Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
HÌNH ẢNH CHUYỂN HÓA TRONG SA SÚT TRÍ TUỆ

Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn An Thanh, Võ Khắc Nam
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:132
ĐÁP ỨNG CHUYỂN HÓA ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG ĐÓI ĐƠN THUẦN VÀ BỆNH LÝ

Lưu Ngân Tâm
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:183
KẾT QUẢ VÀ BIẾN CHỨNG CỦA PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI UNG THƯ XƯƠNG
RESULTS AND COMPLICATIONS OF LIMB-SALVAGE SURGERY FOR MALIGNANT BONE TUMORS
Lê Chí Dũng, Lê Văn Thọ
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:234
SỬ DỤNG CẦU NỐI MẠCH MÁU TẠM TỰ CHẾ TRONG XỬ TRÍ CÁC CHẤN THƯƠNG CHI CÓ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU
APPLYING TEMPORARY ARTERIAL INTERNAL SHUNT IN MANAGEMENT OF EXTREMITY TRAUMA WITH COMPLETE VASCULAR INJURY
Trịnh Công Bình(1), Vũ Hữu Vĩnh(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:305
NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP NỐI THÀNH CÔNG ĐỨT LÌA CẲNG CHÂN Ở TRẺ EM
THE SUCCESSFUL REPLANTATION IN CHILDREN WITH AMPUTATED LEGS
Nguyễn Vĩnh Thống, Trịnh Xuân Lê, Lê Văn Tuấn, Trần Văn Dương
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:376
PHẪU THUẬT CẮT NỐT ĐƠN ĐỘC PHỔI QUA ĐƯỜNG MỞ NGỰC NHỎ VỚI NỘI SOI LỒNG NGỰC HỖ TRỢ
RESECTION OF SOLITARY PULMONARY NODULE BY VIDEO-ASSISTED THORACOSCOPIC SURGERY WITH MINI-THORACOTOMY
Đỗ Kim Quế
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:417
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH DÃN PHẾ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ BỆNH VIỆN CẤP CỨU TRƯNG VƯƠNG TRONG 10 NĂM (1998-2007)
SURGICAL TREATMENT FOR BRONCHIECTASIS AT CHORAY AND TRUNG VUONG HOSPITALS IN 10 YEARS (1998-2007)
Nguyễn Công Minh(1), Nguyễn Đức Khuê(1), Vũ Hữu Vĩnh(1), Hoàng Văn Thiệp(1), Đồng Lưu Ba(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:468
MỘT TRƯỜNG HỢP VIÊM MỦ MÀNG NGOÀI TIM THỂ TRUNG GIAN CHUYỂN TỪ CẤP SANG MÃN TÍNH
ONE CASE OF INTERMEDIATE PYOPERICARDITIS CHANGED FROM ACUTE TO CHRONIC
Nguyễn Văn Khôi
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:529
NGHIÊN CỨU CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GIÃN PHẾ QUẢN
INVESTIGATION OF INDICATIONS FOR SURGICAL TREATMENT OF BRONCHIECTASIS
Châu Phú Thi, Ngô Quốc Hưng, Nguyễn Hoàng Bình
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:5710
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA U TUYẾN HUNG
SURGICAL TREATMENT FOR THYMIC TUMOR
Nguyễn Hoàng Bình, Nguyễn Đức Khuê, Châu Phú Thi, Ngô Quốc Hưng.
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:6211
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẪU THUẬT LẬP THỂ KHÔNG KHUNG TRONG ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT DỊ DẠNG MẠCH MÁU NÃO: KỸ THUẬT VÀ KẾT QUẢ TRONG NGHIÊN CỨU 52 BỆNH NHÂN
ROLE OF FRAMELESS STEREOTAXY IN THE SURGICAL TREATMENT OF CERBRAL ARTERIOVENOUS MALFORMATIONS: TECHNIQUE AND OUTCOMES IN A CONTROLLED STUDY OF 52 PATIENTS
Nguyễn Kim Chung
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:6812
XỬ TRÍ ĐỒNG THỜI HẸP NẶNG ĐỘNG MẠCH VÀNH VÀ ĐỘNG MẠCH CẢNH: BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
THE CORONARY ARTERY BYPASS (CABG) AND CAROTID ARTERIAL ENDARTERECTOMY PERFORMED IN THE SAME OPERATION
Trần Quyết Tiến, Ngô Bảo Tịnh, Phan Thị Thanh Thủy
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:7413
ĐIỀU TRỊ KÉN KHÍ PHỔI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC
RESECTION OF PULMONARY BULLEA BY VIDEO-ASSISTED THORACIC SURGERY (VATS)
Đỗ Kim Quế
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:8014
ĐIỀU TRỊ BỆNH THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI BẰNG KỸ THUẬT CAN THIỆP QUA DA: KẾT QUẢ TRƯỚC MẶT, NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN
PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION OF UNPROTECTED LEFT MAIN CORONARY ARTERY LESIONS: ACUTE, SHORT-TERM AND MIDDLE-TERM RESULTS
Trần Nguyễn Phương Hải*, Võ Thành Nhân
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:8515
VAI TRÒ CYSTATIN C HUYẾT THANH TRONG CHẨN ĐOÁN SỚM BỆNH THẬN DO THUỐC CẢN QUANG SAU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH
SERUM CYSTATIN C IN DIAGNOSIS OF CONTRAST-INDUCED NEPHROPATHY (CIN) EARLY AFTER PERCUTANENOUS CORONARY INTERVENTION (PCI)
Đoàn Nguyễn Minh Thiện(1), Võ Thành Nhâ(1,2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:9316
VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM NỘI MẠCH VÀ MÔ HỌC ẢO TRONG KHẢO SÁT SANG THƯƠNG HẸP ĐỘNG MẠCH VÀNH
ROLE OF INTRAVASCULAR ULTRASOUND AND VIRTUAL HISTOLOGY IN EVALUATING CORONARY ARTERY STENOTIC LESIONS
Vũ Ngọc Huy, Võ Thành Nhân
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:10117
ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG KỸ THUẬT LICHTEINSTEIN TẠI BVĐKKV CÙ LAO MINH
TREATMENT OF INGUINAL HERNIAS BY LICHTEINSTEIN TECHNIQUE WITH POLYPROPYLEN MESH PLACEMENT VIA CLASSICAL ACCESS (TENSION-FREE TECHNIQUE) AT CU LAO MINH HOSPITAL
Lê Phước Thành
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:10918
ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÓNG VATER BẰNG PHẪU THUẬT KHOÉT U TẠI CHỖ: KẾT QUẢ 5 NĂM
LOCAL RESECTION OF AMPULLARY ADENOCARCINOMA
Đoàn Tiến Mỹ(1), Nguyễn Tấn Cường(1,2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:11519
XỬ TRÍ TỔN THƯƠNG SẸO HẸP KHÍ QUẢN VÀ RÒ KHÍ - THỰC QUẢN BẰNG NỐI KHÍ QUẢN TẬN-TẬN TRỰC TIẾP VÀ KHÂU ĐƯỜNG RÒ THỰC QUẢN
MANAGEMENT OF TRACHEAL STENOSIS AND/OR TRACHEOESOPHAGEAL FISTULA WITH DIRECT TRACHEAL ANASTOMOSIS AND PRIMARY ESOPHAGEAL CLOSURE
Vũ Hữu Vĩnh, Ngô Quốc Hưng, Châu Phú Thi
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:12420
NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT PHỤC HỒI THÀNH SAU ÂM ĐẠO QUA NGÕ TẦNG SINH MÔN ĐIỀU TRỊ RECTOCELE
EARLY ASSESSEMENT OF SURGICAL TRANSPERINEAL REPAIR OF RECTOCELE
Phan Đương(1), Lê Hoàng Anh(1), Trần Thị Mai Linh(1), Trần Tuấn(1), Đinh Văn Tuyến(1), Võ Công Khanh(1), Phạm Lê Anh Tuấn(1), Lê Văn Phước(2), Phạm Thy Thiên(2), Bùi Văn Phẩm(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:13021
CẮT TÚI MẬT NỘI SOI VỚI MỘT TROCAR RỐN
LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY USING ONE UMBILICAL TROCAR
Nguyễn Tấn Cường(1), Lê Công Khánh(1), Phan Thanh Tùng(2), Trần Đình Minh Tú(1)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:13422
PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TỐI THIỂU ĐẶT ỐNG THÔNG TENCKHOFF CHO LỌC MÀNG BỤNG LIÊN TỤC
MINILAPAROSCOPIC INSERTION OF TENCKHOFF CATHETER IN PATIENTS ON CHRONIC AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS TREATMENT AT CHO RAY HOSPITAL
Trần Ngọc Sinh, Dương Quang Vũ, Trần Trọng Trí, Hoàng Khắc Chuẩn, Nguyễn Trọng Hiền
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:13823
KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG CỨU THÔNG TENCKHOFF NGHẸT
TENCKHOFF CATHETER OBSTRUCTION LAPAROSCOPIC TECHNIQUES FOR REPAIR
Trần Ngọc Sinh, Trần Trọng Trí, Phạm Thị Chải, Dương Quang Vũ, Châu Quý Thuận, Hoàng Khắc Chuẩn, Nguyễn Thị Thái Hà
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:14324
PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG LẤY BỆNH PHẨM QUA NGẢ TỰ NHIÊN
HYBRID N.O.T.E.S LAPAROSCOPIC COLECTOMY
Nguyễn Minh Hải, Hồ Cao Vũ
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:14725
25 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM CỦA PHẪU THUẬT CẮT ĐOẠN TRỰC TRÀNG THẤP QUA NỘI SOI VỚI MIỆNG NỐI ĐẠI TRÀNG- HẬU MÔN KHÂU TAY QUA ĐƯỜNG HẬU MÔN CÓ BẢO TỒN CƠ THẮT CHO UNG THƯ TRỰC TRÀNG THẤP
EARLY RESULTS OF LAPAROSCOPIC INTERSPHINCTERIC RESECTION FOR RECTAL LOW CANCER WITH HANDSEWN COLOANAL ANASTOMOSIS
Nguyễn Minh Hải, Võ Tấn Long
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:HNKHKT BV Chợ Rẫy  Trang:151Tổng cộng 120 bài
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5