Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2006 - TẬP 10 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C CẤP TÍNH VỚI CÔNG THỨC PHỐI HỢP INTERFERON ALPHA + RIBAVIRIN
TREATMENT OF ACUTE HEPATITIS C WITH INTERFERON ALPHA/RIBAVIRIN COMBINATION
Võ Ngọc Quốc Minh, Phạm Hoàng Phiệt, Trương Bá Trung
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Chuyên đề:Gan Mật  Trang:132
MỘT SỐ KẾT QUẢ ÁP DỤNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG CHẨN ĐOÁN VIÊM GAN SIÊU VI
QUANTITATION OF HBV (HEPATITIS B VIRUS) AND HCV (HEPATITIS C VIRUS) BY REAL-TIME PCR/RT-PCR
Hồ Huỳnh Thuỳ Dương
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Chuyên đề:Gan Mật  Trang:193
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHỐI HỢP INTERFERON ALPHA - 2B (SUPERFERON) VÀ RIBAVIRIN TRONG VIÊM GAN VIRUS C MẠN TÍNH
EFFICACY OF COMBINATION THERAPY WITH INTERFERON ALPHA -2B (SUPERFERON) PLUS RIBAVIRIN IN THE TREATMENT OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS C
Lê Bảo Trân, Trương Bá Trung, Phạm Hoàng Phiệt
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Chuyên đề:Gan Mật  Trang:234
KHÔNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM VACXIN VIÊM GAN B
NO RESPOND TO HBV VACCINATION
Phạm Hoàng Phiệt , Quách Thanh Lâm
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Chuyên đề:Gan Mật  Trang:275
DIỄN TIẾN CỦA BỆNH NHÂN XƠ GAN MẤT BÙ DO SIÊU VI VIÊM GAN B KHI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ VỚI LAMIVUDINE KÈM VỚI ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ
CLINICAL OUTCOME OF DECOMPENSATED CIRRHOSIS RESULTING FROM CHRONIC HEPATITIS B WITH LAMIVUDINE & SUPPORTED TREATMENT
Huỳnh Thanh Bình, Trương Bá Trung, Phạm Hoàng Phiệt
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Chuyên đề:Gan Mật  Trang:326
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ THÊM ADEFOVIR DIPIVOXIL 12 THÁNG Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS B KHÁNG LÂM SÀNG LAMIVUDINE
EFFICACY OF ADDING ADEFOVIR DIPIVOXIL (ADV) FOR 12 MONTHS IN CHRONIC HEPATITIS B PATIENTS WITH CLINICAL RESISTANCE TO LAMIVUDINE.
Trương Bá Trung, Phạm Hoàng Phiệt
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Chuyên đề:Gan Mật  Trang:417
KHẢO SÁT SỐ LƯỢNG TẾ BÀO T DỰA VÀO CÁC DẤU ẤN CD3, CD8, CD4, HLA-DR ĐƠN THUẦN HAY PHỐI HỢP Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN SIÊU VI B CẤP
T LYMPHOCYTE SUBPOPULATIONS (TCD4+, TCD8+, CD3+/HLA-DR) IN PATIENTS WITH ACUTE VIRAL HEPATITIS B
Đỗ Đại Hải, Huỳnh Thanh Bình, Phạm Hoàng Phiệt
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Chuyên đề:Gan Mật  Trang:458
SỐ LƯỢNG TẾ BÀO T CD8 (+) VÀ TẾ BÀO T CD 4 (+) Ở BỆNH NHÂN BỊ NHIỄM SIÊU VI VIÊM GAN B MẠN CÓ MEN GAN BÌNH THƯỜNG VÀ Ở BỆNH NHÂN CÓ MEN GAN TĂNG
SUBPOPULATION OF T CELLS (TCD4 AND TCD8) IN TWO GROUPS OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B: NORMAL ALT GROUP AND ELEVATED ALT GROUP.
Đỗ Đại Hải, Huỳnh Thanh Bình, Phạm Hoàng Phiệt
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Chuyên đề:Gan Mật  Trang:509
NỒNG ĐỘ HBV-DNA CỦA BỆNH NHÂN XƠ GAN DO VIÊM GAN SIÊU VI B
SERUM HBV-DNA LEVEL IN HBV CIRRHOSIS PATIENTS
Lê Thị Ngọc Lan, Phạm Hoàng Phiệt
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Chuyên đề:Gan Mật  Trang:5410
MỘT SỐ KHÍA CẠNH MIỄN DỊCH TRONG VIÊM GAN VIRUS C

Phạm Hoàng Phiệt
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Chuyên đề:Gan Mật  Trang:4091711
DỊCH TỄ HỌC NHIỄM HBV VÀ VẤN ĐỀ CHỦNG NGỪA Ở NGƯỜI VIỆT NAM

Phạm Hoàng Phiệt
Năm:2006  Tập:10  Số:4  Chuyên đề:Gan Mật  Trang:41164Tổng cộng 11 bài
Trang: 1