Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2006 - TẬP 10 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
PHÒNG NGỪA, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM SAU MỔ

Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:12
GÂY TÊ TỦY SỐNG VỚI BUPIVACAIN TĂNG TRỌNG LIỀU THẤP VÀ FENTANYL TRONG MỔ CẮT ĐỐT NỘI SOI TIỀN LIỆT TUYẾN
SPINAL ANESTHESIA WITH LOW DOSE OF HEAVY BUPIVACAIN AND FENTANYL FOR TRANSURTHRAL PROSTATECTOMY
Vũ Văn Kim Long, Lê Thị Hồng Hoa, Nguyễn Văn Chừng, Phan Thị Hồ Hải
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:83
ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG HYPNOVEL VÀ FENTANYL TRONG PHẪU THUẬT VỚI VÔ CẢM GÂY TÊ VÙNG
THE EVALUATION OF USING HYPNOVEL AND FENTANYL FOR PREMEDICATION IN REGIONAL AND LOCAL ANAESTHESIA.
Nguyễn Văn Chừng, Trần Thị Hải, Châu Văn Tạo
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:144
NGHIÊN CỨU GÂY MÊ PHỐI HỢP CÂN BẰNG TRONG PHẪU THUẬT SỎI MẬT Ở BỆNH NHÂN LỚN TUỔI
STUDYING OF ASSOCIATED BALANCED ANESTHESIA FOR BILIARY STONES OPERATION
Nguyễn Văn Chừng, Nguyễn Văn Chinh
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:255
GÂY MÊ HỒI SỨC CHO BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH
ANAESTHESIA-REANIMATION FOR CAROTID ARTERY SURGERY
Nguyễn Văn Chừng, Lê Văn Chung
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:336
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG LIÊN TỤC ĐỂ GIẢM ĐAU TRONG MỔ VÀ SAU MỔ CHỈNH HÌNH CHI DƯỚI
EVALUATION OF THE EFFECT OF CONTINUOUS EPIDURAL ANESTHESIA FOR PERI - AND POST - OPERATIVE PAIN RELIEF IN LOWER LIMB ORTHOPEDIC SURGERY
Chu Đình Khang, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:397
NGHIÊN CỨU HẠN CHẾ DI CHỨNG THẦN KINH TRUNG ƯƠNG SAU HỒI SỨC NGỪNG TUẦN HOÀN
STUDYING TO DECREASE THE SEQUENCES OF CENTRAL NEUVOUS SYSTEM AFTER CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
Bùi Mạnh Hà, Trịnh Thanh Mai, Nguyễn Văn Chừng, Phạm Thiều Trung
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:458
GÂY TÊ TỦY SỐNG VÀ GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG PHỐI HỢP ĐỂ GIẢM ĐAU TRONG VÀ SAU MỔ
THE COMBINED SPINAL - EPIDURAL ANESTHESIA FOR REDUCING PERI - POSTOPERATIVE PAIN
Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:519
GÂY TÊ THẦN KINH ĐÙI VÀ THẦN KINH MÁC CHUNG TRONG PHẪU THUẬT CẤP CỨU GÃY XƯƠNG BÁNH CHÈ
FEMORAL NERVE AND COMMON PERONEAL NERVE BLOCK FOR EMERGENCY OPERATION OF PATELLAR FRACTURE
Phạm Văn Công, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:5810
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH VIÊM PHÚC MẠC VÀ CÁC VẤN ĐỀ VỀ GÂY MÊ HỒI SỨC
THE CLINICAL CHARACTERITICS OF PERITONITIS AND PROBLEMS OF ANESTHESIA-REANIMATION
Mã Thanh Tùng, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:6311
GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG BUPIVACAIN TĂNG TRỌNG LIỀU THẤP ĐỂ MỔ Ở VÙNG TẦNG SINH MÔN
SPINAL ANESTHESIA WITH LOW DOSE OF BUPIVACAIN HEAVY FOR PERINEAL SURGERY
Vũ Văn Kim Long, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:6912
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KETAMINE LIỀU THẤP ĐỂ GIẢM ĐAU TRONG VÀ SAU MỔ
THE EFFECT OF LOW-DOSE KETAMINE IN THE MANAGEMENT OF PERI- AND POST-OPERTIVE PAIN RELIEF.
Trần Thị Trâm Oanh, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:7513
ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH Ở TRẺ EM KHÔNG DÙNG THUỐC DÃN CƠ
RAPID TRACHEAL INTUBATION IN CHILDREN WITHOUT MUSCLE RELAXANT
Phan Thị Minh Tâm
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:8214
HIỆU QUẢ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA TÊ XƯƠNG CÙNG BẰNG BUPIVACAINE PHỐI HỢP CLONIDINE TRONG MỔ THOÁT VỊ BẸN TRẺ EM
THE EFFICACY AND SAFETY OF A CLONIDINE/BUPIVACAINE COMBINATION IN CAUDAL BLOCKAGE FOR PEDIATRIC HERNIA REPAIR
Nguyễn Thị Thanh
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:8815
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GÂY TÊ TUỶ SỐNG BẰNG HỖN HỢP MARCAIN VÀ FENTANYL TRÊN BỆNH NHÂN MỔ VÙNG BỤNG DƯỚI
THE EFFECTIVE EVALUATION OF SPINAL ANESTHESIA WITH MIXING HEAVY BUPIVACAINE (MARCAIN) AND FENTANYL FOR LOW ABDOMINAL SURGERY
Trần Thị Hải, Tăng Trần Khôi, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:9516
SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÁC CHẤT ĐÁNH DẤU TỔN THƯƠNG TIM TRONG PHẪU THUẬT BẮC CẦU MẠCH VÀNH VỚI TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ VÀ KẸP ĐỘNG MẠCH CHỦ
CARDIAC MARKERS RESPONSES TO CORONARY BYPASS GRAFT (CABG) SURGERYWITH CARDIOPULMONARY BYPASS AND AORTIC CLAMPING.
Nguyễn Thị Quý, Phạm Nguyễn Vinh, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:10217
HIỆU QUẢ CỦA SỰ PHỐI HỢP SUFENTANIL-PROPOFOL TRONG GÂY MÊ PHẪU THUẬT BẮC CẦU MẠCH VÀNH
EFFICACY OF ANESTHESIA WITH SUFENTANIL - PROPOFOL FOR CORONAY ARTERY BYPASS GRAFT SURGERY.
Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Gây Mê Hồi Sức  Trang:111Tổng cộng 17 bài
Trang: 1