Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT MICROALBUMIN NIỆU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
EVALUATION OF MICROALBUMINURIA IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS
Võ Xuân Sang(1), Trương Quang Bình(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12
LIÊN QUAN GIỮA MICROALBUMIN NIỆU VÀ BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
RELATION OF MICROALBUMINURIA AND CORONARY ARTERY DISEASE IN DIABETIC MELLITUS PATIENTS
Võ Xuân Sang(1), Trương Quang Bình(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:63
TÍNH HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA THỦ THUẬT CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
EFFECTIVENESS AND SAFETY OF PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION AT CHO RAY HOSPITAL
Huỳnh Trung Cang(1), Võ Thành Nhân(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:104
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT BẮC CẦU ĐỘNG MẠCH VÀNH
TO EVALUATE THE SHORT-TERM AND INTERMEDIATE-TERM RESULTS IN CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING PATIENTS
Lê Thị Mỹ Duyên(1), Phạm Thọ Tuấn Anh(2), Võ Thành Nhân(3)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:195
KHẢO SÁT VAI TRÒ HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM NỘI MẠCH (IVUS) TRONG CAN THIỆP TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA (PCI)
EVALUATING THE ROLE OF INTRAVASCULAR ULTRASOUND (IVUS) IN GUIDING PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION (PCI)
Ngô Minh Hùng(1), Võ Thành Nhân(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:276
NGHIÊN CỨU MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐỘNG HỌC NỒNG ĐỘ PEPTIDE BÀI NATRI NIỆU TYPE B (BNP) VÀ TỬ VONG TRONG TIÊN LƯỢNG GẦN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP
ASSOCIATION BETWEEN THE DYNAMIC OF THE B-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE LEVEL AND THE MORTALITY IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
Trần Hòa, Đặng Vạn Phước
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:357
KHẢO SÁT HÌNH THÁI ĐỘNG MẠCH QUAY BẰNG SIÊU ÂM 2D VÀ DOPPLER TRONG CHỤP VÀ CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH QUAY
EVALUATION OF RADIAL MORPHOLOGY CHANGES BY 2D ECHO AND COLOR DOPPLER AFTER TRANSRADIAL CORONARY ANGIOGRAPHY AND ANGIOPLASTY
Nguyễn An Khương, Lê Thị Thiên Hương, Võ Thành Nhân
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:428
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TĂNG HUYẾT ÁP VÀ HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP KÈM BỆNH MẠCH VÀNH
RELATIONSHIP BETWEEN RENAL ARTERY STENOSIS AND HYPERTENSION IN HYPERTENSIVE PATIENTS WITH CORONARY DISEASE
Nguyễn Văn Trí(1), Huỳnh Thị Nguyệt Phượng(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:509
TẦN SUẤT HẸP ĐỘNG MẠCH THẬN TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH VÀNH
PREVALENCE OF RENAL ARTERY STENOSIS IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE
Nguyễn Văn Trí(1), Huỳnh Thị Nguyệt Phương(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:5510
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VỀ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP NGƯỜI TRẺ - SO VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SOME CHARACTERISTICS ABOUT ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN THE YOUNG PEOPLE- COMPARED WITH ELDERLY PATIENTS AT THONG NHAT HOSPITAL
Nguyễn Văn Tân(1) , Hồ Thượng Dũng(2), Nguyễn Ngọc Tú(1) , Phạm Hòa Bình(1), Châu Văn Vinh(2), Quế Lan Hương(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:6011
CÁC BIỂU HIỆN TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỚN TUỔI CHƯA LỌC MÁU CHU KỲ
MANIFESTATIONS OF CARDIOVASCULAR IN ELDERLY PATIENTS WITH UNHEMODIALYSIS CHRONIC KIDNEY DISEASE
Nguyễn Văn Tân(1), Lê Đức Thắng(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:6812
MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ ĐIỀU TRỊ NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ĐOẠN ST CHÊNH LÊN TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
CONSIDERING ABOUT TREATMENT OF ST-SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION AT THONG NHAT HOSPITAL
Phạm Hòa Bình(1), Nguyễn Văn Tân(1), Nguyễn Ngọc Tú(1), Hồ Thượng Dũng(2), Võ Quảng(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:7613
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN NỮ BỊ HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE CORONARY SYNDROMES IN WOMEN AT THONG NHAT HOSPITAL
Nguyễn Ngọc Tú(1), Nguyễn Văn Trí(1), Nguyễn Văn Tân(1), Phạm Hòa Bình(1), Hồ Thượng Dũng(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:8314
KHẢO SÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM TRÙNG CẤP
DEEP VEIN THROMBOSIS IN ACUTE INFECTIOUS DISEASES
Nguyễn Văn Trí(1), Nguyễn Thị Phương Lan(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9115
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU TRÊN BỆNH NỘI KHOA CẤP TÍNH
THE RISK FACTORS FOR DEEP VEIN THROMBOSIS IN ACUTE MEDICAL CONDITIONS
Nguyễn Văn Trí(1), Trần Thị Thanh Hà(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:9616
KHẢO SÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU Ở BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH BẰNG SIÊU ÂM MÀU DUPLEX
STUDYING DEEP VEIN THROMBOSIS IN PATIENTS WITH ACUTE EXACERBATION OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE BY DUPLEX ULTRASOUND
Nguyễn Văn Trí(1), Nguyễn Trường Chinh(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:10417
KHẢO SÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU TRÊN BỆNH NHÂNNHỒI MÁU NÃO
DEEP VEIN THROMBOSIS FOLLOWING ISCHEMIC STROKE
Nguyễn Văn Trí(1), Diệp Thành Tường(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:10818
KHẢO SÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM NẶNG
STUDYING DEEP VEIN THROMBOSIS IN PATIENTS WITH CONGESTIVE HEART FAILURE
Nguyễn Văn Trí(1), Trần Hữu Thế(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:11319
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ SINH THIẾT PHỔI XUYÊN PHẾ QUẢN DƯỚI HƯỚNG DẪN X QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN U PHỔI NGOẠI BIÊN
THE ROLE OF TRANSBRONCHIAL LUNG BIOPSY UNDER FLUOROSCOPIC GUIDEANCE IN THE DIAGNOSIS OF PERIPHERAL SOLITARY PULMONARY NODULES AND MASSES
Ngô Thế Hoàng(1), Phạm Thị Vân Thanh(2), Lê Thượng Vũ(3), Trần Văn Ngọc(3)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:11920
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA KIỂU GEN VÀ TÍNH KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN ACINETOBACTER BAUMANNII TRONG VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
CLINICAL CHARACTERISTICS OF HOSPITAL-ACQUIRED PNEUMONIA DUE TO ACINETOBACTER BAUMANNII AT CHO RAY HOSPITAL AND THE RELATIONSHIP BETWEEN ITS GENOTYPE AND ANTIBIOTIC RESISTANCE
Cao Xuân Minh(1), Cao Xuân Thục(2), Trần Văn Ngọc(3), Phạm Hùng Vân(4)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:12821
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CEPHALOSPORINE THẾ HỆ III TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI NẶNG TẠI KHOA HÔ HẤP BỆNH VIỆN CHỢ RẪY TỪ THÁNG 07/2007 ĐẾN THÁNG 08/2008
EVALUATE THE EFFICIENCY OF THE THIRD - GENERATION CEPHALOSPORINES IN SEVERE PNEUMONIA TREATMENT AT PNEUMOLOGY DEPARTMENT - CHO RAY HOSPITAL FROM JULY 2007 TO AUGUST 2008
Trần Văn Ngọc(3), Cao xuân Minh(1), Cao Xuân Thục(2), Lê Thị Huyền Trang(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:13522
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THÍCH HỢP TRONG VIÊM PHỔI NẶNG TẠI KHOA HÔ HẤP - BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE EFFICIENCY OF APPROPRIATE ANTIBIOTIC TREATMENT IN SEVERE PNEUMONIA AT RESPIRATORY DEPARTMENT - CHO RAY HOSPITAL
Cao Xuân Thục(2), Cao Xuân Minh(1), Lê Thị Huyền Trang(3), Trần Văn Ngọc(3)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:14223
PHÂN TẦNG NGUY CƠ UNG THƯ DẠ DÀY DỰA TRÊN DẤU HIỆU TEO NIÊM MẠC NỘI SOI, GIAI ĐOẠN VIÊM DẠ DÀY OLGA VÀ CHUYỂN SẢN RUỘT
A PRACTICAL MODEL TO STRATIFY DYSPEPTIC PATIENTS INTO SUBGROUPS WITH DIFFERENT RISK LEVELS OF GASTRIC CANCER
Quách Trọng Đức(1), Lê Minh Huy(2), Nguyễn Thúy Oanh(3), Nguyễn Sào Trung(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:14824
ĐỐI CHIẾU ĐẶC ĐIỂM TEO NIÊM MẠC DẠ DÀY TRÊN NỘI SOI THEO PHÂN LOẠI KIMURA - TAKEMOTO VỚI VIÊM DẠ DÀY MẠN TEO TRÊN MÔ BỆNH HỌC
THE ASSOCIATION BETWEEN ENDOSCOPIC GASTRIC ATROPHY ACCORDING TO THE KIMURA - TAKEMOTO CLASSIFICATION AND PATHOLOGICAL ATROPHIC GASTRITIS
Quách Trọng Đức(1), Lê Minh Huy(2), Nguyễn Thúy Oanh(3), Nguyễn Sào Trung(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:15525
CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ XƠ HÓA GAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐỘ ĐÀN HỒI GAN TRÊN BỆNH NHÂN BỆNH GAN MẠN
DIAGNOSTIC OF LIVER FIBROSIS STAGE BY TRANSIENT ELASTOGRAPHY IN PATIENTS WITH CHRONIC LIVER DISEASES
Ngô Thị Thanh Quýt(1), Nguyễn Phương(2), Lê Thành Lý(2), Bùi Hữu Hoàng(3)
Năm:2010  Tập:14  Số:1  Chuyên đề:Nội Khoa  Trang:161Tổng cộng 87 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4