Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2009 - TẬP 13 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
NHIỄM CYTOMEGALOVIRUS (CMV) VÀ THAI KỲ

Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:HNKH Sản phụ khoa  Trang:12
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VÔ TINH DO BẾ TẮC

Nguyễn Thành Như
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:HNKH Sản phụ khoa  Trang:63
SÀNG LỌC VÀ CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG DOWN TRƯỚC SANH

Lê Thị Thu Hà
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:HNKH Sản phụ khoa  Trang:124
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THU GỌN VÚ PHÌ ĐẠI Ở PHỤ NỮ VIỆT NAM
REDUCTION MAMMAPLASTY FOR HYPERTROPHIC BREAST: OUR CLINICAL EXPERIENCE IN ASIAN WOMEN
Trần Thiết Sơn
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:HNKH Sản phụ khoa  Trang:185
PHẪU THUẬT TẠO HÌNH ÂM ĐẠO BẰNG CÁC VẠT CÓ CUỐNG Ở PHỤ NỮ VIỆT NAM
VAGINAL RECONSTRUCTION USING THE FLAPS IN VIETNAMESE PATIENTS
Trần Thiết Sơn, Nguyễn Thị Minh Tâm
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:HNKH Sản phụ khoa  Trang:246
HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP ĐO NỒNG ĐỘ LACTATE MÁU DA ĐẦU THAI NHI TRONG CHẨN ĐOÁN THAI SUY CẤP
THE EFFICACY OF MEASURING LACTATE IN FETAL SCALP FOR DIAGNOSIS OF FETAL DISTRESS
Trần Ngọc Hải, Nguyễn Ngọc Anh Thư, Phạm Thanh Hải
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:HNKH Sản phụ khoa  Trang:297
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA HCG TRÊN BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM SUY HẠ ĐỒI- TUYẾN YÊN
EFFECTIVE TREATMENT OF HCG ON MALE INFERTILITY WITH HYPOGONADOTROPIC HYPOGONADISM
Nguyễn Xuân Quý, Bùi Trúc Giang
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:HNKH Sản phụ khoa  Trang:368
LIÊN QUAN GIỮA SỐ LƯỢNG TINH TRÙNG DI ĐỘNG VÀ THÀNH CÔNG CỦA BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG (IUI)
INFLUENCE OF THE POSTWASH TOTAL MOTILE SPERM COUNT ON THE SUCCESS OF INTRAUTERINE INSEMINATION (IUI)
Dương Khuê Tú, Cổ Phí Thị Ý Nhi, Hoàng Thị Diễm Tuyết
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:HNKH Sản phụ khoa  Trang:439
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM BƠM NƯỚC BUỒNG TỬ CUNG TRƯỚC PHẪU THUẬT TRONG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ U XƠ TỬ CUNG DƯỚI NIÊM MẠC
THE ROLE OF THE HYSTEROSONOGRAPHY IN PREOPERATIVE CARTOGRAPHY OF SUBMUCOUS UTERINE FIBROIDS
Hồ Nguyên Tiến, Lê Minh Toàn
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:HNKH Sản phụ khoa  Trang:4710
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ MTX/AF TRONG ĐIỀU TRỊ U NGUYÊN BÀO NUÔI NGUY CƠ THẤP THEO FIGO 2000 VÀ CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG KHÁNG THUỐC
EVALUATION OF EFFICACY OF REGIMEN MTX/AF IN TREATMENT OF LOW-RISK GESTATIONAL TROPHOBLASTIC NEOPLASIA ACCORDING TO FIGO 2000 AND THE PROGNOSTIC FACTORS FOR DRUG RESISTANCE
Lê Sỹ Phương, Lê Minh Toàn, Phạm Đăng Khoa
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:HNKH Sản phụ khoa  Trang:53Tổng cộng 10 bài
Trang: 1