Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2009 - TẬP 13 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ NGẠT NƯỚC TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2007
CHARACTERISTICS OF EPIDEMIOLOGY, CLINICAL AND LABORATORY FEATURES AND TREATMENT OF DROWNING AT CHILDREN'S HOSPITAL N0 I, 2003 - 2007
Nguyễn Hoàng Thanh Uyên, Bùi Quốc Thắng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12
ĐẶC ĐIỂM CÁC TRƯỜNG HỢP BỆNH NẶNG CÓ TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT TẠI KHOA CẤP CỨU VÀ HỒI SỨC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG II
SOME CHARACTERISTICS ON SEVERE ILL CASES OF DIFFERENT CAUSES ASSOCIATED WITH HYPERGLYCEMIA AT EMERGENCY DEPARTMENT-CHILDREN'S HOSPITAL No.2
Trần Thế Vinh, Võ Công Đồng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:83
TÌNH HÌNH TRUYỀN MÁU SƠ SINH TẠI KHOA SƠ SINH TỪ DŨ NĂM 2006-2007
NEONATAL RED BLOOD CELL TRANSFUSION IN NEONATALOGY WARD, TU DU HOSPITAL
Nguyễn Thị Hoài Hương, Lâm thị Mỹ, Ngô Minh Xuân
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:134
ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC GIẢM ĐAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG TRONG CHUYỂN DẠ TRÊN TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ CỦA TRẺ SƠ SINH
INFLUENCE OF EPIDURAL ANALGESIA ON FETAL AND NEONATAL WELL-BEING
Trần Thanh Sang, Huỳnh Thị Duy Hương, Nguyễn Đỗ Nguyên
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:175
ĐẶC ĐIỂM SUY THẬN CẤP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 06/2007 ĐẾN 02/2008
ACUTE RENAL FAILURE IN THE NEONATE AT CHILDREN' S HOSPITAL NUMBER 1 FROM JUNE 2007 TO FEBRUARY 2008
Lê Văn Trí, Huỳnh thị Duy Hương, Vũ Huy Trụ
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:236
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC THIẾU MEN GLUCOSE - 6 - PHOSPHATE DEHYDROGENASE Ở TRẺ SƠ SINH ĐƯỢC SINH RA TẠI TỈNH NINH THUẬN
EPIDEMIC CHATRACTERISTICS OF GLUCOSE -6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE DEFICIENCY AMONG NEONATES IN NINH THUAN PROVINCE
Lê Vũ Chương, Lê Thị Ngọc Dung
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:277
CÁC YẾU TỐ DỊCH TỄ HỌC, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN TỬ VONG DO NHIỄM TRÙNG HUYẾT SƠ SINH
EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND PARACLINICAL FACTORS RELATED TO DEATH CAUSED BY NEONATAL SEPSIS
Võ Tăng Duyên, Bùi Quốc Thắng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:358
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRẺ SƠ SINH NON THÁNG ĐƯỢC NUÔI ĂN ĐƯỜNG TIÊU HOÁ TỐI THIỂU TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
THE CLINICAL CHARACTERISTICS OF VERY LOW BIRTH WEIGHT INFANT RECEIVED MINIMAL ENTERAL FEEDING
Võ Văn Đạt, Lâm Thị Mỹ, Cam Ngọc Phượng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:409
CHỈ ĐỊNH HIỆU QUẢ VÀ BIẾN CHỨNG CỦA THỞ MÁY RUNG TẦN SỐ CAO TRONG ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I TỪ THÁNG 04/2006 ĐẾN THÁNG 04/2008
INDICATIONS, EFFICIENCY, AND COMPLICATIONS OF HIGH FREQUENCY OSCILLATORY VENTILATION IN NEWBORNS WITH SEVERE RESPIRATORY FAILURE AT CHILDREN HOSPITAL NO 1 FROM APRIL 2006 TO APRIL 2008
Diệp Loan, Phan Hữu Nguyệt Diễm
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:4510
ĐẶC ĐIỂM TĂNG ÁP PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH ĐƯỢC SIÊU ÂM TIM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
CHARATERISTICS OF PULMONARY HYPERTENSION DIAGNOSED BY CARDIAC DOPPLER ECHOGRAPHY IN NEONATES AT CHILDREN HOSPITAL NO 1, HCMC
Nguyễn Thế Quyền, Hoàng Trọng Kim
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:5111
ĐẶC ĐIỂM VIÊM PHỔI Ở TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 TỪ 03/2007 ĐẾN 10/2007
CHARACTERISTICS OF NEONATAL PNEUMONIA AT CHILDREN HOSPITAL N0 2 FROM 03/2007 TO 10/2007
Nguyễn Thị Kim Anh, Phạm Thị Minh Hồng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:5812
KHẢO SÁT TỈ LỆ MẮC BỆNH HEN PHẾ QUẢN, VIÊM MŨI DỊ ỨNG VÀ CHÀM Ở TRẺ EM 13 - 14 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2007
PREVALENCE OF ASTHMA, ALLERGIC RHINITIS, AND ECZEMA IN CHILDREN 13 - 14 YEARS OLD AT CAN THO CITY, 2007
Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thị Minh Hồng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6413
ĐẶC ĐIỂM LAO PHỔI - MÀNG PHỔI Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I VÀ BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC THẠCH
CHARACTERISTICS OF PULMONARY - PLEURAL TUBERCULOSIS IN CHILDREN AT CHILDREN'S HOSPITAL No1 AND PHAM NGOC THACH HOSPITAL
Trần Thị Lan Khanh, Phan Hữu Nguyệt Diễm
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:6914
ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ BỆNH LÝ MÀNG PHỔI THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1
SOME COMMON PLEURAL DISEASE MANIFESTATIONS IN CHILDREN AT THE CHILDREN'S HOSPITAL NO 1
Châu Hoàng Minh, Phan Hữu Nguyệt Diễm
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7415
KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN KHÒ KHÈ Ở TRẺ TỪ 2 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2, NĂM 2007- 2008
CAUSES OF WHEEZING IN CHILDREN FROM 2 MONTHS TO 15 YEARS OLD AT THE RESPIRATORY DEPARTMENT IN CHILDREN' S HOSPITAL N0 2, 2007- 2008
Đỗ Ngọc Thanh, Phạm Thị Minh Hồng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:7816
KHẢO SÁT NGUYÊN NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ EM NHẬP KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 TỪ 01/9/2007 ĐẾN 31/3/2008
ETIOLOGY OF ACUTE RESPIRATORY FAILURE IN CHILDREN ADMITTED TO EMERGENCY DEPARTMENT OF CHILDERN'S HOSPITAL No.1 SEPT 1st, 2007-MAR 31st, 2008
Danh Tý, Bùi Quốc Thắng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8317
TỈ LỆ KHÒ KHÈ Ở HỌC SINH 6 - 7 TUỔI TẠI TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2007
THE PREVALENCE OF WHEEZING AMONG 6 - 7 YEAR-OLD SCHOOLCHILDREN IN TIEN GIANG IN 2007
Huỳnh Công Thanh, Tạ Văn Trầm
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:8818
ĐẶC ĐIỂM ÁP XE PHỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 VÀ NHI ĐỒNG 2 TỪ 1/2000 - 4/2008
LUNG ABSCESS AT CHILDREN'S HOSPITAL N01 AND N02. A REVIEW FROM 1/2000 - 4/2008
Bùi Nguyễn Đoan Thư, Phạm Thị Minh Hồng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:9419
ĐẶC ĐIỂM THÔNG LIÊN NHĨ ĐƠN THUẦN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
CHARACTERISTICS OF ISOLATED ATRIAL SEPTAL DEFECTS IN CHILDREN AT THE CHILDREN,S HOSPITAL N01 - HO CHI MINH CITY
Trương Bích Thủy, Vũ Minh Phúc
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10120
ĐẶC ĐIỂM TIỀN PHẪU LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CÁC TRƯỜNG HỢP TỨ CHỨNG FALLOT DƯỚI 17 TUỔI ĐƯỢC PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
PRE-OPERATIVE CLINICAL AND PARA-CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS UNDER 17 YEARS OF AGE WITH TETRALOGY OF FALLOT OPERATED AT CHO RAY HOSPITAL
Nguyễn Thị Tuyết Lan, Vũ Minh Phúc
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:10621
ĐẶC ĐIỂM CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CẤP CỨU RỐI LOẠN NHỊP NHANH Ở TRẺ EM NHẬP KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2
DIAGNOSIS AND EMERGENCY MANAGEMENT OF TACHYCARDIA IN CHILDREN ADMITTED TO EMERGENCY DEPARTMENT OF CHILDREN HOSPITAL N0 2
Bùi Gio An, Võ Công Đồng
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:11422
ĐẶC ĐIỂM TĂNG HUYẾT ÁP Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 NĂM 2007
THE CHARACTERISTICS OF PEDIATRIC HYPERTENSION AT CHILDREN'S HOSPITAL No.2
Huỳnh Thị Vũ Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Lan
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12123
KHẢO SÁT TỔN THƯƠNG TIM MẠCH TRÊN BỆNH NHÂN KAWASAKI GIAI ĐOẠN CẤP
INVESTIGATION CARDIOVASCULAR MANIFESTATIONS IN ACUTE PHASE OF KAWASAKI'S DISEASE
Nguyễn Thị Mai Lan, Vũ Minh Phúc
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:12824
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG RUỘT NGẮN SAU PHẪU THUẬT CẮT RUỘT NON Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1& 2 TỪ 1/1/2005-31/12/2007
CHARACTERISTICS OF SHORT BOWEL SYNDROME IN CHILDREN AFTER SMALL INTESTINE RESECTION IN CHILDREN'S HOSPITAL No 1& 2 FROM 01/01/2005- 31/12/2007
Nguyễn Thị Thu Hậu, Trần Thị Thanh Tâm
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:13425
ĐẶC ĐIỂM TÁO BÓN Ở TRẺ MẪU GIÁO QUẬN GÒ VẤP VÀ KIẾN THỨC THÁI ĐỘ CỦA BÀ MẸ TRONG CHĂM SÓC TRẺ TÁO BÓN
CHARACTERISTICS OF CONSTIPATION IN PRESCHOOL CHILDREN AT GO VAP DISTRICT AND MATERNAL KNOWLEGDGE AND ATTITUDE IN CONSTIPATION MANAGEMENT
Lê thị Hồng Minh, Hoàng Lê Phúc, Trần Thị Thanh Tâm
Năm:2009  Tập:13  Số:1  Chuyên đề:Nhi Khoa  Trang:142Tổng cộng 38 bài
Trang: 1 - 2