Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2008 - TẬP 12 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT BỆNH XUẤT HUYẾT GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ
IMMUNE THROMBOCYTOPENIC PURPURA IN CHILDREN AT THE CANTHO PEDIATRIC HOSPITAL
Nguyễn Thị Kiều Oanh, Lâm Thị Mỹ
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:2942
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC SỐC NHIỄM KHUẨN TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 NĂM 2003 - 2005
SEPTIC SHOCK AT EMERGENCY ROOM AND ICU CHILDREN HOSPITAL N0 1 IN 2003 - 2005
Lâm Xuân Nhã, Bùi Quốc Thắng
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:3003
BỆNH HẸP MÔN VỊ PHÌ ĐẠI Ở TRẺ NHŨ NHI : QUA 38 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 1/1999 ĐẾN 6/2006
INFANTILE HYPERTROPHIC PYLORIC STENOSIS : A REVIEW OF 38 CASES HOSPITALIZED IN CHILDREN HOSPITAL NO2 (CH2) FROM JANUARY 1999 TO JUNE 2006.
Nguyễn Hiền Minh, Võ Công Đồng
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:3074
NHIỄM HIV/AIDS Ở TRẺ EM: ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ - XÃ HỘI VÀ LÂM SÀNG NHÂN 65 TRƯỜNG HỢP BỆNH NHI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI
PEDIATRIC HIV INFECTION : SOCIO-DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF 65 HIV INFECTED CHILDREN AT THE HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES
Đông Thị Hoài Tâm, Đoàn Thị Hồng Hạnh
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:3135
TỶ LỆ TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MÃN KINH ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
RATE OF URINARY INCONTINENCE AND ASSOCIATED FACTORS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN AT TU DU HOSPITAL
Nguyễn Thị Thanh Tâm, Lê Hồng Cẩm
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:3236
MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÔNG VIỆC VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA PHỤ NỮ MANG THAI VỚI SANH NON
THE ASSOCIATION BETWEEN MATERNAL OCCUPATIONS, WORKING CONDITIONS AND PRETERM BIRTH.
Nguyễn Xuân Vũ, Võ Minh Tuấn
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:3277
RỐI LOẠN ĐÔNG CẦM MÁU Ở PHỤ NỮ CÓ THAI
DISORDERS OF HEMOSTASIS AND COAGULATION IN PREGNANCY
Phạm Ngọc Trung, Phạm Quí Trọng
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:3338
KẾT QUẢ NUÔI CẤY GAI NHAU TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
OUTCOMES OF CHORIONIC VILLUS CULTURE AT TU DU HOSPITAL
Mai Thu Liên, Nguyễn Khắc Hân Hoan, Phùng Như Toàn
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:3379
CHẨN ĐOÁN DI TRUYỀN PHÂN TỬ BỆNH BETA THALASSAEMIA TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
MOLECULAR DIAGNOSIS OF BETA THALASSAEMIA AT TU DU HOSPITAL
Nguyễn Khắc Hân Hoan, Quách Thị Hoàng Oanh, Phạm Việt Thanh, Trương Đình Kiệt
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:34110
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU HỌC DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI Ở NGƯỜI VIỆT NAM
ANATOMICAL FEATURES OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT AT KNEE JOINT IN VIETNAMESE
Trang Mạnh Khôi, Đỗ Phước Hùng, Dương Toàn Trung, Dương Văn Hải
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:34811
VAI TRÒ CỦA LYSOZYME VÀ INTERFERON GAMMA TRONG CHẨN ĐOÁN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI DO LAO
THE ROLES OF LYSOZYME AND INTERFERON GAMMA IN DIAGNOSTIC OF TUBERCULOSIS PLEURAL EFFUSION
Cao Xuân Thục, Trần Văn Ngọc
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:35312
TRÀN DỊCH MÀNG TIM BỆNH LÝ CÓ CHÈN ÉP TIM CHẨN ĐOÁN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ MỞ CỬA SỔ MÀNG TIM
PATHOLOGICAL PERICARDIAL EFFUSION WITH CARDIAC TEMPONADE DIAGNOSIS AND RESULTS OF PERICARDIAL FENESTRATION
Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ, Vũ Quang Việt, Lê Nữ thị Hoà Hiệp
Năm:2008  Tập:12  Số:1  Chuyên đề:Y tuổi trẻ  Trang:359Tổng cộng 12 bài
Trang: 1