Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2006 - TẬP 10 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ NHŨ NHI
CLINICAL CHARACTERISTICS AND RESULT OF THE TREATMENT OF CHOLEDOCHAL CYST IN INFANTS
Trương Nguyễn Uy Linh
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:NGỌAI NHI  Trang:1852
ĐÁNH GIÁ CƠ CHẾ BỆNH SINH NANG OMC Ở TRẺ EM VIỆT NAM
EVALUATION OF THE PATHOGENESIS OF CHOLEDOCHAL CYST IN VIETNAMESE CHILDREN
Trương Nguyễn Uy Linh
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:NGỌAI NHI  Trang:1913
ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU THẤP THEO KỸ THUẬT DUCKETT: TUỔI PHẪU THUẬT?
DUCKETT'S TECHNIQUE HYPOSPADIAS REPAIR: TIMING OF SURGERY
Lê Công Thắng, Lê Thanh Hùng, Lê Tấn Sơn
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:NGỌAI NHI  Trang:1974
HỞ THÀNH BỤNG : CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ PHỤC HỒI THÀNH BỤNG VỚI TẤM GHÉP PROLNÈNE
GASTROSCHISIS: PRENATAL DIAGNOSIS AND ABDOMINAL WALL DEFECT REPAIR WITH PROLENE PATCH - REPORT OF 2 CASES
Bùi Chín, Nguyễn Hữu Phùng, Phan Gia Anh Bảo
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:NGỌAI NHI  Trang:2025
SỬ DỤNG SIÊU ÂM ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ HƯỚNG DẪN NẮN SỬA DI LỆCH TRONG ĐIỀU TRỊ GẪY XƯƠNG KHÔNG MỔ
SONOGRAPHY FOR MONITORING CLOSED REDUCTION OF DISPLACED FRACTURES IN CHILDREN
Vũ Công Tầm, Hà Thanh Lâm, Hồ Thanh Hiệp, Huỳnh Ngọc Huế, Đào Thế Sỹ
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:NGỌAI NHI  Trang:2066
TỔN THƯƠNG GAN MẬT TRONG BỆNH TEO ĐƯỜNG MẬT NGOÀI GAN BẨM SINH
BIL DUCT AND LIVER PATHOLOGY IN EXTRAHEPATIC BILIARY ATRESIA
Nguyễn Đức Trí , Trần Thanh Tùng, Nguyễn Anh Quốc và cs
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:NGỌAI NHI  Trang:2127
PHẪU THUẬT CẮT NANG MỘT THÌ CHO THỦNG-VỠ NANG ỐNG MẬT CHỦ Ở TRẺ EM
PRIMARY CYST EXCISION FOR RUPTERED CHOLEDOCHAL CYST IN CHILDREN
Trương Nguyễn Uy Linh , Nguyễn Kinh Bang, Đào Trung Hiếu
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:NGỌAI NHI  Trang:2168
BƯỚU TRUNG THẤT TRẺ EM
PEDIATRIC TUMORS OF MEDIASTINUM
Trương Đình Khải
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:NGỌAI NHI  Trang:2209
GIỚI THIỆU MỘT KỸ THUẬT BĂNG DƯƠNG VẬT SAU MỔ
A SIMPLE DRESSING TECHNIQUE FOR PENIL SURGICAL REPAIR
Tạ Huy Cần, Nguyễn thị Đan Trâm, Lê Thanh Hùng, Lê Công Thắng, Lê Tấn Sơn
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:NGỌAI NHI  Trang:22310
GIÁ TRỊ CỦA XẠ HÌNH THẬN TC99M- DTPA TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC NGHẼN ĐƯỜNG NIỆU TRÊN Ở TRẺ EM
EVALUATION OF Tc 99m-DTPA RENAL SCAN IN DIAGNOSTIC OF OBSTRUCTION OF THE UPPER URINARY TRACT
Trần Lý Trung, Lê Thanh Hùng, Lê Công Thắng, Trần Vĩnh Hậu, Lê Tấn Sơn
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:NGỌAI NHI  Trang:226Tổng cộng 10 bài
Trang: 1