Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2009 - TẬP 13 - SỐ 6
NỘI DUNG
 


1
UNG THƯ VÀ BỆNH NHIỄM
CANCER AND INFECTION
Nguyễn Chấn Hùng, Lê Hoàng Minh, Trần Văn Thiệp, Vũ Văn Vũ, Phạm Xuân Dũng, Đặng Huy Quốc Thịnh
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung bướu học  Trang:02
ĐIỀU TRỊ NỘI TIẾT UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN
HORMONAL THERAPY FOR PROSTATE CANCER
Đào Quang Oánh
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:143
THỦNG, BỤC MIỆNG NỐI VÀ RÒ THỰC QUẢN
PERFORATION, ANASTOMOTIC LEAK AND ESOPHAGEAL FISTULA
Lê Quang Nghĩa
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:184
UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
PROSTATE CANCER: DIAGNOSIS AND TREATMENT
Vũ Văn Ty
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:235
ĐO, CHUẨN LIỀU NGUỒN Ir-192 DÙNG TRONG XẠ TRỊ TRỊ ÁP SÁT SUẤT LIỀU CAO BẰNG DETECTOR TINH THỂ "GIẾNG"
MEASUREMENT CALIBRATION OF IR-192 RADIOACTIVE SOURCE IN HDR BRACHYTHERAPY BY "WELL" DETECTOR
Nguyễn Xuân Kử
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:306
HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRONG GIẢI PHẪU BỆNH UNG THƯ VÚ- MỘT CÁCH TIẾP CẬN THỰC TẾ
IMMUNOHISTOCHEMISTRY IN BREAST PATHOLOGY - A PRACTICAL APPROACH
Gary Tse
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:367
HẠCH CỬA TRONG UNG THƯ VÚ: SƠ LƯỢC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẬP NHẬT
SENTINEL LYMPH NODE IN BREAST CANCER: HISTORY AND UPDATE
Lê Hồng Quang, Đoàn Hữu Nghị
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:388
ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG HOẠT HÓA VIÊM GAN SIÊU VI B BẰNG LAMIVUDINE TRƯỚC HÓA TRỊ UNG THƯ
PROPHYLATIC THERAPY WITH LAMIVUDINE FOR CANCER CHEMOTHERAPY-INDUCED REACTIVATING HEPATITIS B INFECTION
Vũ Văn Vũ, Đặng Thanh Hồng, Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thị Minh Khang
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:429
CÁC PROTEIN LIÊN KẾT ERK CAN THIỆP VÀO ĐƯỜNG DẪN TRUYỀN TÍN HIỆU TĂNG TRƯỞNG SINH UNG EGFR/RAS/ERK
ERK-BINDING PROTEINS WHICH INTERVENE IN ONCOGENIC GROWTH SIGNALING OF EGFR/RAS/ERK PATHWAY
Nobuo Tsuchida
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:4910
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XẠ TRỊ ĐIỀU BIẾN LIỀU (JO-IMRT) TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI TRUNG TÂM Y HỌC HẠT NHÂN VÀ UNG BƯỚU BỆNH VIỆN BẠCH MAI
JAWS-ONLY INTENSITY MODULATED RADIATION THERAPY TECHNIC (JO- IMRT) IN TREATMENT OF NASOPHARYNGEAL CARCINOMA AT NUCLEAR MEDICINE AND ONCOLOGY CENTER, BACH MAI HOSPITAL
Mai Trọng Khoa, Phạm Văn Thái, Trần Đình Hà, Lê Chính Đại, Vũ Hữu Khiêm, Trần Ngọc Hải, Vương Ngọc Dương, Phạm Cẩm Phương, Nguyễn Quang Hùng, Ngô Trường Sơn, Trần Văn Thống, Đỗ Thị Thu Hà và CS
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:5411
THỜI GIAN BÁN BIẾN CÁC BIẾN LOẠN NHIỄM SẮC THỂ Ở TẾ BÀO LYMPHO MÁU NGOẠI VI BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA SAU ĐIỀU TRỊ 131I
HALF-TIME DISAPPEARENCE OF CHROMOSOME ABERRATIONS IN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES OF DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA PATIENTS AFTER 131I THERAPY
Nguyễn Văn Kính, Nguyễn Danh Thanh, Nguyễn Xuân Phách
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:6112
MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH HASHIMOTO KẾT HỢP VỚI UNG THƯ, U TUYẾN VÀ TĂNG SẢN TUYẾN GIÁP
SOME OF CLINICAL CHRACTERISTICS OF HASHIMOTO'S DISEASE COMBINE WITH CANCER THYROID, ADENOMATOUS THYROID AND HYPERADENOSIS THYROID
Vũ Ngọc Lương, Phạm Vinh Quang, Mai Văn Viện, Phạm Văn Thìn
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:6613
ĐƯỜNG MỔ PHỐI HỢP TRÁN THÁI DƯƠNG - TRƯỚC TAI DƯỚI THÁI DƯƠNG
THE COMBINED FRONTOTEMPORAL - PREAURICULAR INFRATEMPORAL APPROACH
Võ Nguyên Thủ, Nguyễn Hữu Minh , Đặng Bảo Ngọc, Phương Lê Trí, Huỳnh Võ Đông Vương
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:7214
NHÂN 3 TRƯỜNG HỢP TẠO HÌNH PHỨC TẠP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ MÍ LAN RỘNG TOÀN BỘ MÍ
TREATMENT OF BASAL CELL CARCINOMA INVADING THOROUGHLY EYELID: A REPORT OF THREE CASES
Lê Minh Thông, Trần Kế Tổ
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:7815
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U THẦN KINH ĐỆM BÁN CẦU PHẪU THUẬT KẾT HỢP XẠ TRỊ
EVALUATE THE RESULT OF TREATMENT GLIOMA BY SURGERY COMBINE WITH RADIOTHERAPY
Hoàng Minh Đỗ, Đặng Văn Chính
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:8616
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG VÀ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA HÓA XẠ ĐỒNG THỜI TRONG UNG THƯ AMIĐAN GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG
CONCURRENT CHEMORADIOTHERAPY IN LOCALLY ADVANCED STAGE TONSILLAR CARCINOMA: INITIAL RESPONSE AND ACUTE TOXICITIES
Nguyễn Chấn Hùng, Đặng Huy Quốc Thịnh, Bùi Lê Phước Thu Thảo, Lâm Đức Hoàng, Phan Thế Sung, Quách Thanh Khánh, Huỳnh Chí Long, Trần Nguyễn Khánh, Nguyễn Châu Hiệu
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:9117
BƯỚU ÁC NHÃN CẦU VÀ HỐC MẮT Ở NGƯỜI LỚN: LÂM SÀNG VÀ ĐIỀU TRỊ
OCULAR AND ORBITAL MALIGNANT TUMORS IN ADULTS: CLINICAL AND THERAPEUTIC FEATURES
Cung Thị Tuyết Anh, Phạm Lương Giang, Hồ Văn Trung, Trần Minh Bảo Hiến, Nguyễn Quốc Điền, Trần Thị Xuân
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:9918
CARCINÔM TUYẾN GIÁP DẠNG TỦY: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
MEDULLARY THYROID CARCINOMA: DIAGNOSIS AND TREATMENT
Trần Chính Tâm, Võ Đăng Hùng, Bùi Xuân Trường, Trần Chí Tiến, Cao Anh Tiến, Nguyễn Hữu Hòa, Trần Tố Quyên, Ngô Thị Xuân Thắm, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Anh Khôi, Hồ Thái Tính, Đoàn Minh Trông
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:10619
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ VÀ ĐỘC TÍNH CỦA KẾT HỢP HÓA XẠ TRỊ CÁC BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG GIAI ĐOẠN III, IV (M0)
RESPONSES AND TOXICITIES OF CONCURRENT CHEMORADIOTHERAPY IN STAGE III, IV (M0) NASOPHARYNGEAL CARCINOMA
Trần Bảo Ngọc, Trần Thị Kim Phượng
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:11220
SUY TUYẾN PHÓ GIÁP SAU PHẪU THUẬT CẮT GIÁP
POST THYROIDECTOMY HYPOTHYROIDISM
Trần Văn Thiệp, Trần Thị Anh Tường, Đỗ Tường Huân, Phan Triệu Cung, Trần Thanh Phương, Võ Duy Phi Vũ, Ngô Viết Thịnh, Lê Văn Cường, Phạm Duy Hoàng, Nguyễn Hữu Phúc, Trần Minh Tuấn
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:12221
NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ MÔI TẠI BỆNH VIỆN K
TREATED RESULTS OF LIP CANCERS IN K HOSPITAL
Hà Thị Thương, Trịnh Tuấn Dũng, Lê Văn Quảng
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:13022
TÁI PHÁT DI CĂN XA TRONG UNG THƯ VÒM HẦU: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
RECURRENCE AND DISTANT METASTASE IN NASOPHARYNGEAL CARCINOMA: DIAGNOSE AND TREATMENT
Phan Thế Sung, Võ Đăng Hùng, Đặng Huy Quốc Thịnh, Lâm Đức Hoàng, Quách Thanh Khánh, Huỳnh Chí Long, Nguyễn Châu Hiệu, Trần Nguyễn Khánh
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:13723
MỐI LIÊN QUAN GIỮA VIRÚT EPSTEIN-BARR VÀ UNG THƯ VÒM HẦU
THE ASSOCIATON OF EPSTEIN-BARR VIRUS AND NASOPHARYNGEAL CARCINOMA
Trần Nguyễn Khánh, Cung Thị Tuyết Anh, Đặng Huy Quốc Thịnh, Lâm Đức Hoàng, Phan Thế Sung, Quách Thanh Khánh, Huỳnh Chí Long, Nguyễn Châu Hiệu
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:14624
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ HẠT GIÁP - UNG THƯ TUYẾN GIÁP BIỆT HÓA TỐT
UPDATE DIAGNOSIS AND MAMNAGEMENT OF THYROID NODULES AND WELL DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA
Trần Văn Thiệp, Phan Triệu Cung, Trần Thanh Phương, Võ Duy Phi Vũ, Ngô Viết Thịnh, Lê Văn Cường, Đỗ Tường Huân, Phạm Duy Hoàng, Nguyễn Hữu Phúc, Trần Thị Anh Tường, và Trần Minh Tuấn
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:15525
NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP
A RETROSPECTIVE STUDY OF THYROID CARCINOMA DIAGNOSIS
Phạm Đình Duy, Nguyễn Công Minh
Năm:2009  Tập:13  Số:6  Chuyên đề:Ung Bướu học  Trang:164Tổng cộng 119 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5