Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2007 - TẬP 11 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẺ THỪA CÂN, BÉO PHÌ SIÊU ÂM CÓ GAN NHIỄM MỠ TẠI KHOA DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I - NĂM 2005 - 2006
THE CARACTERISTICS OF THE OVERWEIGHT-OBESE CHILDREN HAVING HEPATIC STEATOSIS IN ULTRASOUND TEST IN THE NUTRITIONAL DEPARTMENT IN THE CHILDREN HOSPITAL NUMBER ONE, 2005-2006
Lê Thị Ngọc Dung(1), Phạm Lê An(1), Nguyễn Thị Hoa(2), Hoàng Thị Tín(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:12
ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN CHỨC NĂNG ĐA CƠ QUAN TRONG NHIỄM TRÙNG HUYẾT SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2005-2006
CHARACTERISTICS OF MULTI PLE ORGANES DYSFUNCTION SYNDROME IN NEONATAL SEPSIS AT CHILDREN'S HOSPITAL NUMBER 1 IN 2005-2006
Đinh Anh Tuấn(1), Hoàng Trọng Kim(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:93
GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN XOẮN RUỘT Ở TRẺ EM
VALUE OF ULTRASOUND IN DIAGNOSIS OF INTESTINAL VOLVULUS
Nguyễn Hữu Chí(1), Võ Công Đồng(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:154
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG XOẮN RUỘT Ở TRẺ EM
CLINICAL FEATURES OF INTESTINAL VOLVULUS IN CHILDREN
Nguyễn Hữu Chí
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:225
GIẢM TIỂU CẦU SƠ SINH TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 10/2005 ĐẾN 04/2006
NEONATAL THROMBOCYTOPENIA AT DEPARTMENT OF NEONATE OF THE CHILDREN ' S HOSPITAL NO 1 IN HO CHI MINH CITY FROM OCTOBER 2005 TO APRIL 2006
Lê Thị Châu(1), Lâm Thị Mỹ(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:276
BIẾN CHỨNG TRƯỚC VÀ SAU KHI CẮT LÁCH Ở BỆNH THALASSEMIA THỂ NẶNG
THE PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE COMPLICATIONS OF SPLENECTOMY ON THALASSEMIA MAJOR.
Lâm Thị Mỹ(1), Trần Thái Bình(1), Nguyễn Thanh Hùng(1), Lê Bích Liên(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:337
CÁC THÁCH THỨC TRONG XỬ TRÍ HỘI CHỨNG THỰC BÀO MÁU TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TPHCM
CHALLENGES IN TREATMENT OF HAEMOPHAGOCYTIC LYMPHOHISTIOCYTOSIS AT THE CHILDREN'S HOSPITAL NO 1 HCMC
Lâm Thị Mỹ(1) và nhóm nghiên cứu HCTB tại BVNĐ1(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:398
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM SIÊU VI DENGUE Ở TRẺ DƯỚI MƯỜI TÁM THÁNG TUỔI TẠI PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
DENGUE INFECTION IN INFANTS UP TO 18 MONTHS OLD: A STUDY IN THE OUTPATIENTS DEPARTMENT AT CHILDREN HOSPITAL NO.1
Nguyễn Thanh Thiện(1), Lâm Thị Mỹ(1), Nguyễn Thanh Hùng(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:469
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ DÙNG PREDNISONE UỐNG LIỀU CAO VỚI METHYLPREDNISONE TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH CẤP TÍNH LẦN ĐẦU MỨC ĐỘ NẶNG Ở TRẺ EM
COMPARISON OF EFFECTIVE TREATMENTS OF SEVERE ACUTE ITP BY ORAL HIGH DOSE PREDNISONE AND INTRAVENOUS METHYLPREDNISOLONE
Nguyễn Hoàng Mai Anh(1), Lâm Thị Mỹ(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:5210
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG THIẾU MÁU HUYẾT TÁN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 01/06/2005- 01/06/2006
THE CHARACTERISTICS OF HEMOLYTIC ANEMIA SYNDROME IN CHILDREN AT THE CHILDREN'S HOSPITAL NO.1 (FROM 1ST JUNE 2005 TO 1ST JUNE 2006)
Trang Thanh Minh Châu (2), Lâm Thị Mỹ(1), Trần Thái Bình (1)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:5611
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG THẬN HƯ Ở TRẺ TRÊN 10 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
THE FEATURES OF NEPHROTIC SYNDROME IN CHILDREN ABOVE AGE 10 AT CHILDREN'S HOSPITAL No2.
Huỳnh Minh Thu(1), Lê Thị Ngọc Dung(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:6312
KHẢO SÁT PROCALCITONIN, CRP VÀ BẠCH CẦU MÁU TRONG HỘI CHỨNG ĐÁP ỨNG VIÊM TOÀN THÂN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
PROCALCITONIN, C-REACTIVE PROTEIN AND WHITE BLOOD CELL COUNT IN THE SYSTEMATIC INFLAMMATORY RESPONSE SYNDROME AND SEPSIS
Nguyễn Thị Thanh(1), Lê Thị Ngọc Dung(2), Phạm Lê An(2), Bùi Quốc Thắng(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:6713
GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐO BILIRUBINE QUA DA VỚI MÁY BILITEST TRONG TẦM SOÁT VÀNG DA NẶNG CẦN CHIẾU ĐÈN Ở TRẺ SƠ SINH ĐỦ THÁNG
VALUE OF THE TRANSCUTANEOUS BLIRUBIN MEASUREMENTBY USING BILITEST DEVICE IN SCREENING OF SEVERE JAUNDICE NEEDED PHOTOTHERAPY IN FULLTERM NEWBORN
Hoàng Trọng Kim, Huỳnh Thị Duy Hương, Phạm Diệp Thùy Dương
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:7514
TẦM SOÁT THIẾU MEN G6PD VÀ SUY GIÁP BẨM SINH TRÊN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CƠ SỞ 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2005-2006
SCREENING OF G6PD DEFICIENCY IN THE NEWBORNS BORN AT HCMC UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY HOSPITAL
Phạm Phương Phi(1), Huỳnh T Duy Hương(2), Phạm Diệp Thùy Dương(2), Phạm Thanh Hường(1), Tập thể phòng Nhi-Sơ Sinh BV ĐHYD
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:8215
ĐẶC ĐIỂM KHÍ MÁU ĐỘNG MẠCH TRONG MỘT SỐ BIẾN CHỨNG TIM MẠCH Ở TRẺ EM TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI
CHARACTERISTICS OF ARTERIAL BLOOD GAS IN SOME CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS OF HEART DISEASE IN CHILDREN FROM A MONTH TO FIFTEEN YEARS OLD
Âu Hữu Đức (1), Nguyễn Thị Thanh Lan(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:8616
ĐẶC ĐIỂM NHIỄM NẤM CANDIDA HUYẾT Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ THÁNG 10 / 2004 ĐẾN THÁNG 12 / 2005
NEONATAL CANDIDEMIA AT CHILDREN HOSPITAL No. 2 FROM OCTOBER 2004 TO DECEMBER 2005
Dương Tấn Hải (1), Nguyễn Thị Thanh Lan (2), Huỳnh Thị Duy Hương(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:9317
BIỂU HIỆN TIM MẠCH CỦA BỆNH VIÊM KHỚP MẠN THIẾU NIÊN
CARDIAC INVOLVEMENT IN JUVENILE CHRONIC ARTHRITIS (JCA)
Nguyễn Thị Ly Ly (1), Nguyễn Thị Thanh Lan (2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:9818
ĐẶC ĐIỂM SỐT CẤP TÍNH Ở TRẺ TỪ 1 - 36 THÁNG NHẬP KHOA TỔNG HỢP 3 - BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
THE CHARACTERISTICS OF ACUTE FEVER IN CHILDREN 1 - 36 MONTHS OLD AT DEPARTEMENT 3 - CHILDREN HOSPITAL NO2
Đỗ Ngọc Đức(1), Nguyễn Thị Thanh Lan(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:10419
PHẢN ỨNG VỚI MỘT SỐ DỊ NGUYÊN QUA TEST LẨY DA TRÊN TRẺ BỊ HEN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II
REACTIVE WITH SOME ALLERGENS BY SKIN PRICK TEST IN ASTHMATIC CHILDREN AT HOSPITAL OF CHILDREN NO. II.
Trịnh Hồng Nhiên (1), Phan Hữu Nguyệt Diễm (2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:11020
VIÊM MỦ MÀNG PHỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I: NHỮNG TIẾN BỘ MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
EMPYEMA IN CHILDREN HOSPITAL N0 1: ADVANCES IN DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
Phan Hữu Nguyệt Diễm
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:11521
KHẢO SÁT SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
ASSESSMENT OF ANTIBIOTIC USAGE IN TREATMENT OF BRONCHIOLITIS AT THE RESPIRATORY DEPARTMENT OF CHILDREN HOSPITAL NO 2 HCM CITY
Ông Huy Thanh(1), Phạm Thị Minh Hồng(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:12122
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ MÔ HÌNH TIÊN ĐOÁN VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN NẶNG Ở TRẺ EM
VALUE OF MODEL FOR PREDICTION OF SEVERE BRONCHIOLITIS IN CHILDREN RESPIRATORY DEPARTMENT OF CHILDREN HOSPITAL N02
Thạch Lễ Tín(1), Phạm Thị Minh Hồng(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:12623
CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH THẬN BẰNG ỐNG THÔNG QUA DA Ở TRẺ EM
PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL RENAL ANGIOPLASTY IN CHILDREN
Đỗ Nguyên Tín(1), Vũ Minh Phúc(1), Hoàng Trọng Kim(1), Võ Thành Nhân(2)
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:13324
ĐẶC ĐIỂM VIÊM TỤY CẤP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 VÀ BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
ACUTE PANCREATITIS IN CHILDHOOD AT CHILDREN HOSPITAL No.1 AND CHILDREN HOSPITAL No.2
Trần Thị Thanh Tâm, Tăng Lê Châu Ngọc
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:14325
ĐẶC ĐIỂM CCYẾU TỐ NGUY CƠ TỬ VONG Ở SƠ SINH DỊ DẠNG BẨM SINH ĐƯỜNG TIÊU HÓA ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI KHOA HỒI SỨC NGOẠI BV NHI ĐỒNG 1
FEATURES OF MORTALITY RISK FACTORS IN NEONATES WITH CONGENITAL DIGESTIVE MALFORMATIONS OPERATED IN SICU OF CHILDREN'S HOSPITAL NO 1.
Võ Công Đông, Nguyễn Trần Nam
Năm:2007  Tập:11  Số:1  Chuyên đề:Sức khỏe bà mẹ - trẻ em  Trang:148Tổng cộng 50 bài
Trang: 1 - 2