Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2008 - TẬP 12 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
HIỆU QUẢ CỦA ORESOL GIẢM ÁP LỰC THẨM THẤU TRONG ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP Ở TRẺ EM TẠI KHOA TIÊU HÓA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II
THE EFFICACY OF A REDUCED OSMOLARITY ORAL REHYDRATION SALTS SOLUTION FOR TREATMENT ACUTE DIARRHEA AT CHILDREN'S HOSPITAL NO 2.VTHE EFFICACY OF A REDUCED OSMOLARITY ORAL REHYDRATION SALTS SOLUTION FOR TREATMENT ACUTE DIARRHEA AT CHILDREN'S HOSPITAL NO 2
Dương Thanh Long, Phạm Thị Ngọc Tuyết, Trần Thị Thanh Tâm
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:12
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM NÃO TỦY HẬU NHIỄM
INVESTIGATION THE CLINICAL, LABORATORY FEATURES, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST-INFECTIOUS ENCEPHALOMYELITIS (PIEM)
Lê Thị Khánh Vân
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:83
ĐÁNH GIÁ 12 NĂM ĐIỀU TRỊ ĐAU SAU PHẪU THUẬT Ở TRẺ EM
EVALUATION OF TWELVE YEARS OF POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT IN PEDIATRIC HOSPITAL 2
Phan Thị Minh Tâm
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:144
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ IMMUNOGLOBULIN TRÊN BỆNH NHÂN TAY CHÂN MIỆNG NẶNG TẠI KHOA NHIỄM BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
CLINICALS FEATURES, LABORATORY FINDINGS AND EFFECTIVENESS OF IVIG IN CHILDREN WITH SEVERE HAND - FOOTH - MOUTH DISEASE AT DEPARTMENT OF INFECTIUOS DISEASES, CHILDREN'S HOSPITAL No 2
Chế Thanh Đoan, Trần Thị Việt, Đổ Châu Việt, Trần Thị Thuý
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:245
ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP SỐT XUẤT HUYẾT TÁI SHOCK TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2007-2008
THE FACTORS CORRELATED WITH RELAPSING SHOCK IN DSS AT THE CHILDREN HOSPITAL No 2, DURING 2007-2008
Phan Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Minh
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:316
ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ HUYẾT THANH CHẨN ĐOÁN NS1Ag VỚI CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
TO COMPARE THE NS1Ag RESULT WITH THE CLINIC DIAGNOSIS OF DENGUE FEVER
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Tân Minh
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:367
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ÐẾN TÁI SỐC TRONG SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở KHOA NHI BỆNH VIỆN ÐA KHOA VĨNH LONG, 2003 - 2004
THE FACTORS RELATE TO RELAPSE OF SHOCK IN DENGUE SHOCK SYNDROME AT PAEDIATRICS DEPARTMENT OF VINHLONG GENERAL HOSPITAL FROM 2003 TO 2004.
Phan Văn Năm, Võ Thị Thu Hương
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:418
ĐÁNH GIÁ KHUYNH HƯỚNG THỂ LỰC CỦA HỌC SINH TRƯỜNG CẤP 1 TRỌNG ĐIỂM LƯƠNG ĐỊNH CỦA QUẬN 3 TỪ 2001 - 2005
TO APPRECIATE THE INCLINATION OF THE PUPILS' PHYSICAL STRENGTH IN THE HIGH QUALITY ELEMENTERY LUONG DINH CUA SCHOOL DISTRICT 3 FROM 2001 TO 2005
Tống Thanh Sơn, Võ Công Đồng, Phạm Lê An
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:469
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH Ở TRẺ EM
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN CHILDREN
Đặng Thị Kim Huyên, Nguyễn Phương Hòa Bình, Lê Thị Tuyết Lan
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:5210
SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ SƠ SINH:BÁO CÁO 3 TRƯỜNG HỢP
NEONATAL DENGUE HEMORRHAGIC FEVER: REPORT 3 CASES
Dương Tấn Hải, Trần Thị Hoa Phượng
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:5711
CHĂM SÓC HỘI CHỨNG RUỘT NGẮN SAU PHẪU THUẬT CẮT RUỘT NON Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1& 2 TỪ 1/1/2005-31/12/2007
MANAGEMENNT OF SHORT BOWEL SYNDROME IN CHILDREN AFTER SMALL INTESTINE RESECTION IN HOSPITAL NHI DONG 1& 2 FROM 01/01/2005- 31/12/2007
Nguyễn Thị Thu Hậu, Phạm Thị Ngọc Tuyết, Trần Thị Thanh Tâm
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:6212
MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH THỞ MÁY VÀ CAI MÁY TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN TỪ DŨ
SOME CONSIDERATIONS FOR THE NEONATAL MECHANICAL VENTILATION AND WEANING AT TUDU HOSPITAL
Phạm Việt Thanh, Ngô Minh Xuân, Nguyễn Văn Dũng
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:6913
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ SỐC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ DƯỚI 2 TUỔI TẠI KHOA HỒI SỨC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CLINICAL AND PARACLINICAL FINDINGS AND TREATMENT ON DENGUE SHOCK SYNDROME IN INFANTS
Bạch Văn Cam, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thị Bích Trâm, Bạch Nguyễn Vân Bằng
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:7514
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA ĐO ÁP LỰC BÀNG QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ TĂNG ÁP LỰC Ổ BỤNG TRÊN BỆNH NHI SỐT XUẤT HUYẾT NẶNG
EARLY EVALUATION OF THE ROLE OF INTRAVESICAL PRESSURE MEASUREMENT IN DIAGNOSIS AND MANAGEMENT FOR INTRA-ABDOMINAL HYPERTENSION IN CHILDREN WITH SEVERE HEMORRHAGIC FEVER
Phạm Văn Quang, Bạch Văn Cam
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:8415
MÔ HÌNH BỆNH TẬT TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 (2005 - 2007)
THE PATTERN OF DISEASES AT CHILDREN'S HOSPITAL 2 (2005 - 2007)
Võ Phương Khanh, Trịnh Hữu Tùng, Thái Thanh Tùng
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:9216
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH TẬT TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP NĂM 2007 - 2008
INVESTIGATE STATE OF DISEASES AT THE GENERAL DEPARTMENT FROM OCTOBER 2007 TO JUNE 2008
Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Thiện Hoằng, Ngô Văn Bách, Trương Đỗ Ngọc Dung
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:9917
THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TRUYỀN MÁU VÀ CHẾ PHẨM MÁU TẠI BV NHI ĐỒNG 2 TỪ 2004 ĐẾN 2007
WHOLE BLOOD AND SITUATION BLOOD TRANSFUSION AT PEDIATRIC HOSPITAL NO 2 FROM 2004 TO 2007
Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Văn Tân Minh
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:10618
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SUY THẬN CẤP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 1/2002- 12/ 2006
ACUTE RENAL FAILURE IN PEDIATRIC HOSPITAL No 2 1/2002- 12/ 2006
Hoàng Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thế Khôi, Nguyễn Hoàng Đại
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:11119
ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN THỞ MÁY CÓ TIM BẨM SINHTẠI KHOA TIM MẠCH ,BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
THE CHARACTERISTICS OF THE PATIENTS WHO HAVE THE CONGENITAL HEART DISEASES AND ARE SUPPORTED WITH MECHANICAL VENTILATION IN CARDIOLOGY DEPARTMENT,THE 2ND CHILDREN HOSPITAL.
Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:11420
ĐẶC ĐIỂM ÁP XE PHỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 VÀ NHI ĐỒNG 2 TỪ 1/2000 - 4/2008
LUNG ABSCCESS AT PEDIATRIC HOSPITAL N01 AND PEDIATRIC HOSPITAL N02. A REVIEW FROM 1/2000 - 4/2008
Bùi Nguyễn Đoan Thư
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:12021
HIỆU QUẢ CỦA DÀN ĐÈN PHOTOBED HAI MẶT TỰ CHẾ TRONG ĐIỀU TRỊ VÀNG DA SƠ SINH DO TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN TỪ DŨ
THE EFFICACY OF TWO DIRECTIONS PHOTOTHERAPY BY PHOTOBED IN TREATMENT THE NEONATAL JAUNDICE
Ngô Minh Xuân
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:12622
ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI XUẤT PHÁT BẤT THƯỜNG TỪ ĐỘNG MẠCH PHỔI (HỘI CHỨNG ALCAPA) NHỮNG NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU
ANOMALOUS ORIGIN OF LEFT CORONARY ARTERY FROM THE PULMONARY ARTERY: CASE SERIES REPORT
Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Ngọc Thiện, Trương Bá Lưu
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:13023
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG SUY HÔ HẤP Ở TRẺ NON THÁNG CỦA HỆ THỐNG BUBBLE NCPAP CHẾ TẠO TẠI VIỆT NAM VỚI THÔNG MŨI HAI NHÁNH NGẮN
THE EFFECTIVENESS OF BUBBLE-CPAP, MADE IN VIETNAM, USING SHORT BINASAL PRONGS IN TREATMENT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME IN PRETERM NEONATES.
Nguyễn Thị Ái Xuân, Phạm Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thanh Bình, Ngô Minh Xuân
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:13724
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA CÁC BÀ MẸ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE
KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICE OF MOTHERS ON PREVENTION AND CONTROL OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER
Trần Thanh Hải, Tạ Văn Trầm
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:14225
TỰ TỬ Ở TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG
STUDY ON ATTEMPTING SUICIDE STATUS AMONG ADOLESCENT PATIENTS AT TIENGIANG GENERAL HOSPITAL
Tạ Văn Trầm, Trần Thanh Hải, Huỳnh Công Thanh
Năm:2008  Tập:12  Số:2  Chuyên đề:NHI KHOA  Trang:147Tổng cộng 31 bài
Trang: 1 - 2