Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2007 - TẬP 11 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
CÁC PHẪU THUẬT NỐI MẬT-RUỘT TRONG ĐIỀU TRỊ SỎI MẬT: CHỈ ĐỊNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ LÂU DÀI

Nguyễn Đình Hối, Nguyễn Mậu Anh
Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:1252
PHÂN LOẠI CHUYỂN SẢN RUỘT Ở DẠ DÀY
SUBTYPES OF INTESTINAL METAPLASIA OF GASTRIC MUCOSA
Lê Minh Huy, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Sào Trung
Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:1323
VIÊM GAN SIÊU VI B TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ LAO TRÊN BỆNH NHÂN LAO VÀ HIV/AIDS
VIRAL HEPATITIS B TO THE EFFECT OF ANTI-TUBERCULOSIS THERAPY IN PATIENTS COINFECTED TUBERCULOSIS AND HIV/AIDS
Quang Văn Trí
Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:1374
PHÂN TÍCH DỊCH TỄ BỆNH SÂU RĂNG VÀ NHA CHU Ở VIỆT NAM
STATUS OF DENTAL CARIES AND PERIODONTAL DISEASES IN VIETNAM
Nguyễn Cẩn, Ngô Đồng Khanh
Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:1445
CHUẨN BỊ MẢNH GHÉP TỰ THÂN BỐN DẢI GÂN CƠ THON VÀ BÁN GÂN TRONG TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC
PREPARATION OF QUADUPLED SEMITENDINOUS GRACILLIS AUTOGRAFT FOR ACL RECONSTRUCTION
Trương Trí Hữu, Bùi Văn Đức, Nguyễn Văn Quang
Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:1506
VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT TRONG ĐIỀU TRỊ MÁU TỤ TRONG NÃO DO TĂNG HUYẾT ÁP (NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC TRƯỜNG HỢP PHẪU THUẬT VÀ KHÔNG PHẪU THUẬT)
ROLE OF SURGERY IN HYPERTENSIVE INTRACEREBRAL HEMATOMA (COMPARISON OF SURGICAL AND NON-SURGICAL CASES)
Lê Điền Nhi và cộng sự
Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:1547
SO SÁNH THỜI GIAN LIỀN XƯƠNG CÁC GÃY HỞ XƯƠNG CHÀY GIỮA CÓ VÀ KHÔNG CÓ GHÉP TỦY XƯƠNG TỰ THÂN VÀO Ổ GÃY
COMPARE THE TIME TO UNION OF OPEN TIBIAL FRACTURES WITH AND WITHOUT AUTOLOGOUS BONE MARROW GRAFTING
Cao Thỉ
Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:1638
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỊNH LƯỢNG ALPHA-FETOPROTEIN TRONG HUYẾT THANH NGƯỜI BẰNG HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG SỬ DỤNG KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG KHÁNG ALPHA-FETOPROTEIN ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ TẾ BÀO LYMPHÔ B CỦA CHUỘT LOU VÀ DÒNG TẾ BÀO IR983
EVALUATE THE RESULT OF QUANTITATVE DETERMINATION OF ALPHA-FETOPROTEIN SERUM BY USING ANTI-ALPHA-FETOPROTEIN MONOCLONAL ANTIBODIES OF THE B LYMPHOCYTES OF LOU RAT AND IR983 CELLS
Phan Ngọc Tiến
Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:1689
THIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HOÁ CÔNG THỨC VIÊN NHÂN CHỨA AMOXICILIN VÀ ACID CLAVULANIC DÙNG PHẦN MỀM THÔNG MINH
DESIGN AND OPTIMIZATION FOR FORMULATION OF TABLETS CONTAINING AMOXICILLIN AND CLAVULANIC ACID USING INTELLIGENT SOFTWARES
Trịnh Thị Thu Loan, Lê Quan Nghiệm, Đặng Văn Giáp
Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:17310
ĐO VẬN TỐC DẪN TRUYỀN DÂY C Ở CHI DƯỚI TRÊN NGƯỜI BẰNG KÍCH THÍCH LASER CO2 TRÊN DIỆN TÍCH NHỎ Ở DA
MEASURING CONDUCTION VELOCITY OF C FIBERS IN LOWER LIMB BY CO2 LASER STIMULATION OF A TINY SKIN SURFACE AREA IN HUMANS
Trần Diệp Tuấn
Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:17811
PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ ĐỤC LỆCH THỦY TINH THỂ DO CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHŨ TƯƠNG HÓA VÀ ĐẶT KÍNH NỘI NHÃN CÓ SỬ DỤNG VÒNG CĂNG BAO
MANAGEMENT OF TRAUMATIC ZONULAR DIALYSIS WITH PHACOEMULSIFICATION AND IOL IMPLANTATION USING THE CAPSULAR TENSION RING
Trần Thị Phương Thu
Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:18112
ĐAU THẮT NGỰC KÉO DÀI VÀ KHÁNG TRỊ: LỢI ÍCH LÂM SÀNG CỦA ĐIỀU TRỊ BẰNG TRIMETAZIDINE


Năm:2007  Tập:11  Số:3  Trang:186Tổng cộng 12 bài
Trang: 1