Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2006 - TẬP 10 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ MỚI TRONG BỆNH SUY TĨNH MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH

Nguyễn Hoài Nam
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:1932
CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG THẤT BẠI THỞ MÁY KHÔNG XÂM NHẬP Ở BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP
PROGNOSTIC FACTORS OF FAILURE IN NON-INVASIVE POSITIVE PRESSURE VENTILATION ON ACUTE RESPIRATORY FAILURE
Hoàng Văn Quang
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:1993
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH-NỘI SOI CỦA POLYP ĐẠI-TRỰC TRÀNG
PATHOLOGICAL AND ENDOSCOPIC CHARACTERISTICS OF COLO-RECTAL POLYPS
Nguyễn Sào Trung
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:2054
NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỬ VONG SƠ SINHTẠI 6 TỈNH PHÍA NAM VIỆT NAM
CAUSES AND RISK FACTORS OF NEONATAL MORTALITY IN 6 PROVINCES OF SOUTH VIET NAM
Tăng Chí Thượng, Võ Đức Trí, Cam Ngọc Phượng, Lê Minh Thượng, Phạm Thị Thanh Tâm, cùng nhóm nghiên cứu ở 6 tỉnh phía nam
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:2125
NGHIÊN CỨU NHIỄM NẤM TRONG VIÊM XOANG MẠN TÍNH CÓ PÔLÝP MŨI
STUDY OF FUNGAL INFECTION IN CHRONIC SINUSITIS WITH POLYPS
Nguyễn Ngọc Minh
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:2186
KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN KÝ SINH TRÙNG BẰNG PHỐI HỢP CÁC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PHÂN TRÊN CÁC BỆNH NHÂN BỊ RỐI LOẠN TIÊU HÓA Ở BỆNH VIỆN 115 TỪ 1/2/2003 - 1/2/2005
DETECTING ABILITY OF PARASITES BY COMBINING STOOL EXAMINATION TECHNIQUE IN THE PATIENTS AT HOSPITALS 115 AFFECTED BY DIGESTIVE DISORDER FROM FEB 1/2003 TO FEB 1/2005
Trần Thị Hồng
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:2237
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM DOPPLER TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TẮC ĐỘNG MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI
EVALUATION OF DOPPLER ULTRASOUND IN DIAGNOSIS OF CHRONIC ARTERIAL OCCLUSION IN LOWER EXTREMITIES
Trần Văn Sơn, Nguyễn Hoài Nam
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:2288
VAI TRÒ CỦA GIUN LƯƠN TRONG BỆNH LÝ DẠ DÀY TÁ TRÀNG QUA KHẢO SÁT CÁC BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG, BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TP HCM NĂM 2004 - 2006
ROLE OF STRONGYLOIDES STERCORALIS IN GASTRO-DUODENAL DISEASES AMONG PATIENTS OF TRƯNG VƯƠNG HOSPITAL AND HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES FROM 10/2004 TO/2006
Trần Phủ Mạnh Siêu, Bùi Trọng Hợp, Nguyễn Thị Minh Tuyết, Ngô Hùng Trí, Trần Thị Kim Dung, Trần Vinh Hiển
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:2379
GIÁ TRỊ CỦA BẢNG PHÂN LOẠI ĐẠI HỌC TOKYO HÌNH ẢNH SIÊU ÂM 2D DỰ ĐOÁN ÁC TÍNH KHỐI U BUỒNG TRỨNG
VALIDITY OF THE TOKYO UNIVERSITY CLASSIFICATION OF 2D ULTRASOUND IMAGES IN PREDICTING THE MALIGNANCY OF OVARIAN TUMORS
Vũ Thị Kim Chi, Nguyễn Duy Tài, Nguyễn Sào Trung, Nguyễn Đỗ Nguyên
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:24210
NỘI SOI CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT TRƯỜNG HỢP TINH HOÀN TRONG Ổ BỤNG HIẾM GẶP
LAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT IN A RARE CAS WITH INTRA-ABDOMINAL TESTES
Trần Thanh Trí, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Quang, Trần Đông A
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:24911
KHẢ NĂNG ĐIỀU TRỊ GIAI ĐỌAN TIỀN TĂNG HUYẾT ÁP CỦA MỘT LOẠI THUỐC ỨC CHẾ THỤ THỂ ANGIOTENSIN


Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:25212
NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA FRUSEMIDE TRONG PHÒNG NGỪA HOẶC ĐIỀU TRỊ SUY THẬN CẤP


Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:25213
HIỆU QUẢ CỦA MỘT KHÁNG SINH ĐƯỜNG UỐNG KHÔNG HẤP THU(RIFAXIMIN) TRONG ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG CỦA HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH . NGHIÊN CƯU NGẪU NHIÊN


Năm:2006  Tập:10  Số:4  Trang:253Tổng cộng 13 bài
Trang: 1