Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2007 - TẬP 11 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
VAI TRÒ SIÊU ÂM DOPPLER TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ RÒ ĐỘNG MẠCH CẢNH XOANG HANG
DIAGNOSIS OF CAROTID CAVERNOUS FISTULAS WITH DOPPLER ULTRASOUND
Nguyễn Quang Thái Dương, Võ Tấn Đức, Huỳnh Phượng Hải, Lâm Diễm Phương, Phạm Thái Hưng
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:1



2
ĐIỀU TRỊ TẮC MẠCH U CƠ - MỠ - MẠCH MÁU THẬN
THERAPEUTIC EMBOLISATION OF RENAL ANGIOMYOLIPOMA
Nguyễn Quang Thái Dương, Võ Tấn Đức, Đặng Nguyễn Trung An
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:5



3
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MR ARTHROGRAPHY
REPORT OF PRELIMINARY OUTCOMES OF THE APPLICATION OF SHOULDER MR ARTHROGRAPHY
Phan Châu Hà, Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh,Võ Phương Trúc
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:10



4
KHẢO SÁT SIÊU ÂM LÒNG HẬU MÔN VỚI HYDROGEN PEROXIDE TRONG BỆNH RÒ HẬU MÔN VÀ RÒ HẬU MÔN - ÂM ĐẠO
ENDORECTAL ULTRASONOGRAPHY WITH HYDROGEN PEROXIDE IN DIAGNOSIS OF ANAL FISTULAS AND ANO-VAGINAL FISTULAS
Võ Tấn Đức, Nguyễn Quang Thái Dương, Đỗ Hải Thanh Anh, Đặng Nguyễn Trung An
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:17



5
LEIOMYOSARCOMA TĨNH MẠCH ĐÙI
LEIOMYOSARCOMA OF THE FEMORAL VEIN
Võ Tấn Đức, Đỗ Hải Thanh Anh, Phan Châu Hà, Võ Phương Trúc
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:24



6
CAN THIỆP NỘI MẠCH ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG MẠCH CẢNH XOANG HANG: TỔNG KẾT 62 TRƯỜNG HỢP TẠI BV ĐHYD TP.HCM
ENDOVASCULAR TREATMENT OF CAROTID CAVERNOUS FISTULAS: REVIEW 62 CONSECUTIVE CASES
Trần Chí Cường(1), Trần Triệu Quốc Cường(1), Võ Tấn Sơn(1), Huỳnh Hồng Châu(2), Phạm Minh Thông(3)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:29



7
MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM VỀ DỊCH TỄ HỌC VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA U SỌ HẦU
SOME EPIDEMIOLOGIC AND MR IMAGING CHARACTERISTICS OF CRANIOPHARYNGIOMA
Đỗ Hải Thanh Anh(1), Phạm Ngọc Hoa(2), Hồ Hoàng Phương(3)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:36



8
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ SINH THIẾT DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM QUA NGẢ TRỰC TRÀNG TRONG TẦM SÓAT UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN KHÔNG NHÂN
EVALUATION VALUE OF BIOPSY WITH TRANSRECTAL ULTRASOUND (TRUS) GUIDANCE IN DETECTING NON-PALPABLE PROSTATE CANCER
Hồ Hoàng Phương, Nguyễn Quang Thái Dương, Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Hồng Linh
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:41



9
BỆNH LÝ MẠCH MÁU VÙNG ĐẦU MẶT CỔ: KINH NGHIỆM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
VASCULAR DISEASES OF THE HEAD AND NECK EXPERIENCE IN ENDOVASCULAR TREATMENT.
Nguyễn Đình Luân(1), Phạm Ngọc Hoa(2), Thái Ngọc Dâng(1), Thi Văn Gừng(1), Vũ Tiến Dũng(3)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:45



10
ĐẶC ĐIỂM SIÊU ÂM TIM Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BÌNH THƯỜNG VÀ TĂNG HUYẾT ÁP
CHARACTERISTICS OF ECHOCARDIOGRAPHY IN NORMAL ALDULTS AND HYPERTENSIVE ALDULT PATIENTS
Lê Thúy Anh, Nguyễn Thị Đoàn Hương
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:50



11
THAY THẾ THỰC QUẢN TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TÂM VỊ VÀ 1/3 DƯỚI THỰC QUẢN
ESOPHAGEAL REPLACEMENT IN SURGICAL TREATMENT FOR CANCERS OF CARDIA AND LOWER THIRD OF ESOPHAGUS
Phạm Hữu Thiện Chí(1), Võ Tấn Long(2), Lê Quang Nghĩa(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:55



12
NHẬN XÉT BAN ĐẦU CỦA CHỤP DẠ DÀY TRONG CHẨN ĐOÁN THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG
THE FIRST EVALUATION ABOUT GASTRODUODENOGRAM TO DIAGNOSE PERFORATED GASTRODUODENAL ULCER
Đỗ Đình Công, Võ Thị Mỹ Ngọc
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:61



13
ĐIỀU TRỊ TẮC RUỘT SAU MỔ BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI
MANAGEMENT OF POSTOPERATIVE SMALL BOWEL OBSTRUCTION WITH LAPAROSCOPIC SUR GERY
Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Việt Thành, Phan Minh Trí, Phạm Hữu Thông, Lê Huy Lưu
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:65



14
ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÓNG VATER: LIỆU CÓ VAI TRÒ NÀO CHO PHẪU THUẬT KHOÉT U TẠI CHỖ?
LOCAL RESECTION OF AMPULLARY ADENOCARCINOMA
Nguyễn Tấn Cường(1), Đoàn Tiến Mỹ(2), Bùi An Thọ(2), Nguyễn Hữu Lương(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:71



15
TỔNG KẾT KINH NGHIỆM XỬ TRÍ 195 CHẤN THƯƠNG VÀ VẾT THƯƠNG TÁ TRÀNG TRONG 27 NĂM TẠI BV CHỢ RẪY
EXPERIENCES AFTER 195 CASES OF BLUNT AND PENETRATING DUODENAL INJURIES AT CHO RAY HOSPITAL DURING 26 YEARS
Nguyễn Tấn Cường(2), Nguyễn Bá Nhuận(1), Võ Tấn Long(2), Nguyễn Minh Hải(1), Phạm Hữu Thiện Chí(1), Đòan Tiến Mỹ(1), Lê Quang Chỉnh(1), Trần Vũ Long Trường(1), Lê Châu Hoàng Quốc Chương(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:80



16
PHẪU THUẬT CẮT THẦN KINH TẠNG QUA NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ ĐAU DO BỆNH TỤY
THORACOSCOPIC SPLANCHNICECTOMY FOR CONTROL OF INTRACTABLE PAIN DUE TO ADVANCED PANCREATIC CANCER AND CHRONIC PANCREATITIS
Nguyễn Tấn Cường(1), Bùi Thanh An(1), Bùi An Thọ(2), Đoàn Tiến Mỹ(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:97



17
KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT MỘT THÌ VÀ NHIỀU THÌ TRONG ĐIỀU TRỊ TẮC RUỘT DO UNG THƯ ĐẠI TRÀNG
RESULTS OF ONE-STAGE vs MULTI-STAGE OPERATION IN TREATMENT OF OBSTRUCTED COLON CARCINOMA
Nguyễn Văn Hải, Võ Duy Long
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:104



18
PHẪU THUẬT NỘI SOI CÓ BÀN TAY HỖ TRỢ MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU
HAND- ASSISTED LAPAROSCOPIC SURGERY: INITIAL EXPERIENCE.
Nguyễn Tấn Cường(1), Bùi An Thọ(2), Đoàn Tiến Mỹ(2), Đỗ Hữu Liệt(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:111



19
CẮT ĐẠI TRÀNG-TRỰC TRÀNG QUA NỘI SOI Ổ BỤNG
TECHNICS OF LAPAROSCOPIC-ASSISTED COLORECTAL EXCISION.
Lê Quang Nhân(1), Nguyễn Tạ Quyết(2), Nguyễn Phúc Minh(2), Lê Quang Nghĩa(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:117



20
KHẢ NĂNG CỦA NỘI SOI TRONG CẮT POLÍP "LỚN" ĐẠI-TRỰC TRÀNG.
ENDOSCOPIC TREATMENT OF GIANT COLORECTAL POLYPS
Nguyễn Thúy Oanh
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:123



21
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VỠ GAN CHẤN THƯƠNG
RESULTS OF MANAGEMENT OF LIVER TRAUMA
Nguyễn Văn Hải(1), Đỗ Hoài Kỷ(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:127



22
ĐIỀU TRỊ SỎI TÚI MẬT BẰNG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT NỘI SOI TRONG NGÀY
MANAGEMENT OF CHOLECYSTOLITHIASIS WITH LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY AS A DAY SURGERY PROCEDURE
Nguyễn Văn Hải(1), Nguyễn Thanh Thoại(2), Nguyễn Đình Tiến(2), Nguyễn Tuấn(2), Châu Phú Vĩnh(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:134



23
KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ NANG ĐƯỜNG MẬT Ở NGƯỜI LỚN
OUTCOME OF SURGICAL TREATMENT FOR BILIARY CYSTS IN ADULTS
Trần Thiện Trung, Nguyễn Hoàng Bắc, Lê Châu Hoàng Quốc Chương, Đỗ Trọng Hải, Đỗ Trọng Khanh, Nguyễn Tấn Cường
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:146



24
VAI TRÒ CỦA DẪN LƯU ĐƯỜNGMẬT XUYÊN GAN QUA DA TRONG TẮC MẬT DO BỆNH ÁC TÍNH
PERCUTANEOUS TRANSHEPATIC BILIARY DRAINAGE FOR MALIGNANT BILIARY OBSTRUCTION
Đỗ Hữu Liệt, Nguyễn Phước Hưng, Lê Công Khánh, Lê Huỳnh Thiện
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:154



25
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LAO TÚI MẬT
TUBERCULOSIS OF GALL BLADDER: CASE REPORT
Trần Thiện Trung, Lê Châu Hoàng Quốc Chương
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Khoa  Trang:165



Tổng cộng 84 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4