Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2009 - TẬP 13 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ HELICOBACTER PYLORI

Bùi Hữu Hoàng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12
HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ ĐẦU TAY EAC VÀ EAL TRONG TIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI
THE EFFECTIVENESS OF EAC AND EAL REGIMENS AS THE FIRST-LINE THERAPIES IN HELICOBACTER PYLORI ERADICATION
Trần Thiện Trung, Đỗ Trọng Hải, Quách Trọng Đức, Lý Kim Hương
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:53
HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ EAL VÀ EBMT TRONG TIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI SAU ĐIỀU TRỊ THẤT BẠI LẦN ĐẦU
THE EFFECTIVENESS OF EAL AND EBMT REGIMENS AS THE SECOND-LINE THERAPIES IN HELICOBACTER PYLORI ERADICATION
Trần Thiện Trung, Phạm Văn Tấn, Quách Trọng Đức, Lý Kim Hương
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:114
SO SÁNH GIÁ TRỊ CỦA THỬ NGHIỆM HƠI THỞ 13C, THỬ NGHIỆM UREASE VÀ HUYẾT THANH TRONG CHẨN ĐOÁN NHIỄM HELICOBACTER PYLORI
THE AGREEMENT AMONG 13C- UREA BREATH TEST, A LOCAL RAPID UREASE TEST AND A SEROLOGICAL TEST IN H. PYLORI DIAGNOSIS
Trần Thiện Trung, Quách Trọng Đức, Lý Kim Hương
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:185
ĐẶC ĐIỂM TEO NIÊM MẠC DẠ DÀY TRÊN NỘI SOI THEO PHÂN LOẠI KIMURA
THE CHARACTERISTICS OF ENDOSCOPIC ATROPHIC BORDER ACCORDING TO THE KIMURA CLASSIFICATION
Quách Trọng Đức
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:246
GẮP DỊ VẬT DẠ DÀY QUA NỘI SOI: BÁO CÁO 1 TRƯỜNG HỢP NUỐT DÂY KẼM
CASE REPORT ON ENDOSCOPIC REMOVAL OF A LONG AND SHARP PIERCE OF ION WIRE FROM STOMACH
Quách Trọng Đức
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:307
ĐIỀU TRỊ NANG GIẢ TỤY BẰNG ĐẶT STENT XUYÊN THÀNH DẠ DÀY QUA NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
ENDOSCOPIC TRANSMURAL DRAINAGE OF PANCREATIC PSEUDOCYSTS IN CHO RAY HOSPITAL
Phạm Hữu Tùng , Trần Đình Trí, Võ Xuân Quang, Hồ Đăng Quý Dũng, Bùi Hữu Hoàng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:338
TÌM HIỂU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHIỄM GIUN LƯƠN TRÊN CÁC BỆNH NHÂN NHẬP VIỆN CÓ TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG Ở DẠ DÀY TÁ TRÀNG
STUDY OF CLINICAL CHARACTERISTICS OF STRONGYLOIDIASIS AMONG INPATIENTS HAVING GASTRODUODENAL SYMPTOMS
Trần Thị Kim Dung, Trần Phủ Mạnh Siêu , Bùi Trọng Hợp , Nguyễn Thị Minh Tuyết, Ngô Hùng Trí
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:389
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CỦA THÔNG TIM CAN THIỆP TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
INTERVENTIONAL CARDIAC CATHETERIZATION IN CONGENNITAL HEART DISEASE AT UNIVERSITY MEDICAL CENTER OF HO CHI MINH CITY, VIETNAM
Trương Quang Bình, Đỗ Nguyên Tín, Vũ Hoàng Vũ
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:4610
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP Ở BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HỒ CHÍ MINH
CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AT CHO RAY HOSPITAL AND UNIVERSITY MEDICAL CENTER
Trần Như Hải, Trương Quang Bình
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:5011
SO SÁNH GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA BA THANG ĐIỂM PHÂN TẦNG NGUY CƠ TIMI, PURSUT, GRACE TRONG HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP
COMPARISION THE PREDICTION OF TIMI, PURSUIT, GRACE SCORES ON CARDIAC EVENTS OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
Trần Như Hải, Trương Quang Bình
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:5612
TƯƠNG QUAN GIỮA CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ VÀ RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
CO-RELATION BETWEEN BODY MASS INDEX AND DYSLIPIDEMIAS IN HYPERTENSIVE PATIENTS
Trần Thị Mỹ Loan, Trương Quang Bình
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:6113
GIÁ TRỊ CỦA NT-PROBNP (N-TERMINAL B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE) TRONG CHẨN ĐOÁN SUY TIM
ROLES OF NT-PROBNP (N-TERMINAL B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE) IN DIAGNOSIS OF HEART FAILURE
Vũ Hoàng Vũ, Đặng Vạn Phước
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:6714
SO SÁNH 3 THANG ĐIỂM TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM PARSONNET, BERNSTEIN-PARSONNET VÀ EURO-SCORE TRONG PHẪU THUẬT VAN TIM VÀ BẮC CẦU MẠCH VÀNH
COMPARISON OF THREE SCORES PREDICTING EARLY DEATH PARSONNET, BERNSTEIN-PARSONNET, EURO-SCORE IN VALVE SURGERY AND AORTIC CORONARY BYPASS
Phan Quốc Huy, Đặng Vạn Phước
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7215
GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN XOẮN ỐC ĐA DÃY ĐẦU DÒ (MDCT 64) TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
VALUE OF MULTIDETECTOR SPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY (MDCT 64) IN DIAGNOSIS OF CORONARY ARTERY DISEASE
Phùng Trọng Kiên, Phan Thanh Hải, Võ Thành Nhân
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7916
KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ ACID URIC HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂNTĂNG HUYẾT ÁP VÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
STUDYING SERUM URIC ACID CONCENTRATION IN HYPERTENSIVE PATIENTS AND HEALTHY PEOPLE
Châu Ngọc Hoa, Lê Hoài Nam
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:8717
TẦN SUẤT BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH DỰA VÀO BẢNG CÂU HỎI TẦM SOÁT CỦA GOLD
PREVALENCE OF COPD BASE ON THE GOLD QUESTIONNAIRE IN SCREENING FOR COPD
Lê Thị Huyền Trang, Lê Thị Tuyết Lan
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9218
KHẢO SÁT TÍNH KHẢ THI TRONG VIỆC THAY THẾ CHỈ SỐ FVC BẰNG FEV6
TO EVALUATE THE REALIZABLE CHANGING FVC VALUE BY FEV6 VALUE
Hoàng Đình Hữu Hạnh, Phạm Đình Sang, Lê Thị Tuyết Lan
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9519
BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG ĐIỀU TRỊ NHẮM TRÚNG ĐÍCH CHO UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN TIẾN XA TẠI KHOA PHỔI BV CHỢ RẪY
PRELIMINARY RESULTS OF TREATING ADVANCED-STAGE NON SMALL CELL LUNG CANCER BY TARGETED THERAPY AT THE PULMONARY MEDICINE DEPARTMENT, CHO RAY HOSPITAL
Lê Thượng Vũ
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9820
CÁC YẾU TỐ TIÊN ĐOÁN THẤT BẠI LÀM DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG IODOPOVIDONE HOẶC TALC NHŨ TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH THỨ PHÁT LƯỢNG NHIỀU
PREDICTIVE FACTORS OF FAILURE IN IODOPOVIDONE OR TALC SLURRY PLEURODESIS IN MASSIVE SECONDARY MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS PATIENTS
Nguyễn Hữu Lân, Đặng Vạn Phước
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:10821
HIỆU QUẢ LÂM SÀNG DÀI HẠN CỦA ĐIỀU TRỊ LÀM DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG IODOPOVIDONE HOẶC TALC NHŨ TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH THỨ PHÁT LƯỢNG NHIỀU
LONG-TERM CLINICAL EFFICACY OF PLEURODESIS BY IODOPOVIDONE OR TALC SLURRY IN MASSIVE SECONDARY MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS PATIENTS
Nguyễn Hữu Lân, Đặng Vạn Phước
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:11622
SO SÁNH HIỆU QUẢ, TÍNH AN TOÀN CỦA IODOPOVIDONE VÀ TALC NHŨ TƯƠNG TRONG ĐIỀU TRỊ TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI ÁC TÍNH THỨ PHÁT LƯỢNG NHIỀU
COMPARISON OF IODOPOVIDONE AND TALC SLURRY PLEURODESIS EFFICACY AND SAFETY IN THE TREATMENT OF MASSIVE SECONDARY MALIGNANT PLEURAL EFFUSIONS
Nguyễn Hữu Lân, Đặng Vạn Phước
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12423
KHẢO SÁT THỰC TRẠNG HÚT THUỐC LÁ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SURVEY ON SMOKING STATUS OF HEALTH OFFICIALS IN NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL AT HO CHI MINH CITY
Lê Khắc Bảo, Nguyễn Trung Thành
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:13324
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HÚT THUỐC LÁ THỤ ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN NỮ
EVALUATION OF SECOND-HAND SMOKE ON WOMEN PATIENTS
Ngô Thanh Bình, Quang Văn Trí
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:14025
PHÂN TÍCH BIẾN CHỨNG VÀ TỈ LỆ TÁI PHÁT TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI SAU LÀM DÍNH MÀNG PHỔI BẰNG TALC
ANALYSIS OF COMPLICATIONS AFTER PLEURODESIS BY TALC THROUGH CHEST TUBE IN THE TREATMENT OF COMPLICATED SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX
Ngô Thanh Bình
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:146Tổng cộng 80 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4