Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÁY VECTOR HỖ TRỢ TRONG DỰ ĐOÁN HOẠT TÍNH KHÁNG SỐT RÉT MỘT SỐ DẪN CHẤT CHALCON
SUPPORT VECTOR MACHINE BASED PREDICTION MODEL FOR ANTIMALARIAL ACTIVITY OF CHALCONE DERIVATIVES
Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Đặng Trường Luân, Nguyễn Đắc Chí
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:152
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA PELLET METOPROLOL SUCCINAT PHÓNG THÍCH KÉO DÀI 47,5 mg
FORMULATION OF METOPROLOL SUCCINATE SUSTAINED-RELEASE PELLETS
Đào Minh Duy(1), Lương Thị Hoài Trang(1), Nguyễn Thiện Hải(1), Võ Xuân Minh(2).
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:233
THĂM DÒ TÁC DỤNG CHỐNG TRẦM CẢM CỦA MỘT SỐ CÔNG THỨC PHỐI HỢP TỪ CAM THẢO, NGHỆ VÀ NHÂN SÂM
ANTIDEPRESSANT-LIKE ACTIVITY OF FORMULAE FROM LIQUORICE, TURMERIC AND GINSENG EXTRACTS IN MOUSE MODELS OF IMMOBILITY TESTS
Đinh Nữ Hạnh Thục, Nguyễn Ngọc Khôi
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:304
KHẢO SÁT HOẠT TÍNH GIẢI LO ÂU CỦA MỘT SỐ TINH DẦU TỪ VỎ QUẢ CÂY CHI CITRUS HỌ RUTACEACE
ANXIOLYTIC-LIKE EFFECTS OF ESSENTIAL OILS FROM THE PEEL OF CITRUS PLANTS ON THE ELEVATED PLUS-MAZE MODEL IN MICE
Dương Phước An(1), Huỳnh Thị Bích Tuyền(2), Nguyễn Ngọc Khôi(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:355
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN PHÓNG THÍCH KÉO DÀI CHỨA NIFEDIPINE 30 mg
FORMULATION OF NIFEDIPINE SUSTAINED-RELEASE TABLETS
Lâm Huệ Quân, Nguyễn Thiện Hải
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:416
NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CỦA 3-MONOCHLOROPROPAN-1,2-DIOL (3-MCPD) TRÊN HÌNH THÁI HỒNG CẦU VÀ SỰ TẠO VI NHÂN
3-MONOCHLOROPROPAN-1,2-DIOL (3-MCPD) AFFECTED ERYTHROCYTE MORPHOLOGY AND NEUTROPHIL COUNT ON EXPERIMENTAL MICE
Ngô Kiến Đức, Trần Mạnh Hùng.
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:477
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG PHÒNG NGỪA LOẠN SẢN TẾ BÀO GAN VÀ CHỐNG SUY TỦY CỦA LINH CHI
INVESTIGATION OF PROTECTIVE EFFECTS OF LINGZHI ON LIVER DYSPLASIA AND BONE-MARROW SUPPRESSION
Ngô Kiến Đức, Trần Mạnh Hùng
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:528
ỨNG DỤNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO TRONG ĐIỀU CHẾ CHẤT CHUẨN ASIATICOSID
PREPARATION OF ASIATICOSIDE REFERENCE STANDARD BY HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPH
Nguyễn Thụy Hai, Nguyễn Minh Đức
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:599
TÁC ĐỘNG CỦA BERBERIN VÀ PALMATIN TRÊN TRÍ NHỚ HÌNH ẢNH VÀ KHÔNG GIAN CỦA CHUỘT NHẮT
EFFECTS OF BERBERIN AND PALMATIN ON MOUSE'S OBJECT RECOGNITION AND SPATIAL MEMORY
Nguyễn Hoài Nam, Võ Phùng Nguyên, Trần Hùng
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:6410
THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH ESTROGEN CỦA MẦM HẠT ĐẬU NÀNH
ESTROGENIC-ACTIVITY TESTS OF SOYABEAN SPROUT
Nguyễn Hoàng Linh, Bùi Mỹ Linh
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:7311
KHẢO SÁT MÔ HÌNH VÀ NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢI LO ÂU CỦA MỘT SỐ PHỐI HỢP TỪ DƯỢC LIỆU
EVALUATING THE APPLICABILITY OF ANXIETY MODELS FOR SCREENING SOME NATURAL PRODUCTS FORMULAE
Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Ngọc Khôi
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:8012
TÁC ĐỘNG CẢI THIỆN SỰ SUY GIẢM TRÍ NHỚ SINH LÝ CỦA NL 197 TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG
THE IMPROVEMENT EFFECT OF NL 197 ON PHYSIOLOGICAL DECLINE IN WHITE MOUSE'S MEMORY
Nguyễn Thị Lan Anh, Võ Phùng Nguyên
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:8613
TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM IN VIVO CỦA DẪN CHẤT POLYOXYCHALCON
SYNTHESIS AND EVALUATION OF ANTI-INF LAMMATORY ACTIVITY OF SOME POLYOXYCHALCONES
Nguyễn Thị Thu Giang(1), Đỗ Tường Hạ(2), Thái Khắc Minh(1), Võ Phùng Nguyên(1), Trần Thành Đạo(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:9314
SƠ BỘ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP DẪN XUẤT DIMER PHENYLBUTENOID
STUDY OF PREPARATION OF PHENYLBUTENOID DIMER
Trương Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Thu Thương
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:10015
TỔNG HỢP FELODIPIN
SYNTHESIS OF FELODIPINE
Phạm Hoài Thanh Vân, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Võ Quang Hùng
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:10516
TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT MỘT SỐ DẪN CHẤT CHALCON DỊ VÒNG
SYNTHESIS AND EVALUATION OF ATANTI-MICROBIAL ACTIVITY OF SOME HETEROCYCLIC CHALCONES
Trần Lê Ánh Thùy(1), Nguyễn Thị Thảo Như(1), Đỗ Tường Hạ(2), Võ Thị Anh Thư(3), Trần Thành Đạo(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:11017
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DÂY KHAI (COPTOSAPELTA TOMENTOSA) THEO ĐỊNH HƯỚNG TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM
STUDY CHEMICAL CONSTITUENTS IN ANTI INFLAMMATORY EXTRACTS OF COPTOSAPELTA TOMENTOSA
Trần Thị Vân Anh, Trần Hùng
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:11618
NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NÉN PHÓNG THÍCH KÉO DÀI CHỨA DILTIAZEM HYDROCLORID 90 mg
FORMULATION OF DILTIAZEM HYDROCHLORIDE SUSTAINED-RELEASE TABLETS
Võ Thuỳ Ngân, Nguyễn Thiện Hải
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:12319
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ ĐỂ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ LOÀI SÂM THUỘC CHI PANAX
AUTHENTICATION OF GINSENG SPECIES BY BIOMOLECULAR METHODS
Nguyễn Thanh Thuận, Vũ Thanh Thảo, Nguyễn Văn Thanh, Trần Cát Đông
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:12920
HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA CỦA DỊCH CHIẾT METHANOL TỪ MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY Monascus sp.
ANTIOXIDANT PROPERTIES OF METHANOLIC EXTRACTS FROM FERMENTED CULTURE OF MONASCUS SP.
Huỳnh Bái Nhi, Vũ Thanh Thảo, Lê Minh Trí, Trần Cát Đông
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:13421
XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT CAO NGHỆ CURCUMA LONGA L.
PROCEDURE DEVELOPMENT FOR THE EXTRACT FROM CURCUMA LONGA L.
Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Minh Đức, Đặng Văn Giáp
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:14022
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN LÊN SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN HÓA HỌC SAPONIN VÀ TÁC DỤNG TĂNG LỰC CỦA SÂM VIỆT NAM
THE EFFECT OF STEAMING ON SAPONIN COMPONENTS AND ENDURANCE SWIMMING CAPACITY OF VIETNAMESE GINSENG PANAX VIETNAMESNIS HA ET GRUSHV.
Lê Thị Hồng Vân, Nguyễn Ngọc Khôi, Nguyễn Minh Đức
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:14523
TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NÉN CHỨA PHỨC PIROXICAM-BETA-CYCLODEXTRIN BẰNG THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM
OPTIMIZATION OF DIRECT COMPRESSION PROCESS FOR TABLETS CONTAINING PIROXICAM-BETA-CYCLODEXTRIN COMPLEX BY EXPERIMENTAL DESIGN
Tiêu Vĩnh Thuận, Phạm Đình Duy, Huỳnh Văn Hóa
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:15124
MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA TRẺ ĐƯỜNG PHỐ TẠI CÁC MÁI ẤM TP.HCM VỀ TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE NĂM 2009
THE SATISFACTION OF STREET URCHINS IN ORPHANAGES IN HO CHI MINH CITY ON HEALTH EDUCATION IN 2009
Trần Thị Hải Yến, Trương Phi Hùng
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:15625
KIẾN THỨC - THÁI ĐỘ - THỰC HÀNH VỀ ĐỘI MŨ BẢO HIỂM ĐÚNG CÁCH VÀ TUÂN THỦ LUẬT GIAO THÔNG Ở HỌC SINH KHỐI 6, 7 TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2009
KNOWLEDGE - ATTITUDE - PRACTICE ABOUT WEARING JUDICIOUS HELMET AND CONFORMING TO TRAFFIC LAW AMONG 6TH AND 7TH FORM AT CHU VAN AN SECONDARY SCHOOL IN THU DAU MOT TOWN, BINH DUONG PROVINCE, APRIL 2009.
Lê Tăng Tú Mỹ, Trần Thiện Thuần
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Dược - Y Tế Công Cộng - Răng Hàm Mặt  Trang:162Tổng cộng 52 bài
Trang: 1 - 2 - 3