Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2006 - TẬP 10 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG Ở TRẺ ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ILL CHILDREN TRANSFERRED FROM DIFFERENT HEALTH CARE FACILITIES TO THE EMERGENCY DEPARTME OF THE CHILDREN HOSPITAL NO1 WHO DIED AFTER TREATMENT
Nguyễn Phú Lộc, Hoàng Trọng Kim
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG ĐỐI VỚI BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B Ở TRẺ TỪ 2- 15 TUỔI TRÊN HAI CỘNG ĐỒNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI KHÁC NHAU TẠI TP HỒ CHÍ MINH
IMPACT OF THE EXTENDED PROGRAM OF IMMUNIZATION ON HEPATITIS B UPON VIETNAMESE CHILDREN 2-15 YEARS OLD OF TWO COMMUNITIES OF DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC STATUS
Nguyễn Công Viên và cộng sự
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:53
TÌNH HÌNH NHIỄM TRÙNG RỐN, UỐN VÁN RỐN TẠI KHOA SƠ SINH, BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 1999-2003
OVERVIEW OF UMBILICAL CORD INFECTION AND NEONATAL TETANUS AT NEONATAL WARD-CHILDREN HOSPITAL N0 1 FROM 1999 TO 2003
Huỳnh Thị Duy Hương
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:124
CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC BÀ MẸ TRONG VIỆC CHĂM SÓC RỐN TRẺ SƠ SINH
CAUSES EFFECTED TO MOTHERS IN TAKING CARE THEIR NEWBORN' UMBILICAL CORD
Huỳnh Thị Duy Hương
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:165
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA CÁC BÀ MẸ VỀ CHĂM SÓC TRẺ BÉO PHÌ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2003
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF MOTHERS IN TAKING CARE OF OBESE CHILDREN AT CHILDREN HOSPITAL No 2 IN 2003
Lê Thị Ngọc Dung, Lê Thị Phan Oanh, Nguyễn Thanh Hương
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:246
BIẾN CHỨNG CỦA HỘI CHỨNG THẬN HƯ TẠI BV NHI ĐỒNG II
COMPLICATIONS OF NEPHROTIC SYNDROME (NS) AT CHILDREN'S HOSPITAL No2
Lê Thị Ngọc Dung, Ngô Thị Kim Nhung, Trần Phẩm Diệu
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:317
ĐẶC ĐIỂM VÀNG DA DO TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP Ở TRẺ ĐƯỢC THAY MÁU TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TRONG THỜI GIAN TỪ 5/2004 ĐẾN 1/2005
CHARACTERISTICS OF UNCONJUGATED HYPERBILIRUBINEMIA IN NEONATES WHO WERE EXCHANGED TRANSFUSION AT THE CHILDREN'S HOSPITAL NO 1 FROM MAY 2004 TO JANUARY 2005
Lê Minh Quí, Lê Thị Ngọc Dung
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:378
ĐẶC ĐIỂM SUY THẬN MẠN TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I TỪ THÁNG 06/2003 ĐẾN THÁNG 06/2005
CLINICAL FEATURES OF CHRONIC RENAL FAILURE IN CHILDREN AT HOSPITAL OF CHILDREN No1 DURING JUNE 2003 TO JUNE 2005
Lăng Lâm Huy Hoàng, Vũ Huy Trụ
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:439
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, NGUYÊN NHÂN VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA SUY THẬN CẤP Ở TRẺ EM TẠI KHOA HỒI SỨC
PEDIATRIC ACUTE RENAL FAILURE N IN ICU: CLINICAL FEATURES, ETIOLOGY AND OUTCOME
Vũ Huy Trụ, Trần Thiện Ngọc Thảo
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:4810
ĐẶC ĐIỂM VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN BẠC LIÊU TỪ 7/2004 ĐẾN 5/2005
THE CHARACTERISTICS OF INDIRECT HYPERBILIRUBINEMIA AT THE DEPARTMENT OF NEONATOLOGY IN BAC LIEU HOSPITAL FROM JULY, 2004 TO MAY, 2005
Huỳnh Thanh Phượng, Lâm Thị Mỹ
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:5411
VAI TRÒ IL - 6 TRONG TIN LƯỢNG RỐI LỌAN CHỨC NĂNG ĐA CƠ QUAN Ở TRẺ NHIỄM TRÙNG HUYẾT
ROLE OF INTERLEUKINE - 6 FOR MULTIPLE ORGANS DYSFUNCTION PRONOSIS IN CHILDREN WITH SEPSIS
Bùi Quốc Thắng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:5912
VAI TRÒ CỦA LACTATE MÁU TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG NHIỄM TRÙNG HUYẾT TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2003-2005
ROLE OF SERUM LACTATE FOR MORTALITY PRONOSIS IN CHILDREN WITH SEPSIS AT PEDIATRIC HOSPITAL N0 1 FROM 2003 TO 2005
Bùi Quốc Thắng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6413
ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU TRỊ BỆNH XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH Ở TRẺ NHŨ NHI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
THE CHARACTERISTICS OF TREATMENT OF ITP IN INFANT AT THE CHILDREN HOSPITAL N0 1
Nguyễn Đình Huấn, Lâm Thị Mỹ
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6814
SO SÁNH QUANG TRỊ LIỆU ĐIỂM VÀ QUANG TRỊ LIỆU QUI ƯỚC TRONG ĐIỀU TRỊ VÀNG DA SƠ SINH TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG
HALOGEN SPOTLIGHT PHOTOTHERAPY VERSUS CONVENTIONAL BLUE-WHITE LIGHT PHOTOTHERPY IN NEONATAL HYPERBILIRUBINEMIA AT HUNG VUONG HOSPITAL"
Nguyễn Thị Thu Hồng, Lâm Thị Mỹ
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7615
ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TIM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
FEATURE OF ARRHYTHMIA AT CHIDREN' S HOSPITAL No2
Trịnh Hữu Tùng , Nguyễn Thị Thanh Lan
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8216
ĐẶC ĐIỂM XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA CẤP Ở TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI TẠI KHOA TIÊU HÓA 2- BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
ACUTE GASTROINTESTINAL BLEEDING IN CHILDREN FROM 2 MONTH TO 15 YEAR OF AGE IN DEPARTEMENT GASTROENTEROLOGY, CHILDREN′ S HOSPITAL N0 2
Nguyễn Diệu Vinh, Nguyễn Thị Thanh Lan
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8817
KHẢO SÁT KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH Ở TRẺ BỆNH TIM BẨM SINH SHUNT TRÁI - PHẢI CÓ CAO ÁP PHỔI
EXAMINATION OF BLOOD GASES IN CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DISEASE LEFT-TO-RIGHT SHUNT WITH PULMONARY HYPERTENSION.
Thọ Kim Kiều , Nguyễn Thị Thanh Lan
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9418
ĐÁNH GIÁ ÁP DỤNG THANG ĐIỂM TIÊN LƯỢNG NGUY CƠ TỬ VONG PRISM II Ở TRẺ TRÊN 1 THÁNG-15 TUỔI NHẬP KHOA CẤP CỨU BV NĐ 2 2004-2005
CLINICAL FEATURES OF CHRONIC RENAL FAILURE IN CHILDREN AT HOSPITAL OF CHILDREN No 1 DURING JUNE 2003 TO JUNE 2005
Võ Công Đồng, Phạm Lê An
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10019
SO SÁNH ÁP DỤNG THANG ĐIỂM CRIB ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TỬ VONG TRÊN SƠ SINH Ở KHOA HỒI SỨC VÀ CẤP CỨU BV NĐ II TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 2000-2002
PEDIATRIC ACUTE RENAL FAILURE N IN ICU: CLINICAL FEATURES, ETIOLOGY AND OUTCOME
Võ Công Đồng, Phạm Lê An
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10620
PHẢN ỨNG PHẢN VỆ TẠI KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
ANAPHYLAXIS IN CHILDREN AT EMERGENCY DEPARTMENT OF PEDIATRIC HOSPITAL N0 1
Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Bùi Quốc Thắng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11221
NHIỄM TRÙNG HUYẾT GRAM AM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
GRAM- NEGATIVE SEPSIS AT PEDIATRIC HOSPITAL No 2
Võ Công Đồng, Phùng Nguyễn Thế Nguyên
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11622
ĐẶC ĐIỂM CỦA SUYỄN Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I - TP. HỒ CHÍ MINH
CHARACTERISTICS OF ASTHMA IN CHILDREN UNDER 2 Y.O. ADMITTED IN CHILDREN'S HOSPITAL No I - HOCHIMINH-CITY
Trần Anh Tuấn, Hoàng Trọng Kim
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12323
ĐẶC ĐIỂM VIÊM MÀNG NO TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN BÌNH THUẬN 2003 - 2004
THE CHARACTERISTICS OF MENINGITIS IN CHILDREN AT BINH THUAN'S HOSPITAL
Hoàng Trọng Kim, Phan Thị Kim Chi
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:13024
GIÁ TRỊ CỦA CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT VIÊM MÀNG NÃO DO VI TRÙNG (PABM) TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT VIÊM MÀNG NÃO DO VI TRÙNG VÀ DO SIÊU VI Ở TRẺ EM
VALIDATION OF THE PROBABILITY OF ACUTE BACTERIAL MENINGITIS FOR DIFFERENTIATING BACTERIAL FROM VIRAL MENINGITIS IN CHILDREN
Phan Việt Hưng, Võ Công Đồng
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:13625
TỔN THƯƠNG CÁC CƠ QUAN TRONG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE KÉO DÀI
ORGAN INJURIES AND MULTIPLE ORGAN DYSFUNCTION SYNDROMES IN PROLONGED DENGUE SHOCK SYNDROME
Lâm Thị Mỹ, Nguyễn Minh Tiến
Năm:2006  Tập:10  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:143Tổng cộng 32 bài
Trang: 1 - 2