Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2007 - TẬP 11 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
CHẨN ĐOÁN PHÂN LOẠI KÝ SINH TRÙNG BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ

Lê Thanh Hòa
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:12
CHỈ THỊ DI TRUYỀN PHÂN TỬ SỬ DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH, CHẨN ĐOÁN, PHÂN LOẠI, PHẢ HỆ, DỊCH TỄ HỌC VÀ DI TRUYỀN QUẦN THỂ KÝ SINH TRÙNG

Lê Thanh Hòa
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:93
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ VÀI NÉT VỀ DỊCH TỄ SÁN LÁ GAN LỚN Ở NGƯỜI

Phạm Văn Thân, Huỳnh Hồng Quang
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:154
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRUYỀN QUA ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TÁI NHIỄM SAU CAN THIỆP BẰNG MEBENDAZOLE Ở TRẺ EM XÃ HỒNG VÂN, HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2005-2006
STUDY OF SOIL-TRANSMITTED HELMINTH INFECTION SITUATION AND EVALUATE REINFECTION AFTER TREATMENT OF MEBENDAZOLE IN CHILDREN IN HONG VAN COMMUNE, A LUOI DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE 2005-2006.
Lương Văn Định, Trương Quang Ánh, Nguyễn văn Hinh và cộng sự
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:245
THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN KIM Ở TRẺ EM NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO VÀ HIỆU QUẢ BIỆN PHÁP CAN THIỆP Ở MỘT SỐ XÃ HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH
PRESENT STATUS OF ENTEROBIUS VERMICULARIS INFESTATION AND EFFECTIVENESS OF INTERVENTION FOR KINDERGARTENS AT SOME COMMUNES OF VU THU DÆSTRICT, THAI BINH PROVINCE
Lê Thị Tuyết, Vũ Thị Bình Phương
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:316
ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN MÓC VÀ GIUN LƯƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẤY PHÂN CẢI TIẾN TẠI XÃ PHÚ HÒA ĐÔNG, HUYỆN CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ THÁNG 7 - 2006 ĐẾN THÁNG 12 - 2006
STUDY ON THE PREVALENCE OF HOOKWORM AND STRONGYLOIDES STERCORALIS INFECTIONS IN PHU HOA DONG COMMUNE, CU CHI DISTRICT, HO CHI MINH CITY FROM 7-2006 TO 12-2006 BY MODIFIED CULTIVATION METHOD
Lê Đức Vinh, Ngụy Cẩm Huy, Nguyễn Minh Phước, Võ Thị Thanh Trà
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:397
KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN KÝ SINH TRÙNG BẰNG PHỐI HỢP CÁC KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PHÂN TRÊN CÁC BỆNH NHÂN BỊ RỐI LOẠN TIÊU HÓA Ở BỆNH VIỆN 115 TỪ 1/2/2003 - 1/2/2005
DETECTING ABILITY OF PARASITES BY COMBINING STOOL EXAMINATION TECHNIQUE IN THE PATIENTS AT HOSPITALS 115 AFFECTED BY DIGESTIVE DISORDER FROM FEB 1/2003 TO FEB 1/2005
Trần Thị Hồng
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:438
ĐÁNH GIÁ MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỀ ĐAY MẠN TÍNH VÀ NHIỄM KÝ SINH TRÙNG
ASSESSING THE RELATIONSHIP BETWEEN CHRONIC URTICARIA AND PARASITIC INFECTION
Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Thị Thùy Linh, Trần Thị Hồng
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:489
MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM GIUN LƯƠN LAN TỎA TRÊN BỆNH NHÂN SỬ DỤNG CORTICOSTEROID
CASE REPORT : ONE CASE OF DISSEMINATED STRONGYLOIDES STERCORALIS INFECTION AFTER USING CORTICOSTEROID
Trần Thị Khánh Tường
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:5410
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VIÊM MÀNG NÃO THỨ PHÁT DO NHIỄM STRONGYLOIDES STERCORALIS TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI, TP HỒ CHÍ MINH
ONE CASE OF SECONDARY MENINGITIS AFTER STRONGYLOIDES STERCORALIS INFESTATION IN HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES, HO CHI MINH CITY
Trần Phủ Mạnh Siêu, Hồ Đặng Trung Nghĩa, Trần Thị Kim Dung, Trần Vinh Hiển
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:5811
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP BỆNH LÝ ĐƯỜNG HÔ HẤP Ở TRẺ EM DO KÝ SINH TRÙNG
CASE REPORTS: TWO CASES OF CHILDREN WHO CAME WITH RESPIRATOTY MANIFESTATION DUE TO PARASITE
Phan Hữu Nguyệt Diễm
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:6312
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA ALBENDAZOLE TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM STRONGYLOIDES STERCORALIS Ở BỆNH NHÂN CÓ BIỂU HIỆN RỐI LOẠN TIÊU HÓA
CLINICAL MANIFESTATION AND PARACLINICAL CHARACTERISTIC AND THE EFFECTIVENESS OF ALBENDAZOLE IN STRONGYLOIDES STERCORALIS TREATMENT IN PATIENTS WITH DIGESTIVE DISORDER
Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Thị Hồng
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:6713
GNATHOSTOMA SPINIGERUM KÝ SINH TRÊN CHÓ Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM
DOGS INFECTED BY GNATHOSTOMA IN SOME PROVINCES IN SOUTH VIET NAM
Lê Hữu Khương, Võ Hồng Cẩm Phương
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:7414
XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI SÁN LÁ THƯỜNG GẶP Ở VIỆT NAM BẰNG SINH HỌC PHÂN TỬ
MOLECULAR IDENTIFICATION OF COMMON PARASITIC TREMATODES IN HUMAN IN VIETNAM
Nguyễn văn Đề, Lê Thanh Hòa và cộng sự
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:8015
XÁC ĐỊNH LAI NGOẠI LOÀI GIỮA F. GIGANTICA VÀ FASCIOLA HEPATICA TRONG QUẦN THỂ SÁN LÁ GAN LỚN Ở VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ PHÂN TÍCH SINH HỌC PHÂN TỬ
MOLECULAR BASED CONFORMATION OF HYBRIDIZATION BETWEEN F. GIGANTICA AND F. HEPATICA IN LARGE LIVERFLUKE POPULATION INFECTING HUMANS AND ANIMALS IN VIETNAM
Lê Thanh Hòa(1), Nguyễn Văn Đề(2), Nguyễn Thị Bích Nga(1), Nguyễn Quốc Doanh(3), Đặng Tất Thế(4), Vũ Thị Tiến(1), Nguyễn Thị Giang Thanh(3), Lê Thị Xuân(5), Nguyễn Văn Chương(6), David Blair(7)
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:8916
NGHIÊN CỨU SÁN LÁ TRUYỀN QUA CÁ TẠI HỒ THANH TRÌ, HÀ NỘI VÀ HỒ VỊ XUYÊN, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
STUDY FISHBORNE TREMATODE IN THANH TRI LAKE, HANOI AND VI XUYEN LAKE, NAM DINH
Nguyễn Văn Đề, Nguyễn Thị Hợp và cộng sự
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:9817
GIÁM ĐỊNH SÁN LÁ RUỘT NHỎ HAPLORCHIS TAICHUI VÀ H. PUMILIO SỬ DỤNG CHỈ THỊ ITS-2 (INTERNAL TRANSCRIBED SPACER)
TO IDENTIFY MOLECULAR H. PUMILO AND H. TAICHUI BASED ON AMPLIFICATION OF ITS-2
Kim Văn Vạn(1), Lê Thanh Hòa(2), Nguyễn văn Đề(3), Nguyễn Thị Bích Nga(2), Nguyễn Thị Tuyết Nhung(2), Anders Dalgaard(4)
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:10418
TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ RUỘT Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ PHƯỜNG PHÚ CÁT - THÀNH PHỐ HUẾ.
FASCIOLOPSIS BUSKI INFECTION IN PHU CAT COMMMUNE, HUE CITY
Trương Quang Ánh, Tôn Nữ Phương Anh
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:11119
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ TÍNH DUNG NẠP TRICLABENDAZOLE (TCZ) TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM SÁN LÁ GAN LỚN FASCIOLA GIGANTICA VÀ BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG MÉTRONIDAZOLE CHỐNG KHÁNG TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM TỪ 2004-2006
THEURAPEUTIC EFFICACY AND TOLERABILITY OF TRICLABENDAZOLE (TCZ) IN TREATMENT OF GIGANTICA FASCIOLIASIS PATIENTS & PRELIMINARY USING METRONIDAZOLE IN TCZ-RESISTANT GIGANTICA FASCIOLIASIS AT SOME CENTRAL AND WEST-HIGHLAND PROVINCES, VIETNAM, 2004-2006
Huỳnh Hồng Quang, Nguyễn Văn Chương, Triệu Nguyên Trung và cộng sự.
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:11720
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NGHI NHIỄM SHISTOSOMA GÂY TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA Ở VIỆT NAM
ONE CASE OF PORTAL HYPERTENSION IS SUSPECTED OF BEING CAUSED BY SCHISTOSOMES IN VIET NAM
Trần Thị Khánh Tường
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:12721
KHẢO SÁT KÝ SINH TRÙNG TRÊN RAU SỐNG BÁN TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
INVESTIGATION OF PARASITES IN FRESH VEGETABLE AT THE MARKETS OF HCM CITY
Lê Thị Ngọc Kim, Vũ Đình Phương An, Trần thị Hồng
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:13022
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, SINH THÁI, HÌNH THÁI CỦA ẤU TRÙNG SÁN LÁ PHỔI TRONG TRUNG GIAN TRUYỀN BỆNH (CUA SUỐI) TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC GIÁP TRUNG QUỐC
STUDY OF EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS, ECOLOGY AND ORPHOLOGY OF METACERCARIA IN INTERMEDIATE HOST (STREAM CRABS) IN THE NORTHERN PROVINCES BODERING WITH CHINA
Hứa Văn Thước và cộng sự
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:13623
ĐIỀU TRA KHẢ NĂNG NHIỄM TRÙNG BÀO TỬ SARCOCYSTIS TRONG THỊT LỢN TẠI CÁC CHỢ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
THE SURVEY OF SARCOCYSTIS INFECTIOUS CHANCE FROM PORK MUSCLES IN THAINGUYEN MARKETS
Phạm Thị Hiển, Hứa Văn Thước, Lô Thị Hồng Lê, Nông Phúc Thắng, Vũ Thị Hồng Điệp, Nguyễn Thị Oanh và cộng sự
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:14224
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PCR XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT TẠI XÃ BÙ GIA MẬP HUYỆN PHƯỚC LONG - TỈNH BÌNH PHƯỚC
STUDY OF PREVALENCE OF MIXED SPECIES MALARIA INFECTION BY USING NESTED POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR)
Mã Minh Hiếu, Phạm Giang Anh, Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Xuân Đỉnh
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:14625
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ VÀ VAI TRÒ TRUYỀN BỆNH SỐT RÉT CỦA HAI PHỨC HỢP LOÀI ĐỒNG HÌNH AN. MINIMUS VÀ AN. DIRUS Ở MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN
STUDY ON THE DISTRIBUTION AND MALARIA TRANSMISSION ROLE OF SIBLING SPECIES COMPLEX AN. MINIMUS AND AN.DIRUS IN THE CENTRAL-HIGHLAND
Trương Văn Có
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Ký Sinh Trùng  Trang:150Tổng cộng 32 bài
Trang: 1 - 2