Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2007 - TẬP 11 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
SỰ THAY ĐỔI CỦA ĐƯỜNG CONG SPEE TRONG GIAI ĐOẠN BỘ RĂNG SỮA Ở TRẺ EM TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI
THE CHANGES OF THE CURVE OF SPEE IN CHILDREN FROM 3 TO 5 YEARS OLD
Nguyễn Thị Kim Anh; Hồng Tử Hng
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12
SỰ THAY ĐỔI ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA CUNG RĂNG SỮA DƯỚI Ở TRẺ EM TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI
DETERMINING THE SIZE AND SHAPE OF THE DECIDUOUS LOWER DENTAL ARCH IN 3 AND 5 YEAR-OLD-CHILDREN
Nguyễn Thị Kim Anh
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:103
ƯỚC LƯỢNG KÍCH THƯỚC DỌC CẮN KHỚP QUA MỘT SỐ KÍCH THƯỚC Ở MẶT VÀ BÀN TAY
A METHOD OF EVALUATION OF THE OCCLUSAL VERTICAL DIMENSION IN VIETNAMESE
Trần Hải Phụng, Lê Hồ Phương Trang
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:224
THỜI GIAN V TRÌNH TỰ MỌC RĂNG VĨNH VIỄN (giai đoạn đầu)
THE AGE AND SEQUENCE OF ERUPTION OF PERMANENT FIRST MOLARS AND INCISORS
Nguyễn Thị Mỹ Trang, Huỳnh Kim Khang, Hồng Tử Hng
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:295
TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN THI DƯƠNG HÀM Ở NGƯỜI LỚN (18-54 TUỔI) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS IN ADULTS (AGED 18 TO 54) IN HO CHI MINH CITY
Đoàn Hồng Phượng, Hồng Tử Hùng.
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:336
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THI VNG LỖ HM DƯỚI TRÊN XƯƠNG KHÔ NGƯỜI VIỆT NAM
THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MANDIBULAR FORAMEN IN VIETNAMESE
Nguyễn Thái Phượng, Nguyễn Thị Bích Lý, Hồng Tử Hùng.
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:437
ĐẶC ĐIỂM ĐO ĐẠC CUNG HÀM MẤT RĂNG TOÀN BỘ HÀM TRÊN NGHIÊN CỨU THĂM DÒ TRÊN 50 TRƯỜNG HỢP
MEASUREMENT CHARACTERISTICS OF THE UPPER EDENTULOUS ARCH: A PILOT STUDY ON 50 CASES.
Hà Trần Diễm Uyên, Lê Hồ Phương Trang, Hoàng Tử Hùng
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:518
HÌNH DẠNG VÒM KHẨU MẤT RĂNG TOÀN BỘ CỦA NGƯỜI VIỆT
AN ASSESSMENT OF THE SHAPE OF EDENTULOUS PALATE WITH TORUS
Lê Hồ Phương Trang
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:569
HÌNH THỂ SỐNG HÀM MẤT RĂNG TOÀN BỘ HÀM DƯỚI NGHIÊN CỨU THĂM DÒ TRÊN 64 TRƯỜNG HỢP
SHAPE OF LOWER EDENTULOUS RIDGE A PILOT STUDY ON 64 CASES
Nguyễn Thị Thanh Vân, Lê Hồ Phương Trang, Hoàng Tử Hùng
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:6210
SỰ PHÁT TRIỂN HÌNH THÁI ĐẦU MẶT CỦA TRẺ VIỆT NAM TỪ 12-15 TUỔI
THE MORPHOLOGY AND GROWTH PATTERN OF THE HEAD AND FACE CHARACTERISTICS OF 12 TO 15 YEARS OLD CHILDREN
Lê Đức Lánh
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:6811
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA TORUS KHẨU CÁI VÀ TORUS HÀM DƯỚI TRÊN 615 CA
TORUS PALATINUS AND MANDIBULARIS: A CLINICLAL EVALUATION ON 615 CASES
Vũ Trịnh Thành Ý, Huỳnh Anh Lan, Trần Kim Cúc
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:8012
SỰ ĐỔI MÀU CỦA NHỰA ACRYLIC DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TRÀ, CÀ PHÊ VÀ LÀM SẠCH VỚI NHỮNG BIỆN PHÁP KHÁC NHAU
COLOR STABILITY OF ACRYLIC RESIN UNDER THE EFFECT OF COFFEE, TEA AND VARIOUS CLEANING METHODS
Bùi Lê Trâm Anh, Ngô Thị Quỳnh Lan
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:8613
SO SÁNH SỰ ĐỔI MÀU CỦA MỘT SỐ COMPOSITE DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TRÀ VÀ CÀ PHÊ
THE COLOR STABILITY OF VARIOUS COMPOSITES AFTER IMMERSION IN COFFEE AND TEA.
Trần Thị Bích Vân, Ngô Thị Quỳnh Lan, Hoàng Tử Hùng
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:9314
SỰ ĐỔI MÀU CÁC LOẠI COMPOSITE DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GEL FLUOR
THE COLOR STABILITY OF VARIOUS COMPOSITES UNDER THE EFFECT OF DIFFERENT FLUORIDE GELS.
Phạm Thị Minh Thư, Ngô Thị Quỳnh Lan
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:10015
ĐƯỜNG CƯỜI TRÊN 90 SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HỒ CHÍ MINH (THỰC HIỆN QUA ẢNH CHỤP KỸ THUẬT SỐ)
THE EVALUATION OF SMILE-LINE: A STUDY ON 90 STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY AT HCM CITY
Trần Thị Nguyên Ny, Hà Thị Bảo Đan, Nguyễn Bích Vân
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11016
VẺ ĐẸP NỤ CƯỜI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ESTHETIC QUALITY OF THE SMILE ACCORDING TO ESTHETIC FACTORS'TYPE.
Nguyễn Thu Thủy, Hà Thị Bảo Đan, Nguyễn Bích Vân
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:11717
RỐI LOẠN THÁI DƯƠNG HÀM Ở MỘT MẪU DÂN SỐ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PREVALENCE OF SIGNS AND SYMPTOMS OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS AMONG AN ADULT POPULATION OF HO CHI MINH CITY
Hồ Thị Ngọc Linh, Võ Đắc Tuyến
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12318
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ FLUOR TRONG NƯỚC MÁY TRÊN TÌNH TRẠNG SÂU RĂNG CỦA TRẺ 3 TUỔI TẠI TP.HCM.
THE EFFECT OF DECREASED CONCENTRATION OF FLUORIDE IN TAP WATER ON THE DENTAL CARIES STATUS OF 3-YEAR-OLD CHILDREN IN HCM CITY
Nguyễn Thi Thanh Tâm, Hoàng Trọng Hùng, Đào Thị Hồng Quân
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:12819
DIỄN TIẾN TÌNH TRẠNG SÂU RĂNG CỦA TRẺ 12 TUỔI SAU 12 NĂM FLUOR HÓA NƯỚC UỐNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
THE CHANGES IN DENTAL CARIES STATUS OF 12-YEAR-OLD CHILDREN IN HCM CITY AFTER 12 YEARS OF WATER FLUORIDATION
Đào Thị Hồng Quân, Trần Đức Thành, Hoàng Trọng Hùng, Nguyễn Thị Thanh Hà
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:13620
TỶ LỆ VÀ MỨC ĐỘ TRẦM TRỌNG CỦA TÌNH TRẠNG RĂNG NHIỄM FLUOR Ở TRẺ 12 VÀ 15 TUỔI TẠI TP.HCM.
EVALUATE THE PREVALENCE AND SEVERITY OF ENAMEL FLUOROSIS IN 12 AND 15 YEAR-OLD CHILDREN LIVING IN HOCHIMINHCITY
Hoàng Trọng Hùng, Trần Đức Thành, Đào Thị Hồng Quân, Hoàng Tử Hùng
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:14121
TÌNH TRẠNG SÂU RĂNG CỦA TRẺ 12 VÀ 15 TUỔI SAU 12 NĂM FLUOR HÓA NƯỚC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
DENTAL CARIES STATUS OF 12 AND 15 YEAR - OLD SCHOOL CHILDREN AFTER TWELVE YEARS OF WATER FLUORIDATION IN HO CHI MINH CITY.
Đào Thị Hồng Quân(1), Hoàng Trọng Hùng(1), Trần Đức Thành(1), Nguyễn Đức Minh(2), Văn Chí Thiện(2), Huỳnh Đại Hải(2).
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:15122
THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA NIMESULIDE TRONG PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN DƯỚI LỆCH
THE ANALGESIC EFFICACY OF NIMESULIDE IN PATIENTS UNDERGOING THIRD MOLAR SURGERY: CLINICAL TRIALS
Lê Đức Lánh, Nguyễn Thị Bích Lý
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:15723
TÁC DỤNG CẦM MÁU CỦA TRANSAMIN SAU NHỔ RĂNG
HEMOSTATIC EFFECT OF TRANSAMIN FOLLOWING TOOTH EXTRACTION
Phạm Nữ Minh Ngọc, Nguyễn Thị Bích Lý, Lê Đức Lánh, Phạm Thị Hương Loan, Trần Quang Đôn
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:16924
HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA MELOXICAM VÀ ACETAMINOPHEN SAU PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI LỆCH
ACETAMINOPHEN AND MELOXICAM FOR PAIN RELIEF FOLLOWING HORIZONTAL IMPACTED THIRD MOLAR SURGERY
Cù Hòang Anh, Phạm Thị Hương Loan, Lê Đức Lánh
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:17425
HIỆU QUẢ ĐẶT ỐNG DẪN LƯU SAU PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI
THE EFFECT OF SURGICAL DRAIN FOLLOWING THIRD LOWER MOLAR SURGERY
Nguyễn Hữu Bảo Thi, Lê Đức Lánh, Nguyễn Thị Bích Lý
Năm:2007  Tập:11  Số:2  Chuyên đề:Răng Hàm Mặt  Trang:183Tổng cộng 35 bài
Trang: 1 - 2