Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2009 - TẬP 13 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
TIẾN BỘ TRONG BỆNH HỌC PHÂN TỬ; PHƯƠNG PHÁP LAI TẠI CHỖ GẮN BẠC (SISH)

Micheal Laposky
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:222
ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HER2 TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ BẰNG PHƯƠNG PHÁP LAI TẠI CHỖ GẮN HUỲNH QUANG (FISH): KỸ THUẬT VÀ GIẢI THÍCH KẾT QUẢ
ASSESEMENT OF THE HER2 STATUS IN BREAST CANCER BY FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION: TECHNIQUE AND INTERPRETATION
Đoàn Thị Phương Thảo, Phan Đặng Anh Thư, Trần Hương Giang, Võ Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, Lý Thanh Thiện, Hoàng Anh Vũ, Hứa Thị Ngọc Hà, Nguyễn Sào Trung
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:243
NHẬN XÉT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC VÀ DẤU ẤN SINH HỌCCARCINÔM TUYẾN VÚ Ở PHỤ NỮ VIỆT NAM VÀ HOA KỲ CÓ ER, PRVÀ HER-2/NEU ÂM TÍNH QUA SỬ DỤNG KỸ THUẬT SẮP XẾP DÃY MÔ
TRIPLE-NEGATIVE BREAST CARCINOMA IN WOMEN FROM VIETNAM AND THE UNITED STATES: CHARACTERIZATION OF DIFFERENTIAL MARKER EXPRESSION BY TISSUE MICROARRAY
Daron J. Williams, Cynthia Cohen, Tạ Văn Tờ và CS
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:334
SỰ BỘC LỘ CỦA D2-40 VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA D2-40 VỚI CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG UNG THƯ VÚ XÂM NHẬP
THE EXPRESSION OF D2-40 AND RELATION BETWEEN D2-40 WITH PROGNOSTIC FACTORS IN INVASIVE BREAST CARCINOMA
Đặng Công Thuận, Teri A. Longarce, Trần Văn Hợp, Lê Đình Roanh
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:385
BƯỚC ĐẦU ÁP DỤNG SINH THIẾT LÕI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ
CORE BIOPSY IN DIAGNOSIS OF BREAST CANCER AT HUE CENTRE HOSPITAL
Nguyễn Văn Bằng, Phạm Nguyên Cường
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:456
NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN SINH THIẾT UNG THƯ VÚ QUA 361 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (2006 - 2008)
STUDY OF 361 BREAST CARCINOMA AT HUE CENTRE HOSPITAL FROM THE YEAR 2006 TO 2008
Nguyễn Văn Bằng, Đoàn Phước Thi, Phạm Nguyên Cường, Hồ Đắc Dũng, Nguyễn Lộc, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Phúc Duy Quang
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:517
ĐỐI CHIẾU TẾ BÀO HỌC- GIẢI PHẪU BỆNH NHÂN GIÁP
CORRELATION BETWEEN HISTOPATHOLOGY AND CYTOLOGY IN THYROID NODULES
Lê Minh Huy, Nguyễn Sào Trung, Hứa Thị Ngọc Hà, Phan Đặng Anh Thư
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:568
PHÂN TÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP CHỌC HÚT BẰNG KIM NHỎ(FNA) NGHI NGỜ CARCINÔM TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ (PTC)
ANALYSIS OF CASES INTERPRETED AS SUSPICIOUS FOR PAPILLARY THYROID CARCINOMA ON FINE - NEEDLE ASPIRATION BIOPSY (FNA)
Thái Anh Tú, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Thành
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:629
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH LÂM SÀNG CỦA 75 TRƯỜNG HỢP U MẦM HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG TRONG 5 NĂM (2003-2007) TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CLINICO-PATHOLOGICAL FEATURES OF 75 GERMINOMAS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AT CHO RAY HOSPITAL DURING 5 YEARS (2003-2007)
Trần Minh Thông, Phạm Công Trực
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:6610
ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC TUYẾN ỨC Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ
HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THYMUS IN MYASTHENIA GRAVIS
Mai Văn Viện, Phạm Vinh Quang, Lê Trung Thọ, Bùi Thị Mỹ Hạnh
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:7011
GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM ĐÀM TÌM TẾ BÀO ÁC TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ PHỔI
THE VALUE OF SPUTUM TEST FOR IDENTIFICATION OF MALIGNANT CELLS IN DIAGNOSIS OF LUNG CANCER
Nguyễn Sơn Lam
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:7712
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP CARCINÔM ĐỆM NUÔI NGUYÊN PHÁT Ở PHỔI
PRIMARY PULMONARY CHORIOCARCINOMA: CASE REPORT
Nguyễn Văn Chủ
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:8513
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH - LÂM SÀNG U TUYẾN NƯỚC BỌT
CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SALIVARY TUMORS
Hứa Chí Minh, Kiều Minh Quới, Nguyễn Văn Thành
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:9014
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH VÀ LÂM SÀNG BƯỚU MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA
CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS (GISTS)
Hứa Thị Ngọc Hà, Đặng Minh Cảnh, Nguyễn Sào Trung
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:9615
NANG NHẦY RUỘT THỪA GÂY TẮC MANH TRÀNG: BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP
APPENDIX MUCOCELE INVERTING INTO THE CECUM AND CAUSING OBSTRUCTION REPORT OF A CASE
Huỳnh Kim Thôi, Dương Quốc Trung
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:10216
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH U TUYẾN THƯỢNG THẬN
CLINICOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADRENAL TUMORS
Tiền Thanh Liêm, Hứa Thị Ngọc Hà, Trần Minh Thông
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:10617
MỐI LIÊN QUAN GIẢI PHẪU BỆNH - LÂM SÀNG CARCINÔM NIỆU MẠC BÀNG QUANG
CLINICOPATHOLOGICAL CORRELATIONS IN UROTHELIAL CARCINOMAS OF THE BLADDER
Trần Minh Lâm, Nguyễn Sào Trung, Trần Minh Thông, Hoàng Văn Thịnh
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:11618
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐẠI THỂ CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ BUỒNG TRỨNG
GROSS FINDINGS OF THE OVARIAN EPITHELIAL CARCINOMA
Lê Quang Vinh, Lê Trung Thọ
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:12019
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH - LÂM SÀNG CỦA UNG THƯ BUỒNG TRỨNG CÓ NGUỒN GỐC MẦM BÀO
CLINICOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF GERM CELL TUMOR OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
Đỗ Minh Hoàng Trọng
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:12620
BƯỚU QUÁI GIÁP ÁC TÍNH CỦA BUỒNG TRỨNG NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ XEM LẠI Y VĂN
MALIGNANT STRUMA OVARII: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
Thái Anh Tú, Nguyễn Văn Thành
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:13521
GIÁ TRỊ CỦA GIẢI PHẪU BỆNH TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ PHÂN LOẠI BỆNH PHONG
ALUE OF HISTOPATHOLOGY IN THE DIAGNOSIS AND CLASSIFICATION OF LEPROSY
Nguyễn Sào Trung, Hà Văn Phước
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:14022
TƯƠNG QUAN LÂM SÀNG - GIẢI PHẪU BỆNH VÀ PCR TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LAO DA
ORRELATION BETWEEN CLINICO- HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PCR RESULTS IN DIAGNOSING CUTANEOUS TUBERCULOSIS
Hà Văn Phước
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:14723
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH - LÂM SÀNG MELANÔM DA
CLINICAL AND PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MELANOMA
Ngô Quốc Đạt, Hồ Tấn Bửu, Thái Anh Tú, Nguyễn Văn Thành
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:15224
BỆNH ROSAI DORFMAN - BÁO CÁO HAI TRƯỜNG HỢP VÀ HỒI CỨU Y VĂN
ROSAI DORFMAN DISEASE - CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
Nguyễn Phi Hùng, Tạ Văn Tờ, Nguyễn Văn Chủ, Đặng Thế Căn
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:15725
SIÊU ÂM NỘI TRỰC TRÀNG ĐỐI CHIẾU GIẢI PHẪU BỆNH TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG
INFLUENCE OF RECTAL ULTRASONOGRAPHY AND PATHOLOGICAL STAGING ON THE CHOICE OF SURGICAL TREATMENT FOR RECTAL CANCER
Phạm Văn Tấn
Năm:2009  Tập:13  Số:3  Chuyên đề:GIẢI PHẪU BỆNH  Trang:160Tổng cộng 27 bài
Trang: 1 - 2