PHÁP THỂ CHÂM CẢI TIẾN TRÊN BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
REHABILITATING EFFECT ON MOTOR DEFICIT AFTER STROKE OF A REVISED METHOD OF ACUPUNCTURE
Hà Thị Hồng Linh, Phan Quan Chí Hiếu
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:646
ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP BÀO CHẾ TRÊN TÁC DỤNG HẠ CHOLESTEROL CỦA NGƯU TẤT
THE INFLUENCE OF PREPARATION METHOD ON THE LOWERING CHOLESTEROL EFFECT OF ACHYRANTHES BIDENTATA
Triệu Mai, Lê Kim Phụng, Phạm Thị Đức
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:737
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP BÀO CHẾ ĐỐI VỚI TÁC DỤNG BỔ HUYẾT CỦA ĐƯƠNG QUY TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG THIẾU MÁU THỰC NGHIỆM
THE INFLUENCE OF VARIOUS PREPARATION METHODS ON THE EFFECT OF ANGELICAE EXTRACTS IN EXPERIMENTAL ANAEMIC MICE
Nguyễn Phương Dung
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:818
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG TĂNG LỰC VÀ CHỊU ĐỰNG STRESS NÓNG CỦA CAO CHIẾT LÁ 3 LOÀI SCHEFFLERA VÀ KHẢ NĂNG HIỆP LỰC VỚI HỒNG SÂM TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
STUDIES ON THE EFFECTS OF ENHANCING PHYSICAL STRENGTH AND ANTISTRESS FROM THE LEAVES OF THREE SCHEFFLERA SPECIES AS WELL AS THEIR COMBINATIVE EFFECTS WITH RED GINSENG ON MICE
Huỳnh Ngọc Thi, Phan Kim Lan, Nguyễn Phương Dung, Trần Công Luận
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:889
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP BÀO CHẾ ĐỐI VỚI TÁC DỤNG BỔ HUYẾT CỦA THỤC ĐỊA TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG THIẾU MÁU THỰC NGHIỆM
STUDYING INFLUENCE OF VARIOUS PREPARED METHODS WITH THE EFFECTS OF RHEMANNIA EXTRACTS ON THE ANAEMIC MICE
Nguyễn Phương Dung
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:9310
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA CÂY NGŨ VỊ KONTUM
A STUDY ON HEPATOPROTECTIVE EFFECT OF SCHISANDRA FRUIT
Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Xuân Thảo, Nguyễn Bá Hoạt
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:10111
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG ANTIOXYDANT CỦA MỘT BÀI THUỐC NAM TRÊN THỰC NGHIỆM
EXPERIMENTAL STUDY ON THE ANTIOXYDANT EFFECT OF A TRADITIONAL MEDICINAL FORMULA
Lê Kim Phụng
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:10812
KHẢO SÁT TÁC DỤNG KHÁNG PHÂN BÀO CỦA LÁ ĐU ĐỦ TRÊN MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM
EXPLORE THE ANTI-MEIOTIC EFFECT OF CARICA PAPAYA LEAVES IN EXPERIMENTAL MODELS
Lê Kim Phụng
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:11713
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU - KHÁNG VIÊM CỦA BÀI THUỐC BẠCH HỔ QUẾ CHI TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
EFFECT EVALUATION OF PAIN ALLEVIATION AND ANTI-INFLAMMATORY OF MEDICATION FORMULA "BACH HO QUE CHI" ON PATIENTS OF RHEUMATOID-ARTHRITIS
Nguyễn Thị Bay
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:12414
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT BẰNG VIÊN NANG TRINH NỮ HOÀNG CUNG
A THERAPEUTIC EVALUATION OF TRINH NU HOANG CUNG CAPSULES ON BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY
Phạm Khánh Biền, Lê Ngọc Bền, Lê Phước Long, Phan Hồng Điệp, Trần Thu Liễu
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:13315
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA BÀI THUỐC NAM PT5 PHỐI HỢP VỚI CHÂM CỨU - XOA BÓP TẬP LUYỆN TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP GỐI
EFFECT EVALUATION OF COORDINATION BETWEEN MEDICATION FORMULA PT5 AND MASSAGE, ACUPUNCTURE AND EXERCISE IN TREATMENT OF KNEE OSTEOPOROSIS
Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Bay
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:14016
NGHIÊN CỨU SO SÁNH TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA TIÊU KHÁT HOÀN VỚI GLUCOPHAGE TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
A COMPARISON ON LOWERING BLOOD SUGAR EFFECT OF TIEU KHAT HOAN AND METFORMIN IN TYPE 2 DIABETICS
Cao Hồng Vân, Nguyễn Thị Bay
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:14817
ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA BÀI THUỐC THIÊN VƯƠNG BỔ TÂM ĐAN TRONG PHỐI HỢP ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
AN EVALUATION ON ANTI-GLYCEMIC EFFECT OF MEDICINAL FORMULA THIEN VUONG BO TAM DAN IN A THERAPEUTIC COMBINATION FOR TYPE 2 DIABETES
Nguyễn Thị Bay
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:15618
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA BÀI THUỐC"BÁT TIÊN TRƯỜNG THỌ" TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
STUDY THE EFFECT OF LOWERING THE BLOOD GLUCOSE OF BAT TIEN TRUONG THO FORMULATION ON THE PATIENT OF DIABETES MELLITUS TYPE 2
Nguyễn Thị Kim Yến, Trần Văn Kỳ
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:17019
TỔNG QUAN VỀ VIÊM GAN MẠN DO SIÊU VI THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN

Ngô Anh Dũng
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:4091820
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY Y HỌC CỔ TRUYỀN
APPLYING INFORMATIC TECHNOLOGY IN THE TRAINING ACTIVITIES OF TRADITIONAL MEDICINE
Phan Quan Chí Hiếu và ctv
Năm:2005  Tập:9  Số:2  Chuyên đề:Y học Cổ truyền  Trang:41233Tổng cộng 20 bài
Trang: 1