Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2009 - TẬP 13 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ ĐIỀU DƯỠNG Ở CÁC BỆNH VIỆN HUYỆN TRONG TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2008 VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN
A SURVEY OF NURSES' QUALIFICATIONS AT DISTRICT HOSPITALS IN BAC LIEU PROVINCE 2008 AND RELATED FACTORS
Lê Thành Tài, Mạc Phước An
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:212
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH TRONG THỜI GIAN NẰM ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA LAO VÀ KHOA TẠP BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI CẦN THƠ 2008
A SURVEY OF INPATIENTS' SATISFACTION AT TUBERCULOSIS AND MIX DEPARTMENT, CANTHO TUBERCULOSIS AND PULMONARY DISEASE HOSPITAL
Lê Thành Tài, Võ Thị Hoàng
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:263
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN PHƯỚC LONG TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2008
A SURVEY OF OCCUPATIONAL SATISFACTION OF THE NURSES AT PHUOC LONG GENERAL HOSPITAL, BAC LIEU PROVINCE, 2008
Lê Thành Tài, Đoàn Văn Hiện
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:314
KẾT QUẢ CẤY ĐƠN GIẢN TRONG CÁC MẪU BỆNH PHẨM CHẨN ĐÓAN BỆNH LAO TẠI BỆNH VIỆN LAO & BỆNH PHỔI CẦN THƠ NĂM 2007
THE RESULTS OF SIMPLE CULTURE OF MEDICAL WASTE SPECIES IN TB DIAGNOSIS AT CANTHO TUBERCULOSIS AND PULMONARY DISEASE HOSPITAL 2007
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Thành Tài
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:365
TÌNH HÌNH NHIỄM HIV TRÊN BỆNH NHÂN LAO QUA TƯ VẤN XÉT NGHIỆM TỰ NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI CẦN THƠ 2008
HIV-POSITIVE OF TB PATIENTS THROUGH VOLUNTARY TESTING CONSULTANT AT CANTHO TUBERCULOSIS AND PULMONARY DISEASE HOSPITAL 2008
Trần Nhật Quang, Lê Thành Tài
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:406
TỶ LỆ TRẦM CẢM TRONG BỆNH LÝ TIÊU HÓA - GAN MẬT
THE RATE OF DEPRESSIVE PATIENTS IN THE HEPATO-GASTROINTESTINAL PATIENTS
Kha Hữu Nhân, Nguyễn Văn Thống
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:447
NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH NHÂN LỰC Y TẾ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
MEDICAL HUMAN RESOURSE IN MEKONG DELTA AREA THE SITUATION AND SOLUTIONS
Phạm Văn Lình, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Ngọc Thuần, Trần Kim Thương, Phạm Trương Yến Nhi, Ngô Thị Thúy Hằng
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:488
KINH NGHIỆM ĐIỀU TRỊ THỦNG Ổ LOÉT DẠ DÀY- TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
EXPERIENCES IN TREATING PERFORATED PEPTIC ULCER AT HUE CENTRAL HOSPITAL
Phạm Văn Lình, Hồ Hữu Thiện
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:569
KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ VIÊN UỐNG TRÁNH THAI TRÊN NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG
KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIORS OF ORAL CONTRACEPTIVE USERS
Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phan Hữu Thúy Nga
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:6210
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH THIỂU ỐI TRÊN THAI TRƯỞNG THÀNH TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ 9/2007 - 2/2008
THE INCIDENCE OF OLIGOAMNIOS OF TERM PREGNANCY AT OBSTETRIC DEPARTMENT, CAN THO TERTIARY HOSPITAL
Nguyễn Thị Xuân Loan, Lưu Thị Thanh Đào
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:6711
TẦN SUẤT THIẾU MEN GLUCOSE-6-PHOSPHAT DEHYDROGENASE (G6PD) Ở TRẺ SƠ SINH VÀNG DA TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ TỪ 09/2007 ĐẾN 02/2008
GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHIDROGENASE DEFICIENCY ON NEONATAL JAUNDICE OF CANTHO PAEDIATRIC HOSPITAL
Trần Ngọc Dung, Võ Thị Khánh Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Trân
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:7212
KHẢO SÁT SỰ CẢI THIỆN TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG CỦA BỆNH NHÂN TRÊN 15 TUỔI SAU CẮT AMIDAN TẠI BỆNH VIỆN TMH CẦN THƠ
SURVEY OF IMPROVING FUNCTION SYMPTOMS OF THE OVER 15 YEAR OLDS PATIENT AFTER TONSILLECTOMY AT CAN THO E.N.T HOSPITAL FROM JUNE, 2007 TO NOVEMBER, 2007
Dương Hữu Nghị, Nguyễn Thị Tố Trinh
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:7613
KÍCH THƯỚC MÔI ĐỎ Ở SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
MEASUREMENTS IN STUDENTS' VERMILION AT CAN THO MEDICAL AND PHARMACEUTICAL UNIVERSITY
Võ Huỳnh Trang, Lê Văn Cường
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:8114
SO SÁNH CÁC DẠNG VÂN MÔI Ở MÔI TRÊN VÀ MÔI DƯỚI
LIPRINT PATTERNSAT THE UPPER AND LOWER LIPS
Võ Huỳnh Trang, Lê Văn Cường
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:8715
VAI TRÒ CỦA BNP VÀ NT-PROBNP TRONG HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP

Trần Viết An
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:4091316
SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CỦA TRẺ 11-12 TUỔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
ORAL HEATH STATUS OF SCHOOLCHILDREN AMONG 11-12 AGED YEAR OLD IN CANTHO CITY
Phạm Hùng Lực, Lê Thị Lợi
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:4107017
KIẾN THỨC, THỰC HÀNH KIẾM SOÁT LĂNG QUĂNG TRONG PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TẠI PHONG ĐIỀN, CẦN THƠ, 2008
KNOWLEDGE, PRACTICE ABOUT CONTROLLING LARVAE IN THE PREVENTION DENGUE HAEMAORRHAGIC FEVER AT PHONG DIEN DISTRICT, CANTHO CITY, 2008
Phạm Hùng Lực, Phan Thị Trung Ngọc
Năm:2009  Tập:13  Số:2  Chuyên đề:NGHIÊN CỨU Y HỌC  Trang:41233Tổng cộng 17 bài
Trang: 1