Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2010 - TẬP 14 - SỐ 2
NỘI DUNG
 


1
HỘI CHỨNG TRẺ BỊ LẮC
SHAKEN BABY SYNDROME
Nguyễn Công Nghĩa
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:152
SÀNG LỌC MẤT THÍNH LỰC (GIẢM KHẢ NĂNG NGHE HOẶC ĐIẾC) BẨM SINH Ở SƠ SINH
HEARING LOSS SCREENING FOR NEWBORNS
Nguyễn Huy Bạo (1), Nguyễn Công Nghĩa(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:193
TỈ LỆ NHIỄM HIV CỦA CHỒNG THAI PHỤ CÓ HIV DƯƠNG TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ 2008-2009
HIV PREVALENCE AMONG HUSBANDS OF PREGNANT WOMEN, WHO SEEK ANC AND DELIVERY SERVICES AT TU DU HOSPITAL BETWEEN 2008 AND 2009
Huỳnh Thị Thu Thủy, Nguyễn Ban Mai
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:234
TỶ LỆ LÂY TRUYỀN HBV TỪ MẸ SANG CON TẠI BỆNH VIỆN LONG THÀNH ĐỒNG NAI TỪ THÁNG 06/2008 ĐẾN 04/2009
MOTHER- TO- CHILD INFECTION PROPORTION OF HBV AT LONG THANH HOSPITAL- ĐONG NAI PROVINCE, VIETNAM, FROM 06/2008 TO 04/2009
Đinh Văn Phuơng(1), Ngô Thị Kim Phụng(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:295
YẾU TỐ NGUY CƠ BĂNG HUYẾT SAU SANH
RISK FACTOR FOR POSTPARTUM HEMORRHAGE
Phạm Thanh Hải(1), Lê Hồng Cẩm(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:366
VI PHẪU THUẬT CỘT TĨNH MẠCH TINH GIÃN HAI BÊN NGẢ BẸN - BÌU:HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TRONG HIẾM MUỘN NAM
BILATERAL SCROTO-INGUINAL MICROSCOPIC VARICOCELECTOMY: EFFICACY IN MALE INFERTILITY TREATMENT
Nguyễn Thành Như, Trần Chung Thủy , Mai Bá Tiến Dũng
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:437
NHẬN XÉT MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CỦA 110 TRƯỜNG HỢP VÔ SINH NAM
THE STUDY CONSISTED OF 110 INFERTILE MALES EXPERIENCING CLINICAL AND LABORATORY EXAMINATION AT THE ANDROLOGY CENTER
Lê Thế Vũ(1), Trần Quán Anh(2), Nguyễn Đức Hinh(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:488
KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI TREO TỬ CUNG TRỰC TIẾP VÀO THÀNH BỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ SA SINH DỤC
METHOD OF HANGING UP DIRECTLY THE UTERINE AGAINST THE ABDOMINAL WALL IN ENDOSCOPY SURGERY FOR PROLAPSE
Phan Xuân Khôi, Hoàng Nữ Phú Xuân
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:529
GIẢM THAI TRONG ĐA THAI SAU ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN: HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ AN TOÀN
REDUCTION OF MULTIFETAL PREGNANCY RESULTING FROM INFERTILITY TREATMENT: SAFETY AND EFFECTINENESS
Hoàng Thị Diễm Tuyết
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:5910
ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ HỌC VÀ PHÂN NHÓM RỐI LOẠN TÌNH DỤC NỮ CỦA KHÁCH HÀNG ĐẾN ĐƠN VỊ TƯ VẤN TÌNH DỤC BỆNH VIỆN TỪ DŨ
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND DOMAINS OF FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION AMONG CLIENTS AT COUNSELLING UNIT ON SEXUAL HEALTH OF TUDU HOSPITAL
Ngô Thị Yên
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:6411
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HÓA TRỊ HỖ TRỢ TRƯỚC MỔ TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG GIAI ĐOẠN MUỘN
EVALUATING THE EFFECT OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN PATIENTS WITH ADVANCED-STAGE OVARIAN CANCER
Bạch Cẩm An, Lê Sỹ Phương, Phan Viết Tâm, Hồ Nguyên Tiến, Trần Minh Thắng ,Võ Văn Đức, Phạm Đăng Khoa.
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:7112
NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG TRONG PHẪU THUẬT U XƠ TỬ CUNG DƯỚI NIÊM MẠC
THE OPERATIVE HYSTEROSCOPY IN RESECTION OF SUBMUCOUS FIBROID
Lê Minh Toàn(1), Lê Sỹ Phương(1), Bạch Cẩm An(1), Hồ Nguyên Tiến(1), Phạm Đăng Khoa(1), Nguyễn Anh Tuấn(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:7513
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SÓN TIỂU KHI GẮNG SỨC BẰNG PHẪU THUẬT ĐẶT BANDELETTE DƯỚI NIỆU ĐẠO
THE RESULT OF SUBURETHRAL BANDS TREATMEN IN THE TREATMENT WOMEN STRESS URINARY INCONTINENCE
Hồ Nguyên Tiến, Lê Sỹ Phương, Bạch Cẩm An, Phan Viết Tâm, Lê Minh Toàn, Trần Thị Ngọc Hà, Phạm Đăng Khoa.
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:8014
VAI TRÒ CỦA NỘI SOI CẮT NỘI MẠC TỬ CUNG TRONG RỐI LOẠN KINH NGUYỆT ĐIỀU TRỊ NỘI KHÔNG KẾT QUẢ
THE ROLE OF TRANSCERVICAL RESECTION OF ENDOMETRIUM IN WOMEN WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING PERSISTENCE AFTER UNSUCCESSFUL MEDICAL THERAPIES
Lê Sỹ Phương(1), Bạch Cẩm An(1), Trần Thị Ngọc Hà(1), Hồ Nguyên Tiến(1), Phạm Đăng Khoa(1), Nguyễn Anh Tuấn(2)
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:8515
ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU HIỆU QUẢ VÀ ĐỘ AN TOÀN CỦA PHẪU THUẬT TREO TỬ CUNG VÀO MỎM NHÔ QUA NỘI SOI Ổ BỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ SA TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ
PRELIMINARY ASESSEMENT OF THE EFFICACY AND SAFETY OF LAPAROSCOPIC SACROHYSTEROPEXY FOR TREATMENT OF UTERINE PROLAPSE AT TU DU HOSPITAL
Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phan Thị Nga, Văn Phụng Thống, Nguyễn Thị Vĩnh Thành, Bùi Văn Hoàng, Nguyễn Bá Mỹ Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Tâm
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:8916
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA SURFACTANT ĐIỀU TRỊ BỆNH MÀNG TRONG Ở TRẺ ĐẺ NONTẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
INITIAL ASSESSMENT OF SURFACTANT EFFECTS IN TREATMENT OF HYALINE MEMBRANE DISEASE IN PRETERM NEONATES.
Khu Thị Khánh Dung, Hoàng Thị Thanh Mai
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:9617
YẾU TỐ LIÊN QUAN TIÊN LƯỢNG NẶNG SAU MỔ BỆNH LÝ VÕNG MẠC Ở TRẺ SANH NON
FACTORS EFFECT OUTCOME OF PATIENTS AFTER CRYOTHERAPY FOR RETINOPATHY OF PREMATURITY
Võ Đức Trí, Nguyễn Hoàng Phương Em, Nguyễn Kiến Mậu
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:10118
LƯỢNG GIÁ CHIẾN LƯỢC THEO DÕI VÀ CUNG CẤP OXYGEN CỦA ĐIỀU DƯỠNG KHOA HỒI SỨC SƠ SINH: ẢNH HƯỞNG TRÊN BỆNH LÝ VÕNG MẠC TRẺ NON THÁNG
EVALUATION OF NURSING EDUCATION IN THE POLICY OF MONITORING AND SUPPLYING OXYGEN TO PREMATURE INFANTS AND THE EFFECT ON RETINOPATHY OF PREMATURITY
Cam Ngọc Phượng, Đặng Lê Ánh Châu
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:10619
CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN TỬ VONG Ở TRẺ NHẸ CÂN TẠI KHOA SƠ SINH, BỆNH VIỆN TỪ DŨ
PREDICTORS OF MORTALITY IN LOW BIRTH WEIGHT IN NEONATAL DEPARTMENT, TUDU HOSPITAL
Phạm Việt Thanh, Nguyễn Văn Dũng, Ngô Minh Xuân
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:11020
SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA GIƯỜNG CHIẾU ĐÈN HAI MẶT PHOTOBED SẢN XUẤT TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ VỚI GIƯỜNG CHIẾU ĐÈN BILIBED NHẬP NGOẠI TRONG ĐIỀU TRỊ VÀNG DA SƠ SINH DO TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP
THE EFFICACY OF TWO DIRECTIONS PHOTOTHERAPY, PHOTOBED, MADE IN TU DU HOSPITAL, IN TREATMENT NEONATAL JAUNDICE
Ngô Minh Xuân, Vũ Tề Đăng, Nguyễn Đắc Minh Châu
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:11721
TÌNH HÌNH TỬ VONG SƠ SINH TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN TỪ DŨ TỪ NĂM 1999 ĐẾN NĂM 2009
SITUATION OF NEONATAL MORTALITY IN TU DU HOSPITAL, VIETNAM FROM 1999 TO 2009
Ngô Minh Xuân, Nguyễn Tấn Tài
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:12422
NHẬN XÉT 24 TRƯỜNG HỢP CHỬA NGOÀI TỬ CUNG TRÊN SẸO MỔ LẤY THAI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2009
SUMMERY: TWENTY FOUR CASES OF ECTOPIC PREGNANCY CESAREAN SCAR IN HANOI OBSTETRICS AND GYNECOLOGY HOSPITAL, 2009.
Nguyễn Huy Bạo, Diêm Thị Thanh Thủy
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:13223
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT TỬ CUNG HOÀN TOÀN QUA NỘI SOI Ổ BỤNG TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN 175
RESULTS OF LAPAROSCOPIC TOTAL HYSTERECTOMY IN OB/GYN DEPARTMENT, 175 HOSPITAL
Trịnh Hồng Hạnh
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:13724
CÁC PHƯƠNG PHÁP NGOẠI KHOA THƯỜNG ĐUỢC SỬ DỤNG ĐỂ XỬ TRÍ TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT DO GẮNG SỨC Ở NỮ
THE MOST COMMON SURGICAL PROCEDURES USED IN THE MANAGEMENT OF FEMALE STRESS URINARY INCONTINENCE
Phạm Văn Bùi
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:4091125
TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ BẾ TẮT ĐƯỜNG TỐNG XUẤT NƯỚC TIỂU SAU PHẪU THUẬT CHỐNG TIỂU KHÔNG KIỂM SOÁT Ở NỮ
ESTIMATION AND TREATMENT FOR POTENTIAL POSTOPERATIVE BLADDER-OUTLET OBSTRUCTION AFTER ANTI-INCONTINENCE SURGERY
Phạm Văn Bùi
Năm:2010  Tập:14  Số:2  Chuyên đề:Sản phụ khoa - Nhi sơ sinh  Trang:41006Tổng cộng 26 bài
Trang: 1 - 2