Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2008 - TẬP 12 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
GIẢI QUYẾT GÁNH NẶNG UNG THƯ CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ACTION PLAN FOR CANCER CONTROL IN HO CHI MINH CITY
Nguyễn Chấn Hùng, Lê Hoàng Minh, Phạm Xuân Dũng, Đặng Huy Quốc Thịnh
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:02
KHẢO SÁT CÁC HÌNH THÁI U KẾT GIÁC MẠC ĐỐI CHỨNG VỚI GIẢI PHẪU BỆNH
CORNEO-CONJUNCTIVAL TUMORS: CLINICAL FEATURES COMPARED WITH PATHOLOGICAL FEATURES
Lê Minh Thông, Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:193
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT TÂN BỔ TRỢ TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẦU MẶT CỔ TẠI BỆNH VIỆN U BƯỚU HÀ NỘI
EVALUATING THE EFFECT OF NEOADJUVANT TREATMENT ON HEAD AND NECK CANCER PATIENT AT HA NOI CANCER HOSPITAL
Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Mai Lan
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:254
ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU TÁC DỤNG BỔ TRỢ CỦA TIỀN 5FU (DIDOX) PHỐI HỢP TRONG XẠ TRỊ MỘT SỐ BỆNH UNG THƯ ĐẦU MẶT CỔ TẠI BỆNH VIỆN U BƯỚU HÀ NỘI 2007
THE INITIAL APPRECIATION THE SUBSIDIARY EFFECT OF PRE-5FU (DIDOX) COMBINING IN RADIATION SOME CANCER DISEASES OF HEAD, FACE, NECK AT HA NOI CANCER HOSPITAL 2007
Vũ Văn Thạch
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:305
BẢO TỒN THẦN KINH TAI LỚN TRONG PHẪU THUẬT CẮT TUYẾN MANG TAI
PRESERVATION OF THE GREAT AURICULAR NERVE DURING PAROTIDECTOMY
Trần Văn Thiệp, Trần Thị Anh Tường, Võ Duy Phi Vũ, Phan Triệu Cung, Trần Thanh Phương, Nguyễn Hữu Phúc, Trần Minh Tuấn
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:366
VAI TRÒ CỦA CẮT THÙY NÔNG TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU HỖN HỢP TUYẾN MANG TAI
THE ROLE OF SUPERFICIAL PAROTIDECTOMY FOR PLEOMORPHIC ADENOMA TREATMENT OF THE PAROTID GLAND
Nguyễn Hữu Phúc, Trần Văn Thiệp, Võ Duy Phi Vũ, Phan Triệu Cung, Trần Thanh Phương, Phạm Duy Hoàng, Đỗ Tường Huân, Trần Thị Anh Tường, Trần Minh Tuấn
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:447
PHẪU THUẬT CẮT THANH QUẢN TRÊN SỤN NHẪN KẾT HỢP SỤN NHẪN, SỤN NẮP VÀ XƯƠNG MÓNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ THANH MÔN GIAI ĐOẠN SỚM
SUPRACRICOID PARTIAL LARYNGECTOMY WITH CRICOHYOIDOEPIGLOTTOPEXY FOR THE TREATMENT OF EARLY GLOTTIC CARCINOMA
Trần Văn Thiệp, Lê Văn Cường, Phan Triệu Cung, Trần Thanh Phương, Võ Duy Phi Vũ, Ngô Viết Thịnh, Đỗ Tường Huân, Phạm Duy Hoàng, Trần Thị Anh Tường, Nguyễn Hữu Phúc, Trần Minh Tuấn
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:518
UNG THƯ TUYẾN LỆ: LÂM SÁNG VÀ ĐIỀU TRỊ
MALIGNANT EPITHELIAL TUMOR OF THE LACRIMAL GLAND: CLINICAL ASPECT AND TREATMENT
Nguyễn Quốc Điền, Cung Thị Tuyết Anh
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:579
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN THÓI QUEN, TẬP QUÁN VĂN HÓA Ở CÁC BỆNH NHÂN UNG THƯ HỐC MIỆNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA AND CULTURAL RISK HABITS IN PATIENTS AT THE ONCOLOGY HOSPITAL IN HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Sherry L Priebe, DipDH, BDSc (DH), RDH; Jolanta Aleksejnienè J, MSc, PhD, DDS; Christopher Zed, BSc, MBA, DDS, GPR; Dang Huy Quoc Thinh, Nguyen Thi Hong, Tran Thi Kim Cuc, Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Chan Hung
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:6210
KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ DỊCH TỄ VÀ TÌNH HÌNH CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÒM HẦU TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TPHCM 2006-2008
STUDYING EPIDEMIOLOGIC FACTORS AND DIAGNOTIC SITUATION OF NASOPHARYNGEAL CARCINOMA IN ONCOLOGY HOSPITAL 2006-2008
Vũ Văn Vũ, Phạm Văn Lợi, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Bùi Thị Vạn Hạnh, Bùi Quang Tuấn, Hồ Thị Kiều Thu
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:7511
XỬ TRÍ UNG THƯ THANH MÔN GIAI ĐOẠN SỚM
RADIOTHERAPY FOR EARLY GLOTTIS CANCER
Quách Thanh Khánh, Nguyễn Chấn Hùng, Đặng Huy Quốc Thịnh, Lâm Đức Hoàng, Phan Thế Sung, Huỳnh Chí Long, Nguyễn Châu Hiệu, Trần Nguyễn Khánh
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:8112
KHẢO SÁT HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA IMATINIB MESYLATE TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA TÁI PHÁT, DI CĂN
EFFECTIVENESS AND SAFETY STUDY OF IMATINIB MESYLATE IN TREATMENT OF GIST
Nguyễn Duy Phúc, Phạm Xuân Dũng, Trần Nguyên Hà, Võ Ngọc Đức, Hoàng Thị Mai Hiền, Nguyễn Trung Hiệp, Mai Thanh Cúc, Nguyễn Diệp Kiều Hạnh, Phan Thị Hồng Đức, Võ Đức Hiếu, Trần Thị Thiên Hương, Nguyễn Thị Khôi Hằng, Lê Trần Thị Mỹ Hằng
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:9313
PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN K
LAPAROSCOPIC SURGERY FOR COLORECTAL CANCER IN K HOSPITAL
Phạm Văn Bình, Phạm Duy Hiển, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Văn Quỳ
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:10014
MỘT TRƯỜNG HỢP U TỤY HIẾM GẶP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I
A RARE PANCREATIC TUMOUR AT NHI DONG I HOSPITAL
Trương Đình Khải, Đinh Việt Hưng, Trần Thanh Tùng, Trịnh Đình Thế Nguyên
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:10515
BƯỚU NGUYÊN BÀO GAN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
HEPATOBLASTOMA: DIAGNOSIS AND TREATMENT
Âu Dương Mỹ Phụng, Phạm Hùng Cường, Trần Chánh Khương, Ngô Thị Thanh Thủy, Võ Thị Phương Mai, Đoàn Minh Trông, Quách Vĩnh Phúc, Lương Thị Tường An, Đinh Phạm Hải Đường
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:10916
NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN PHẪU THUẬT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN VÀ KẾT QUẢ SỐNG THÊM 2 NĂM TẠI BỆNH VIỆN K
SOME CHANGES IN SURGICAL TECHNIQUE FOR HEPATOCELLULAR CARCINOMA (HCC) AND TWO - YEAR SURVIVAL RESULT
Nguyễn Đại Bình, Phạm Duy Hiển
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:11317
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT BỔ TRỢ BỆNH UNG THƯ DẠ DÀY ĐÃ PHẪU THUẬT TẠI HẢI PHÒNG
RESULTS OF CHEMOTHERAPY FOR TREATMENT OF GASTRIC CANCER
Nguyễn Lam Hòa
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:11918
VAI TRÒ CỦA PHẪU THUẬT TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT
THE ROLE OF OPERATION IN HCC TREATMENT
Vương Nhất Phương, Phạm Hùng Cường, Đoàn Hữu Nam
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:12719
HIỆU QUẢ LÂM SÀNG DÀI HẠN CỦA ĐIỀU TRỊ LÀM DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG IODOPOVIDONE HOẶC TALC NHŨ TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH THỨ PHÁT LƯỢNG NHIỀU
LONG-TERM CLINICAL EFFICACY OF PLEURODESIS BY IODOPOVIDONE OR TALC SLURRY IN PATIENTS WITH MASSIVE SECONDARY MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS
Nguyễn Hữu Lân, Đặng Vạn Phước
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:14120
DỰ ĐOÁN THỜI GIAN SỐNG THÊM SAU LÀM DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG IODOPOVIDONE HOẶC TALC NHŨ TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH THỨ PHÁT LƯỢNG NHIỀU
PREDICTING SURVIVAL AFTER IODOPOVIDONE OR TALC SLURRY PLEURODESIS IN PATIENTS WITH MASSIVE SECONDARY MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS
Nguyễn Hữu Lân, Đặng Vạn Phước
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:14921
NGHIÊN CỨU TIÊN LƯỢNG SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI
STUDY SURVIVALS OF LUNG CANCER PATIENTS
Lê Phi Long, Nguyễn Hoài Nam
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:16022
PHẪU - HÓA TRỊ UNG THƯ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
SURGERY AND CHEMOTHERAPY FOR LUNG CANCER IN HOSPITAL OF MEDICAL UNIVERSITY
Lê Phi Long , Nguyễn Hoài Nam
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:16423
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG CỦA XẠ HÌNH 99M - TC MIBI SPECT TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC U PHỔI
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ASSESSMENT OF TC-99M TC MIBI SPEED IMAGING IN DIAGNOSIS OF LUNG TUMOR
Trần Đăng Khoa, Đoàn Trung Hiệp, Lê Mạnh Hà, Lê Ngọc Hà
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:16924
ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN PHẪU THUẬT ĐƯỢC
ADJUVANT THERAPY FOR RESECTABLE EARLY NON-SMALL CELL LUNG CANCER
Vũ Văn Vũ, Nguyễn Thị Minh Khang, Đặng Thanh Hồng, Trần Thị Ngọc Mai
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:17425
PHẪU THUẬT U TẾ BÀO SCHWANN HÌNH QUẢ TẠ NGỰC BẰNG ĐƯỜNG SAU BÊN: NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP
RESECTION OF THORACIC DUMBBELL SCHWANNOMA BY POSTERO-LATERAL APPROACH: TECHNICAL CASE REPORT
Nguyễn Hữu Minh
Năm:2008  Tập:12  Số:4  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:186Tổng cộng 88 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4