Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2006 - TẬP 10 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
TẦN SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ SUY TĨNH MẠCH MẠN Ở PHỤ NỮ MÃN KINH
PREVALENCE AND RISK FACTORS OF CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCYIN POSTMENOPAUSAL WOMEN
Châu Ngọc Hoa
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:152
ĐẶT LƯỚI TĨNH MẠCH CHỦ DƯỚI ĐỂ DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC PHỔI
INFERIOR VENA CAVA FILTERS IN PREVENTING PULMONARY EMBOLISM
Võ Thành Nhân
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:213
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ DỰ BÁO KẾT QUẢ TỨC THÌ CỦA NONG VAN HAI LÁ BẰNG BÓNG INOUE
PERCUTANEOUS TRANS-MITRAL COMMISSUROTOMY WITH INOUE BALLOON PREDICTORS OF IMMEDIA TE RESULTS
Thái Thị Mai yến,Võ Thành Nhân
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:254
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG 22 TRƯỜNG HỢP THUYÊN TẮC PHỔI CHẨN ĐOÁN TẠI BV CHỢ RẪY
CLINICAL AND PARACLINICAL CHARACTERISTICS OF 22 PULMONARY EMBOLISM CASES DIAGNOSED AT CHO RAY HOSPITAL
Lê Thượng Vũ, Đặng Vạn Phước
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:325
KHẢO SÁT TẦN SUẤT TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở NGƯỜI LỚN TRONG CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ HUYỆN MỎ CÀY, BẾN TRE
THEHYPERTENSIONPREVALENCEANDASSOCIATED CARDIOVASCULAR RISKS CURRENTLY IN HABITANTS OFMO cAy DISTRICT, BEN TRE PROVINCE
Trần Hòa, Trương Phi Hùng, Lại Thị Thanh Thảo, Châu Ngọc Hoa
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:396
XÁC ĐỊNH TỈ LỆ HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH MẠCH VÀNH VÀ TĂNG HUYẾT ÁP
INCIDENCEOFRENAL STENOSIS IN PATIENTS WITH CORONARYHEART DISEASE AND HYPERTENSION
Trần Lâm Khoa, Võ Thành Nhân
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:447
NHÂN 4 TRƯỜNG HỢP MELIOIDOSIS THỂ VIÊM PHỔI Ở BỆNH VIỆN CHỢ RẪY NĂM 2004
FOUR CASES OF PULMONARY MELIOIDOSIS AT CHORAY HOSPITAL IN THE YEAR 2004
Nguyễn Thị Tố Như
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:508
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI BẰNG HÓA CHẤT TẠI KHOA PHỔI LẦU 8B1P BV CHỢ RẪY TRONG HAI NĂM RƯỠI
RESULTS OF CHEMOTHERAPY FOR LUNGCANCER AT PULMONARY MEDICINE DEPARTMENT IN 2AND A HALF YEARS
Lê Thượng Vũ, Nguyễn Xuân Bích Huyên, Trần Văn Ngọc, Nguyễn Thị Tân Xuân, Đặng Vũ Thông, Đặng Thị Kiều Trinh
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:559
VAI TRÒ CỦA SOI PHẾ QUẢN ỐNG MỀM TRONG CHẨN ĐOÀN LAO PHỔI BK (-) TRONG ĐÀM
THE ROLE OF FIBEROPTIC BRONCHOSCOPY IN DIAGNOSIS OF THE PULMONARY TUBERCULOSIS WITH ACID FAST BACILLI NEGATIVE
Trần Văn Ngọc
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:6110
VAI TRÒ LYSOZYME TRONG CHẨN ĐOÁN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO
THE VALUE OF LYSOZYME IN DIAGNOSIS OF TUBERCULOUS PLEURITIS
Nguyễn Lê Bích Huyên, Lê Thượng Vũ, Tôn Thanh Trà, Nguyễn Thị Hồng Anh, Lê Trần Minh Thư, Võ Tuấn Nam, Đậu Nguyễn Anh Thư, Phan Thị Danh
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:6611
KẾT QUẢ SƠ KHỞI TRỊ LIỆU UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN TIẾN XA BẰNG PACLITAXEL (TAXOL) PHỐI HỢP VỚI CARBOPLATINE TẠI KHOA PHỔI LẦU 8B1P BV CHỢ RẪY
PRELIMINAR YRESULTS OFCHEMOTHERAPY FOR ADVANCED NON SMALL CELL LUNG CANCER BY PACLITAXEL PLUS CARBOPLATINE AT PULMONARY MEDICINE DEPARTMENT, CHO RAY HOSPITAL
Lê Thượng Vũ, Nguyễn Xuân Bích Huyên, Trần Văn Ngọc, Nguyễn Thị Tân Xuân, Đặng Thị Kiều Trinh
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7212
ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ DỰ ĐOÁN VIÊM PHỔI MẮC PHẢI TRONG CỘNG ĐỒNG DO VI KHUẨN GRAM ÂM
EVALUATION OF THE PREDICTIVE RISK FACTORS FOR THE COMMUNI7YACQUIRED PNEUMONIA DUE TO GRAM NEGATIVE AGENTS.
Trần Văn Ngọc, Đặng Văn Ninh
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7713
NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MỨC ĐỘ TĂNG HUYẾT ÁP VÀ HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN
STUDYING INTERRELA TION OF HYPERTENSION AND RENAL ARTERY STENOSIS
Nguyễn Văn Trí
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:8614
NGHIÊN CỨU CHỌN LỰA CÔNG THỨC ƯỚC ĐOÁN ĐỘ THANH LỌC CRÉA TININE THÍCH HỢP TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
THE MOST APPROPRIATE EQUATION TO ESTIMATE CREATININE CLEARANCE IN CLINICALPRACTICE
Trần Thị Bích Hương
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9015
LƯỢNG GIÁ KỸ NĂNG LÂM SÀNG SINH VIÊN Y KHOA NĂM THỨ 4 BẰNG 2 PHƯƠNG PHÁP OSCE VÀ BỆNH ÁN LÂM SÀNG KINH ĐIỂN
CLINICAL SKILLS ASSESSMENT OF THE 4TH YEAR MEDICAL STUDENTS BY TWO METHODS: OSCE AND CLINICAL LONG CASE
Đặng Vạn Phước, Trần Ngọc Bảo, Trần Thị Bích Hương
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9816
ĐẶC ĐIỂM HÚT THUỐC LÁ CỦA NGƯỜI ĐẾN TƯ VẤN CAI THUỐC LÁ TẠI ĐƠN VỊ CHĂM SÓC HÔ HẤP BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
TOBACCO SMOKING CHARACTERISTICS OF SMOKER GOING TO THEIR SMOKING QUITTING COUNSULTANCE AT THE RESPIRATORY CARE UNIT - HOSPITAL OFMEDICINE AND PHARMACY UNIVERSITY OFHCMC
Lê Khắc Bảo
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:10417
ĐẶC ĐIỂM HÚT THUỐC LÁ CỦA BỆNH NHÂN COPD ĐẾN KHÁM TẠI ĐƠN VỊ CHĂM SÓC HÔ HẤP BV ĐHYD TPHCM
TOBACCO SMOKING CHARACTERISTICS OF COPD PATIENTS GOING TO THEIR MEDICAL VISIT AT THE RESPIRATORY,CARE UNIT-HOSPITAL OFMEDICINE AND PHARMACY UNIVERSITY OF HCMe
Lê Khắc Bảo
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:11618
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM GAN SIÊU VI B CẤP CÓ HbeAg ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TỪ 3/2004 ĐẾN 4/2005
ACUTE HBEAC-NECATIVE HEPATITIS B AT HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES FROM MARCH 2004 TOAPRIL 2005
Phạm Trần Diệu Hiền, Nguyễn Hữu Chí, Cao Ngọc Nga, Phạm Hoàng Phiệt
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12419
02 VIÊM MÀNG NÃO NẤM CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS Ở BỆNH NHÂN AIDS TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI ( NHÂN 147 TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ TỪ THÁNG 04/2004 ĐẾN 04/ 2005)
CRYPTOCOCCAL MEN{NGITIS IN AIDS PATIENTS AT THE HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES (HTD) (A STUDY ON 147 CASES FROM APRIL 2004 TOAPRIL 2005).
Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Trần Chính
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:13020
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ , HÀNH VI VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG CỦA NGƯỜI DÂN Ở HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE
KNOWLEDGE, ATTITUDE, BEHAVIOR OF PEOPLE HAVING CHILDREN < 5 Y.OABOUT THE NATIONAL EXPANDED VACCINATION PROGRAM IN BA TRI DISTRICT, BEN TRE PROVINCE.
Lư Lan Vi, Phan Hữu Thọ, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Nguyễn thị Hồng Lan, Phạm Thị Hải Mến, Nguyễn Lê Như Tùng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:13521
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ , THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT CỦA NGƯỜI DÂN XÃ HÒA LỢI, HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TRÀ VINH
KNOWLEDGE,ATTITUDE AND BEHAVIOR ABOUT DENGUE HAEMORRAGIC FEVER PROPHYLAXIS IN HOA LOI COMMUNE ,CHAUTHANH DISTRICT, TRA VINH PROVINCE.
Lư Lan Vi, Phan Hữu Thọ, Nguyễn Thị Cẩm Hường, Nguyễn thị Hồng Lan, Phạm Thị Hải Mến, Nguyễn Lê Như Tùng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:14122
KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CHỦNG NGỪA VIÊM GAN SIÊU VI B VỚI PHÁC ĐỒ NGẮN NGÀY SỬ DỤNG VẮC XIN HEPA - B - VAC VÀ SCI - B- VAC
ASSESSMENT OF THE IMMUNE RESPONSE TO HEPATITIS B ACCINATIONACCELERATED SCHEDULES WITH HEPA-B-VAC AND SCI-B-VAC.
Đông Thị Hoài Tâm, Phạm Thị Lệ Hoa, Lê Bửu Châu, Đinh Thế Trung, Cao Ngọc Nga, Nguyễn Hữu Chí
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:14623
SỬ DỤNG GATIFLOXACIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH THƯƠNG HÀN ĐA KHÁNG THUỐC
THE USEOFGATIFLOXACIN IN THE TREATMENTOFTYPHOIDFEVERDUE TOMULTIDRUG-RESISTANTTYPHOIDFEVER
Nguyễn Trần chính, Lê Bửu Châu
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:15224
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP NHIỄM TRÙNG PHỔI DO NẤM PENICILLIUM MARNEFFEI TRÊN BỆNH NHÂN AIDS ĐƯỢC PHÁT HIỆN TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
A REPORT OFCASES OF PULMONARY PENICILLIOSIS ON AIDS PATIENTS DETECTED AT THEHOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES
Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Trần Chính, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Trần Phủ Mạnh Siêu, Nguyễn Thanh Liêm
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:15725
MỘT SỐ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CHÍNH CỦA BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUA NGƯỜI LỚN
SOMEPRINCIPALCLINICALAND PARACLINICALMANIFESTATIONSOFDENGUEHEMORRHAGICFEVERIN ADULTS.

Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:162Tổng cộng 49 bài
Trang: 1 - 2