Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2007 - TẬP 11 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
PHẢN ỨNG THẾ VÀ ĐÓNG VÒNG TRONG TỔNG HỢP CÁC DẪN CHẤT PYRIDOCARBAZOLONES VÀ TETRAHYDROPYRIDOCARBAZOLONES CÓ TIỀM NĂNG TÁC ĐỘNG SINH HỌC
SUBSTITUTION AND CYCLIZATION REACTIONS IN SYNTHESIS OF PYRIDOCARBAZOLONES AND TETRAHYDROPYRIDOCARBAZOLONES WITH POTENTIAL BIOLOGICAL ACTIVITY
Đặng Văn Hoài (1), Wolfgang Stadlbauer(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Khoa Học Cơ Bản  Trang:12
HIỆU CHỈNH GIÁ TRỊ AFP HUYẾT THANH THAI PHỤ VIỆT NAM THEO TRỌNG LƯỢNG MẸ VỚI HAI HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG
ADJUSTING AFP LEVELS FOR MATERNAL WEIGHT IN VIETNAMESES WITH TWO MEASURED SYSTEMS
Nguyễn Minh Châu
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Khoa Học Cơ Bản  Trang:93
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ HOÀN THIỆN BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN HÓA HỮU CƠ TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ANALYZE, EVALUATE AND IMPROVE THE OBJECTIVE TEST OF ORGANIC CHEMISTRY AT UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN HO CHI MINH CITY
Huỳnh Thị Minh Hằng
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Khoa Học Cơ Bản  Trang:154
NHẬN XÉT KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CÁC KỸ NĂNG LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA KHÓA Y2000
COMMENT ON THE ABILITY IN CLINICAL SKILLS OF MEDICAL STUDENTS OF COURSE Y2000
Lý Văn Xuân
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Khoa Học Cơ Bản  Trang:235
NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA KHÓA TUYỂN SINH 2000
COMMENT ON THE RESULTS ON STUDYING OF MEDICAL STUDENTS OF COURSE Y2000
Lý Văn Xuân
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Khoa Học Cơ Bản  Trang:30Tổng cộng 5 bài
Trang: 1